Flemming Kjærsdam • 25 maj 2023

Birgitte Kjærgaard, Open Data DK: “Udstilling af store datasæt baner vejen for innovation”

Open Data DK er en fællesoffentlig forening som forfølger at “udstille flere store datasæt”, da det baner vejen for innovation i samfundet. Det er et væsentligt mål i en ny handlingsplan. Det siger sekretariatsleder Birgitte Kjærgaard, Open Data DK.  


Open Data DK har som formål at udstille offentlige data som kan bruges til innovation i samfundet. “Alle offentlige data der ikke indeholder personoplysninger kan gives fri på vores dataplatform – www.opendata.dk,” siger Birgitte Kjærgaard.
Det offentlige Danmark samler milliarder og atter milliarder af data, der kan udstilles og bruges igen og igen. Både af privatpersoner, virksomheder, forskere og offentlige myndigheder. Formålet er at bruge data til at skabe innovation.  
“Der er et stort antal kommuner, som i dag anvender Mastra systemet i Vejdirektoratet. Kommunerne sender deres lokale data om trafik- og støjforhold ind i det fælles system hos Vejdirektoratet. Open Data DK har sammen med KL lavet en aftale med Vejdirektoratet om at udstille kommunernes data direkte”.
“Så i stedet for at Open Data DK beder den enkelte kommune om at trække deres lokale data om trafik og støj ud af Vejdirektoratets Mastrasystem og udstille dem hver for sig, har vi lavet en aftale med Vejdirektoratet om at udstille kommunernes data som et “fælles datasæt”. Kommunerne har givet samtykke til, at vi trækker deres trafik – og støjdata og udstiller dem hos Open Data DK,” siger Birgitte Kjærgaard.

Lige præcis de “fælles datasæt”, fylder en hel del i Open Data foreningen. De vil forfølge dette i en ny handlingsplan frem mod 2025.
“Der er flere fagområder, hvor kommuner anvender det samme system eller indsamler data på det samme område. I stedet for at kommunerne forfølger de lokale datasæt, vil vi gerne hen til hovedkilden, og bruge en samtykkemodel hos kommunerne for at få udstillet sammenlignelige data fra flere kommuner på en gang. Det er, når vi får udstillet data i større datasæt, at data skaber grundlaget for innovation i samfundet,” siger Birgitte Kjærgaard.
 

Nationalt fokus på åbne offentlige data
Regeringen, KL og Danske Regioner blev i 2022 enige om en ny Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi. Strategien, der løber fra 2022-2025, har fået navnet “Digitalisering der løfter samfundet”, og har fokus på bedre adgang til offentlige data og udnyttelse af data.
Open Data DK er med i det fællesoffentlige initiativ om åbne offentlige data, som er et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og KL. I forbindelse med åbne offentlige data har Digitaliseringsstyrelsen lanceret en Datavejviser, som er et samlet overblik over tilgængelige offentlige data og en enklere indgang til data for både borgere, forskere, offentlige myndigheder og virksomheder. Derudover videreføres Open Data DK, og Open Data DK-platformen, for at sikre nem adgang til udstilling af data. Med et særligt fokus på de data, som ikke naturligt hører hjemme på en anden dataplatform.

I Open Data DK arbejdes der på en “mapper/transformer”, som skal give mulighed for at konvertere forskellige datasæt til  europæiske standarder for at opnå interoperabilitet.
Mange kommuner har indkøbt forskellige typer af sensorer til forskellige formål. De bruges til at indsamle data om indeklima, bygninger, parkeringsforhold mv. Derfor bliver det “mapper/transformerens” opgave at oversætte data fra sensorerne til  fælles europæiske standarder.
“Transformeren kommer ind i billedet, fordi det er relevant at have et mapping værktøj, hvor man kan mappe de forskelligartede IOT data fra forskellige kommuner, som matches op mod en godkendt europæisk standard, og så vil data kunne komme ud i samme læsbare standard, når de udstilles,” siger Birgitte Kjærgaard.
Så den tekniske komponent kan hjælpe med at skabe et indre marked i EU for offentlige data og øge værdien af de offentlige data, der fritstillesIfølge Open Data DK er de foreløbige meldinger om “mapperen” positive.
Udover Open Data DK findes også OS2-fællesskabet, som bygger på Open Source. Parallelt med mapper/transformer projektet, er Open Data DK i gang med at “forbedre snitfladen til netværksserveren “OS2iot”, så sensordata automatisk kan publiceres som åbne data, hvis kommunen, der ejer data, ønsker at de bliver udstillet.
 

Flere fælles datasæt
Et emne for Open Data DK er også at afdække, hvor der kan etableres flere fælles datasæt – det vil sige datasæt, der dækker mere end én kommune.
“Vi ved, at bred geografisk dækning i datasæt, har stor betydning for anvendelsen af data. Kommunerne giver udtryk for, at det vil give værdi i arbejdet med åbne offentlige data, hvis Open Data DK fokuserer på etablering af fælles datasæt, der dækker mere end én kommune,” siger Birgitte Kjærgaard.
“Der er flere veje til de større datasæt. Det kan både ske via et klassisk fagsystem som Mastra i Vejdirektoratet. Men det kan også være fra mange af de IOT projekter, som er i gang kommuner og regioner, ” siger Birgitte Kjærgaard.
Open Data DK har dialog med forskellige aktører i forhold til at finde større datasæt, der potentielt kan udstilles som åbne data, bl.a. KLs nøgletalssamarbejde. “Men når vi siger, at vi kigger på projekter, der dækker mere end en kommune, er det ikke kun store projekter. Vi kigger også på mindre projekter – f. eks. hvis tre kommuner er gået sammen om et IOT-projekt, hvor der kan være interesse for de data i en bredere kreds, så kan vi også udstille de data. Så vi har ikke sat barren på et bestemt sted,” siger Birgitte Kjærgaard.

 


FAKTA
Der er 27 kommuner og to regioner, der er medlemmer af Open Data DK.