Henrik Brix • 19 maj 2022

Samarbejde og fælleskommunale løsninger er den nye trend

Jeg har tidligere på denne plads gjort mig til talsmand for mere samarbejde og fællesskab blandt kommunerne som et svar på de udfordringer, der er indenfor offentlig digitalisering. Denne gang behøver jeg ikke længere at gøre opmærksom på det. Nu sker det så mange steder på så mange områder, at det er rimeligt at kalde det for den nye trend.

Magasinet KITA er fuld af historier om samarbejder og fælleskommunale løsninger. Lad mig starte med at nævne Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat, DBS. 61 kommuner er med i den nystartede forening, som på kommunernes vegne skal tage sig af de 370 databehandleraftaler, som bruges af mindst 20 kommuner. KL fortæller, hvor forbilledligt samarbejdet mellem KL og kommunerne har fungeret. I KITA kipper vi med flaget.
Næste initiativ – er et nyt fælleskommunalt værn mod cybertruslen på sundhedsområdet. Stat og regioner er i gang med et fælleskommunalt overvågnings- og analysecenter, der skal holde øje med hackerangreb og beskyttelse af personoplysninger. Men
kommunerne skal også med. Dette initiativ er så nyt i kommunerne, at KL efterlyser kommuner, som gerne vil deltage i projektet.
Og igen igen, ser vi Open Source løsninger brede sig som ringe i vandet. OS2MO, som er en fælleskommunal løsning, har fået sit internationale gennembrud i en stor global virksomhed, fortæller udvikleren Magenta. Det er ligegodt noget. At en kommunal løsning nu bruges forretningsmæssigt i en privatejet koncern som kritisk infrastruktur.

11 sjællandske kommuner i DIGIT har anskaffet fælles IdMløsning med OS2 Rollekatalog og Sofd Core. De har sparet penge på det. Og regioner og kommuner, og universiteter i hovedstaden er sammen om “dynamiske data” – at finde digitale løsninger på grønne
udfordringer i Gate21. Lige meget, hvor vi kigger hen, ruller det den vej.


Monopolbruddet
Et andet godt eksempel på samarbejde og fællesskab er KOMBIT.
Monopolbruddet er nu gennemført og afsluttet med en gennemsnitlig økonomisk besparelse på 25 pct, fortæller KOMBIT i et brev til landets borgmestre. Det er helt som forventet og lovet.
Hjemtagningen af ejerskabet for fælleskommunale løsninger og opbygningen af den Fælleskommunale Infrastruktur er også en væsentlig del af samarbejdet. Egedal Kommune fortæller om lukningen af KMD Sag – hvor 38.700 sager flyttes over i de fælleskommunale indexer. Det er det sidste monopolbrudssystem, som afslutter en epoke i kommunen.
Programlederen kalder det for en glædens dag. Med hensyn til MitID er der driftsforstyrrelser og nu også fire måneders udskydelse af deadline for et skifte fra NemID til MitID.
I sidste uge blev 110.000 brugere flyttet fra NemID til MitID, og selv om der arbejdes på højtryk hos Digitaliseringsstyrelsen, bankerne og i kommunerne, når man ikke i mål til tiden. De fire måneder ekstra betyder at alle er på MitID den 31. oktober. I Odense Kommune fortæller projektleder for NgDP, at han opsøger samarbejdspartnere blandt kommuner for at på leverandørerne af systemer overbevist om at interface deres systemer til de fællesoffentlige snitflader på Serviceplatformen. Så samarbejde, samarbejde og mere samarbejde. Det er den nye trend.
Nu er den ventede nationale digitaliseringsstrategi kommet: ”Danmarks digitaliseringsstrategi - Sammen om den digitale udvikling”. Der mange gode visioner og tanker. Det bliver meget
spændende at se den stærkt ventede Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (FODS) som jeg forventer ingen længe. Og helt klart inden økonomiaftalen for kommunerne i 2023 er på plads i første halvdel af juni.