Flemming Kjærsdam • 25 maj 2023

Eva Minke Andersen, Aabenraa Kommune:“ Farvel og tak for kampen”

Efter 43 års tro tjeneste i det offentlige – heraf 27 år som it-chef og med ansvar for digitalisering, har Eva Minke Andersen, Aabenraa Kommune nu sagt tak for kampen – for at nyde sit otium. At høre Evas oplevelser gennem årene, er computerhistorie fra en enkelt person. Udover sin professionelle karriere, har Eva også prioriteret at være med i KITA´s bestyrelse siden 2008.


I 2005 – i perioden op til Kommunalreformen i 2007 – blev Eva Minke Andersen ansat som IT-chef for den kommende Aabenraa Kommune. Det var en sammenlægning af kommunerne i Grænseregion Syd, hvor de fem kommuner Rødekro, Lundtoft, Tinglev, Bov og Aabenraa kommuner blev lagt sammen til én.
“Et af de områder der hurtigt kom i spil var IT-området. Logisk nok, da det var fundamentet for alt det andet. Selve håndteringen af, hvordan det skulle ske, var man langt fra enige om. Så til sidst blev kommunerne enige om at slå en fælles IT-chef stilling op. Jeg er sjældent i tvivl om ret meget, men her blev der spekuleret så meget, at den søndag hvor ansøgningsfristen udløb, spiste vi frokost på Fanø, og min mand Johnny kiggede mig dybt i øjnene og sagde, nu kører vi hjem, så du kan få skrevet den ansøgning.”
I 2005 blev Eva Minke Andersen udnævnt som IT-chef for sammenlægningen af de fem kommuner. Hun fik bevilget den nette sum af 40 mio. kr. til at bygge en ny platform op.
“Det var både nybygger og Klondyke land, og fordi vi stadigvæk var fem kommuner, der hver især tænkte som fem forskellige organisationer, tilbragte jeg en dag om ugen i hver kommune for at få tingene gjort ensartet. Det var gode år i kørselspenge,” fortæller Eva Minke Andersen.
Sidst i 2006 og hen over julen til 2007, var alle mand i arbejde. Alle institutioner fra fem kommuner og en del af amtet skulle lægges om på et samlet netværk, og inde i bygningerne skulle 600 administrative arbejdspladser flyttes på plads, så alt var klar til den første arbejdsdag i 2007, hvor den ny Aabenraa Kommune så dagens lys. Det trillede rimeligt godt.
Med konvertering af hele KMD miljøet i gang omfattede konverteringen 50 Terrabytes data. Det var stort.
“Det var vigtigt, at vi fik lov til at komme så tidligt i gang, og at vi fik bevilget penge til at gøre det rigtige. I andre kommuner fortalte it-chefer om, at de skulle knytte de eksisterende systemer fra de gamle kommuner sammen. Det er der mange it-chefer, der blev udsat for. Det er som at spise rester hele tiden. Vi var heldige, at vi fik pengene til at kunne lave en god plan,” siger Eva Minke Andersen.
Alt i alt var der 20 ansatte i IT-afdelingen i den nye Aabenraa Kommune i 2007. I dag er de ca. 35.
Der var mange ting at tage stilling til. Fælles platform, netværk, firewall, ESDH, hjemmeside. Det gik rigtig godt. Kommunerne var enige om næsten alt, og kun én gang, blev det nødvendigt at kalde på rådgivende forstærkning udefra.
I 2006 gennemførtes 66 kommunesammenlægninger og 32 kommuner fortsatte uforandret. Nogle kommuner så små, at ordet “kattelem” blev taget i brug i lokalpolitik.
 

KMD solgt
KMD høstede stor anerkendelse blandt kommunerne for de mange konverteringer og sammenlægninger af it-systemer og overtagelse af  driften.
I 2009 blev KMD, som indtil da, var ejet af kommunerne, solgt til kapitalfonden EQT, hvorefter KL etablerede det ny Kommunale IT-fællesskab, KFIT, siden KOMBIT, i 2010.
“Jeg synes stadigvæk, at det var ærgerligt, at KMD blev solgt. De kunne jo godt være tunge at danse med, de var jo en mastodont. Men de var også gode til at se kommunernes behov. De var bedre til at se kommunernes behov end KOMBIT er. KOMBIT har haft en svær rejse, og kommunerne har haft en svær rejse sammen med KOMBIT,” siger Eva Minke Andersen.
 

