Flemming Kjærsdam • 20 maj 2021

5G auktion til ”private net” vundet af TT-netværket

Regeringen har ønsket at stille frekvenser i 3,5 GHz-frekvensbåndet til rådighed for virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at etablere ”private” 5G-net i løbet af de næste par år. TT-Netværket har i auktionen vundet 60 MHz i 3,5 GHz-frekvensbåndet.

 

TT-netværket har nu en udlejningsforpligtelse. Udlejningsforpligtelsen giver andre aktører end mobilselskaberne, som virksomheder, offentlige institutioner og universiteter, ret til at leje frekvenser af TT-Netværket til brug for etableringen af private 5G-net. Udlejningsforpligtelsen gælder i de første fire år af tilladelsesperioden.

En virksomhed eller en offentlig institution eller kommune skal inden for denne periode have rettet henvendelse til TT-Netværket og tilkendegivet interesse for at leje frekvenser til etablering af et privat net. Den pågældende virksomhed eller offentlige institution har dog mulighed for at leje frekvenserne i hele tilladelsesperioden, dvs. frem til 2041.

Kontorchef Maria Schmidt Jensen, center for Tele, Energistyrelsen: ”Det har været en hård nød at knække for at finde frem til en løsning, da det er vanskeligt for os at forudsige, hvor stort behovet vil være for ”private 5G net”, blandt private virksomheder og offentlige kunder. Vores undersøgelser af markedet viser, at virksomhederne er interesserede i at bruge 5G frekvenser fremover, men også at de ikke har konkrete projekter i støbeskeen. Derfor er vi landet på den model, at vi foreløbigt for en firårig periode lader en operatør have forpligtelsen til at leje 3,5 GHz frekvenser ud til virksomheders 5G net”.

”Det har været en svær balancegang. 3,5 GHz frekvenserne er vigtige for virksomhederne, men de er også vigtige for mobilselskabernes almindelige udrulning af de offentlige 5G net. Da der er usikkerhed om behovet for ”private 5G net” blandt virksomheder, har vi givet den vindende mobiloperatør en forpligtelse til at leje 5G frekvenser ud, hvis en virksomhed eller en kommune vil etablere et ”privat 5G net” på 3,5 GHz frekvenserne. Mobilselskabet kan ikke sige nej. De skal leje frekvensen ud til virksomheden på vilkår, som Energistyrelsen har fastlagt i lejekontrakten. Dermed undgår virksomhederne eller kommunale kunder at skulle forhandle vilkårene med mobilselskabet,” siger Maria Schmidt Jensen.  

 

18 måneder undervejs

At det har været en hård nød at knække vidner den forudgående debat om. 18 måneder har det været diskuteret, hvorvidt virksomhederne skulle kunne leje frekvenser direkte. Nu er afgørelsen truffet. Det endelige resultat er, at en teleoperatør kommer ind som ”grossist” og lejer frekvenser ud til ”private 5G net”.

Maria Schmidt Jensen siger, at Sverige og Tyskland bruger de samme 3,5 GHz frekvenser på 5G båndet til ”private net” som Danmark. 

”Vi har fundet en balance mellem at kunne leje frekvenser ud via mobilselskabet til virksomhederne, samtidig med at mobilselskaberne kan rulle offentlige 5G net ud i områder, hvor der ikke er mange ”private net”. Vi har skelet til effektiviteten af frekvensudnyttelsen. Det vil være forbundet med en risiko at reservere frekvenser til private virksomheder, som måske vil ende med ikke at blive brugt. Nu er det muligt for mobilselskabet at bruge ikke udlejede frekvenser til den almindelige 5G udrulning,” siger Maria Schmidt Jensen.

Det er den mest effektive anvendelse af frekvenserne.


 

5G mulighederne

5G NR (New Radio) kan, ligesom 4G LTE, opsættes i ”private net” til styring af robotter, droner og andet godt. Det kan være en industrivirksomhed, der vil styre en hel masse kabelfrie robotter. De har brug for den større pålidelighed, som 5G kan give og den tidstro produktion.

Det kunne også være et beredskab, som skal slukke en ildebrand og har brug for den gode dækning til at styre droner og robotter for at komme tæt på skadesstedet. Eller hvis et udrykningskøretøj skal hurtigt gennem en by med motorcykeleskorte og 4G dækningen ikke er tilstrækkelig stabil for at sikre kommunikation mellem politibetjenten på motorcyklen og chaufføren i ambulancen eller med lægen på hospitalet. Der er masser af muligheder.

”Private 5G net” kaldes også for Industrial Internet of Things (IIOT) eller Industry 4.0. Det dækker over den stigende industrialisering og automatering, der vil ske af fremstillingsprocesser.

Ved hjælp af 5G-teknologien kommer også begrebet ”slicing”. Her kan teleselskaberne skabe virtuelle og uafhængige netværk med en og samme fysiske infrastruktur. En ’slice’ til en fabrik er fx en skive 5G for at optimere høj pålidelighed og lav responstid, mens det ikke er nødvendigt med en voldsomt høj hastighed. Eller omvendt er ’slicen’ optimeret med ekstra høj sikkerhed. Det private 5G-netværks egenskaber kan tilpasses lige efter de funktioner, som en virksomhed efterspørger.

På 5G auktionen har der været fem forskellige frekvenser. Teleselskaberne har for 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz auktionen betalt godt 2 mia. kr.