Flemming Kjærsdam • 24 august 2022

"Digitaliseringen skal løse samfundets mangel på arbejdskraft”

Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden 2022-2025. Opskriften er, at der skal skabes en sammenhængende og brugervenlig digital offentlig sektor for alle borgere, og at anvendelse af afstemt automatisering og bedre udnyttelse af data kan afbøde manglen på arbejdskraft.

 

 

Danmark har verdens mest digitale offentlige sektor, og det skyldes blandt andet et stærkt fællesoffentligt samarbejde i de sidste to årtier. Regeringen, KL og Danske Regioner har nu lanceret den sjette digitaliseringsstrategi fra 2022-2025 – og det er det lange seje træk, som ved FNs seneste rapport om digital eGovernmentfra 2020 placerede Danmark på en førsteplads.

Men i denne version seks bliver der ikke postet særligt mange penge i initiativerne. I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra sidste år er der afsat 320 mio. kr. til strategien i perioden 2022-2025.

Regeringen har oven i det afsat alt 142 mio. kr. i en pulje over fire år, som skal bruges på projekter, der løser nogle af de udfordringer samfundet har og er en del af regeringens.digitaliseringsstrategi.

Vicedirektør Mette Lindstrøm Lage Digitaliseringsstyrelsen:

Den ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi kommer tættere på nogle af de samfundsudfordringer, som digitaliseringen har et potentiale til at løse. Det omfatter klimaudfordringer, mangel på arbejdskraft og at forbedre den digitale inklusion.” 

 

Digitalisering skal bidrage til grøn omstilling

Den grønne omstilling er kommet til som en ny samfundsudfordring, hvor digitalisering og data kan bidrage med løsninger. Med strategien tager vi et vigtig skridt i den rigtige retning i forhold til blandt andet at bruge og genbruge data inden for affald og materialer med henblik på genanvendelse, men også på tværs af forsyningsområderne. Forsyning er et oplagt sted at se på digitalisering som en løftestang”, siger Mette Lindstrøm Lage.

 

Mangel på arbejdskraft

En af de andre samfundsudfordringer, som digitaliseringsstrategien skal være med til at løse, er manglen på arbejdskraft.  

Mette Lindstrøm Lage: Manglen på arbejdskraft er en stor samfundsudfordring, som vi allerede står midt i. Det er et område som rammer alle – også private virksomheder. Strategien slår tonen an ved at sige, at udfordringen med mangel på arbejdskraft skal løses i et fællesoffentligt samarbejde, hvor digitaliseringen skal anses som et værktøj til at frigive varme hænder og kloge hoveder på den mest hensigtsmæssige måde. Det handler om at gøre arbejdet nemmere, at automatisere arbejdsgange, så medarbejdere, der betjener sig af de her løsninger, får mere rum og tid til at tage sig af sin kerneopgave.” 

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at hvert tredje rekrutteringsforsøg på tværs af alle brancher var forgæves i perioden juni til november 2021. Det svarer til 126.630 ubesatte stillinger. Vi mangler med andre ord store mængder arbejdskraft – og endnu mere når vi ser fremad.

Manglen på arbejdskraft ser ikke ud til at forsvinde foreløbigt. Derfor arbejder regeringen med en 10-årsplan om at øge anvendelsen af nye teknologier, som robotter eller kunstig intelligens, til at udføre administrative opgaver og frigive hænder til den borgernære velfærd. I strategien hedder det, at der kan frigives 10.000 arbejdspladser. Derudover skal en række initiativer bidrage til den grønne omstilling ved at sikre, at mere affald genanvendes, og at det offentlige indkøber mere klimavenlig opbevaring og behandling af data. 

Vi skal arbejde smartere. Vores hænder og vores hoveder skal bruges de steder, hvor der er behov for noget mere avanceret. De områder, hvor der kan automatiseres med automatiske indberetninger eller bedre beslutningsstøtte, skal vi sætte ind med teknologi. Vi har set projekter, som vi mener, der er potentiale i. Et eksempel er måden hvorpå vi journaliserer og sorterer post, som kan tage lang tid hvis det gøres manuelt, og hvor digitaliseringen kan være et effektivt hjælpeværktøj. Vi kigger på løsninger, der kan automatisere arbejdsgange og frigive ressourcer.”

 

Fokus på udbredelse

Den nye Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi sætter også et større fokus på udbredelse og idriftsættelse end tidligere. 

Lige nu siger mange kommuner, at de har massive rekrutteringsproblemer. Hvis der er kommuner, der klarer sig bedre under de svære vilkår end andre, fordi de har taget digitale løsninger til hjælp, vil vi meget gerne kigge på kendte teknologier, som kan bredes ud til andre. Vi skal lære af de løsninger, der klarer sig bedst. Så vi går lidt væk fra projekter og forsøg til at udbrede kendte løsninger, som tages i drift på den korte bane. Det er en satsning, vi sætter i gang over de kommende 10 år, så vi har både brug for udbredelse her og nu og for kreative ideer på den længere bane,” siger Mette Lindstrøm Lage.

 

Digital inklusion

En undersøgelse fra 2021 foretaget af Digitaliseringsstyrelsen har vist at mellem 17 og 22 pct. af danskerne har udfordringer med digitaliseringen.

De 22 pct. tager vi meget alvorligt. Vi skal blive dygtigere til at inkludere flere og til at gribe dem , som falder ud i en periode. Vi arbejder med et fuldt digitaliseret samfund i Danmark, så vi skal hele tiden sikre os, at vi ikke taber nogen på vejen. Det er vigtigt, at vi indretter vores digitale samfund, så det inkluderer alle.”

Vores fokus på digital inklusion kommer også af, at der er borgere, som ikke kan håndtere det digitale. De har naturligvis krav på at kunne foretage deres interaktioner med det offentlige på anden vis. Der er godt 300.000 borgere som er fritaget for Digital Post. Vi skal gøre, hvad vi kan i det digitale samfund for at inkludere så mange som muligt – og det betyder for nogen bedre muligheder for at komme med ombord på de digitale løsninger, og for andre betyder det bedre muligheder for fritagelse og hjælp. Vi skal understøtte de støttepersoner, der giver hjælp til personer, som ikke er digitalt selvhjulpne, bedre end i dag. Det kan både være sagsbehandlere, familiemedlemmer og pårørende. Vi skal endelig i den offentlige sektor blive endnu dygtigere til at designe løsninger, der er brugervenlige, så de i højere grad imødekommer digitalt udfordrede borgere,” siger Mette Lindstrøm Lage.