Goddag det er licensrevisionen
I 2011 fik Aabenraa Kommune fint besøg af KPMG, som på vegne af Microsoft skulle gennemføre licensrevision. Det er ikke så tit Eva Minke Andersen bliver vred. Men det var dråben der fik bægeret til at flyde over.  
Kit-Magasinet oktober 2012: “Danske kommuner bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer og advokatkroner på licensrevisioner gennemført af revisionsfirmaet KPMG på vegne af Microsoft. Aabenraa, Frederikssund og Viborg kommuner har betalt mange penge på grund af uigennemskuelige licensregler og en usmidig leverandør.”
Eva Minke Andersen: “Vi brugte oceaner af tid på en sag, som i virkeligheden burde være et spørgsmål om en simpel revision på nogle få timer. Vi følte, at vi var blevet gidsler i et spil, hvor Microsoft havde endog meget svært ved at tolke egne, meget komplicerede licensregler”.  
Uenigheden drejede sig om opgørelsen af SQL-licenser i forbindelse med failover fra én server til en anden i det virtualiserede miljø. KPMG hævdede, at setuppet ikke var i overensstemmelse med reglerne. Men kommunen kunne dokumentere, at alle SQL-licenser bliver flyttet over på en anden server ved failover, hvilket er dækket af de eksisterende licenser.
Sagen trak ud i et år med store omkostninger til følge. Det positive er, at kommunen ikke siden har haft licensrevision.
 

Tvungen digitalisering
I 2013 kom Serviceplatformen. På det tidspunkt indfører indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) og direktør Lars Frelle Petersen i Digitaliseringsstyrelsen 90 tvungne digitaliseringsparate love. Disse love fører samtidig til nedskæringer i kommunernes bloktilskud. Det var et led i de såkaldte bølgeplaner. Det var her tvungen Digital Post lagde fra land.
“Udover tvungen digitalisering var det også tvangsbesparelser. Samtidig med at der laves en aftale om digitalisering for et lovområde, så blev det også aftalt, at finansieringen skulle hentes gennem besparelser. Jeg skulle ind og lave business case på hvert område og dér hvor det kostede kom der penge i kassen og dér hvor det forsvandt blev det fjernet,” siger Eva Minke Andersen.
Samlet set kostede det kommunerne omkring 2 mia. kr. om året.
I 2018 træder GDPR-forordningen træder i kraft. Et kæmpe arbejde, som bare vokser og vokser. Eva Minke Andersen blev DPO i kommunen frem til 2022.
I 2019 sagde vi velkommen til skole-IT. Forud herfor lå flere års arbejde, men GDPR var en stor fødselshjælper for at komme i gang med skole-IT.
Den 12. marts 2020 blev de fleste medarbejdere sendt hjem på grund af Corona. “Her kom vores platformsopsætning med Citrix virkelig til sin ret, vi var 1200 samtidige brugere, da vi gik hjem om torsdagen og der var 1200 samtidige brugere, der arbejdede hjemmefra om mandagen”.
I 2021 kom RPA kontoret til, og her bygges der med fuld energi flere og flere robotter.
 

Identitetssikring NSIS
“IT-sikkerhedsrevisionen om medarbejderes identiteter NSIS er et kæmpearbejde. Vi har brugt 1000 timer på preaudit i Aabenraa Kommune. Det er helt galt, at alle 98 kommuner skal gøre dette arbejde hver for sig. Det er en dagsorden, der fylder mere og mere. Det er et regelsæt vi skal opfylde. Det koster meget arbejde og mange midler til eksterne. Men NSIS var også en kærkommen mulighed for mig til at sige tak for kampen. Det har været det hele værd,” siger Eva Minke Andersen.