Flemming Kjærsdam • 23 maj 2024

Fælles sønderjysk IT-samarbejde står foran svendeprøve

Fælles sønderjysk IT-samarbejde står foran svendeprøve

Det fælles sønderjyske IT-samarbejde mellem de fire kommuner Sønderborg, Tønder,
Haderslev og Aabenraa, som er etableret i februar 2022, står nu foran sin ”svendeprøve”.
Ifølge IT- og digitaliseringschef Charlotte Bay-Greisen, Haderslev Kommune, står de fire kommuner i fællesskab overfor at anskaffe en fælles IT-løsning til ”awareness-træning”
som skal implementeres og støtte de fire kommuner i den strategiske opgave inden for
informationssikkerhed.


”Vi gennemfører anskaffelse af et system i de fire kommuner. Det betyder, at når vi udvikler awareness kampagner sammen, bliver det med de samme budskaber og målsætninger. Det betyder, når vi laver målinger, kommer vi til at kunne sammenligne, hvordan hver kommune klarer sig i forhold til de andre kommuner,” siger Charlotte Bay-Greisen, der kalder anskaffelsen af en fælles ”awarenessløsning” for en svendeprøve i det sønderjyske IT-samarbejde.
Awareness eller opmærksomhed fra medarbejdernes side er helt afgørende inden for data- og informationssikkerhed, så ansatte ikke kommer til at klikke på et forkert link, der kan være afsendt af en hacker i en phishing mail. Så medarbejdernes kompetencer og viden om, hvordan man passer på borgernes og kommunens data og viden om, hvad der udgør en trussel og hvad der ikke gør, er en helt afgørende del af cybersikkerheden. a”Når vi kommer til at arbejde ensartet inden for awareness, kan vi arbejde med de samme målsætninger. Vi kan lave strategi sammen, udvikle ny strategi for medarbejdernes kompetencer, vi kan lave handlingsinitiativer, som vi kan dele med hinanden. Vi kan lave fælles informationsmateriale og kampagner sammen, fordi vi har det samme afsæt,” siger Charlotte Bay-Greisen. Et andet initiativ i det fælles sønderjyske IT-samarbejde er muligheden for et tværkommunalt beredskab ved cyberangreb.

Kommunaldirektørerne enige
Som sagt begyndte samarbejdet i Sønderjylland i februar 2022, da kommunaldirektørerne i de fire kommuner tog udgangspunkt i en politisk aftale i Sønderborg Kommune, der siden er blevet en ramme om det fælles IT-samarbejde.
Et fælles IT-samarbejde kan spænde bredt. Det kan indeholde alt fra fælles videndeling på tværs af de fire sønderjyske kommuner til at kommunerne kan vælge at indgå i et større IT-samarbejde om særlige dele om drift og support. Gevinsterne ved øget vidensdeling og samarbejde kan være mere kvalificerede indkøb, nemmere adgang til stærke kvalifikationer og kompetencer og mere standardisering af IT- og digitaliseringsprocesser på tværs af kommuner.
Formand for Styregruppen Lisbeth Hansen, Økonomi og arbejdsmarkedsdirektør i Sønderborg Kommune: ”Samarbejdet viser nogle gode takter og jeg synes vi er kommet godt fra start. Vidensdeling og sparring med medarbejdere i de andre kommuner er to væsentlige fordele. Det er et samarbejde vi tror på, og der er stor opbakning fra kommunaldirektørerne i de fire kommuner. Et samarbejde på udvalgte IT-områder, hvor der er et potentiale. Ved at løfte opgaverne i et fællesskab håber vi, at vi får flere kvalificerede ansøgere, som kan imødegå det stigende pres der er på ressourcerne, fordi vi hjælper hinanden på tværs af de fire kommuner.”
Charlotte Bay-Greisen: ”Der er jo ikke nogen af os IT- og digitaliseringschefer, der er uddannede indenfor informationssikkerhed eller ISO eller GDPR. Det er alt sammen opgaver, der er kommet til kommunerne udefra, og som vi har lagt på nogle få medarbejdere, og så har de på bedst mulig vis forsøgt at følge med og blive uddannet. Men opgavemængden er bare støt stigende og det ser ud til at fortsætte. Nu går vi og venter på det fælleskommunale cyberværn og DCIS-Sund, som er en opgave, der er kaldt obligatorisk”.
Fordelen ved fællesskabet, ifølge Lisbeth Hansen og Charlotte Bay-Greisen, er, at de medarbejdere, der løser disse opgaver, ikke sidder alene med dem. De kan dele deres erfaringer med kollegerne i de tre andre kommuner.
 
