Flemming Kjærsdam • 29 februar 2024

Alle 98 kommuner skal stå sammen om et fælles cyberværn

Alle 98 kommuner skal stå sammen om et fælles cyberværn. Ingen kommune er i sig selv store nok til at håndtere cybertruslerne individuelt. Derfor er KL´s programleder inden for cybersikkerhed, Christian Christensen, ganske godt tilfreds med, at der er fuld opbakning fra KL´s og KOMBITs bestyrelser om at gå videre med at etablere et cyberværn.
 

KL har arbejdet intenst i snart et års tid for at få defineret en klar rolle for kommunerne i det nationale cyberforsvar. KL vil gerne gennem en politisk aftale med staten, sikre aftaler om f.eks. tekniske minimumskrav, operationelle tiltag til at opdage, reagere og forebygge cyberangreb, samt få adgang til statslige informationer om aktuelle sårbarheder og trusler. Det er endnu ikke lykkedes, men det betyder ikke, at tingene står stille.
“KL´s og KOMBITs bestyrelser bakker op om det fælleskommunale cyberværn. Finansieringen er fortsat uafklaret i forhold til, hvordan vi kan få alle med. Vi har heldigvis seks kommuner med som pilotkommuner i samarbejdet med KOMBITs nye enhed. Pilotkommunerne betaler selv for opkoblingen til KOMBIT, mens KOMBIT finansierer deres egne årsværk i 2024. Og så arbejder vi videre på fuld skrue for at få finansiering til, at alle 98 kan komme med ombord i det kommunale cyberværn,” siger Christian Christensen.
Kommunerne er i dag så digitalt udbyggede, at cybertruslerne udefra presser kommunerne på sikkerheden, beskyttelsen af personoplysninger og faktisk også på muligheden for fortsat at kunne tilbyde service til borgerne. Derfor er der også rationale i, at alle 98 kommuner arbejder sammen om at beskytte den del af velfærdsstaten der er tættest på borgernes hverdag.   
“Det er jo nyt, at alle 98 kommuner skal samarbejde på sikkerhedsområdet, derfor kommer vi nok til at begå fejl i starten, og kommer til at skulle lære en hel del undervejs. Det giver til gengæld kommunerne nogle nye muligheder for at få arbejdet på dette meget komplekse cyberområde. Det giver også nogle spændende muligheder i forhold til at rekruttere og fastholde specialister på cyberområdet. Der er også et nationaløkonomisk perspektiv i samarbejdet, fordi der fås mere sikkerhed for penge, end ved at skulle gøre alting selv i 98 organisationer. Det vigtigste er dog det sikkerhedsmæssige perspektiv. Muligheden for at sikre Danmark ligger i et mere forpligtende samarbejde på cyberområdet, og det ligger direkte i forlængelse af den strategi, vi lancerede for godt et år siden,” siger Christian Christensen