Bremse IT-udgifterne
Da kommunaldirektørerne i de fire kommuner besluttede sig for det fælleskommunale IT-samarbejde hed det ”at bremse udgiftsudviklingen på IT-området”. Men det bliver også præciseret, at der ikke er et ønske ”om dannelse af et fælles driftsselskab, der skal varetage driften af IT-området på tværs af kommuner”.
Charlotte Bay-Greisen: ”Vi ser at alt stiger. Når vi kigger på licenser fra Microsoft, så stiger de markant. Der sammenligner vi priser i kommunerne. Vi støtter hinanden i, hvad man kan bruge de forskellige licenser til. Det vil sige, at man kan måske nedlægge nogle licenser eller ændre på licenseringen. Jeg fandt en statistik, hvor Dansk industri siger, at de danske kommuner har en forventning om øgede udgifter på 20 pct. inden for IT-området i det kommende år. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men det er et område som bare bliver dyrere og dyrere. Vi ser jo ikke nogen systemer blive opsagt. Vi bliver ikke færre kommuner og vi får heller ikke færre brugere, tværtom. Så vi har en opgave med at holde vores omkostninger så lave som muligt”.
”Vi oplever så meget tryk på vores område, og vores medarbejdere kan flytte over i det private og få en højere løn. Altså de kompetencer, vi får opbygget inden for digitalisering og datasikkerhed, kan være svære at beholde, fordi de medarbejdere bliver attraktive andre steder på markedet – specielt inden for data- og informationssikkerhed og IT-arkitekter,” siger Charlotte Bay-Greisen.
”Vores IT-samarbejde betyder også, at vi står stærkere over for leverandørerne. Hvis en leverandør har tre af de fire kommuner som kunder, kan vi måske få den fjerde kommune med ombord, og dermed få sænket priserne fordi vi kan samles om forskellige opgaver. Det vil også være med til at bremse IT-udgifterne,” siger Charlotte Bay-Greisen.

NSIS/NIS2
National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) revision har været en stor revisionsopgave for landets kommuner. Den er en tilbagevendende opgave, indenfor digital identitetssikring af kommunalt ansatte.
Charlotte Bay-Greisen: ”Det har været en meget stor opgave for alle fire kommuner, og vi har grebet det lidt forskelligt an, og vi har haft forskellige revisionsselskaber ind over til at godkende årsberetningen. Men vi har efterfølgende talt om, at opgaven med fordel kunne løses i det sønderjyske IT-samarbejde ved at ansætte en fælles NSIS-projektleder og sende revisionsopgaven i udbud”.
”Vi kunne også kigge på at bruge den samme IT-understøttelse til at administrere NSIS internt, ligesom vi kunne have genbrugt noget af den dokumentation vi har lavet i hver kommune. På den måde ville vi samlet set have brugt færre ressourcer. Så vi er enige om at erfaringer fra NSIS skal omsættes til, at vi arbejder sammen om det kommende NIS2,” siger Charlotte Bay Greisen.

 

 

FAKTA
Der er nedsat en styregruppe med økonomidirektør som formand og IT og Digitaliseringschefer fra de fire kommuner, hvor den kommende proces og afklaring af mulige samarbejdsflader løbende drøftes. I styregruppen har man besluttet at nedsætte fire arbejdsgrupper, der arbejder med IT-infrastruktur, faglig sparring/netværk, deling af specialistressourcer og Indkøb og Udbud.