Flemming Kjærsdam • 18 november 2021

Herning sætter fagsystemet først

Selv om Herning Kommune har store mængder data fra it-systemer flyttet op i skyen, fortæller IT- og digitaliseringschef Poul Venø, at det ikke er et must for kommunen at gå ”hele vejen op i skyen” med alle data. Kommunen sætter fagsystemet og myndighedsopgaven først. Dernæst kommer driftsformen og placeringen af data ind som en del af fagsystemet.

 

Selv om leverandørerne af it-løsninger til kommunerne kigger op mod skyen, har IT- og digitaliseringschef Poul Venø øjnene rettet mod fagsystemet og foden på bremsen, når det gælder driftsformen og placeringen af data.  

”Min holdning er, at data kun skal ligge i skyen, hvis det giver forretningsmæssig værdi og når det løfter kvaliteten af kerneopgaven, som medarbejderne skal løse over for borgere og virksomheder,” siger Poul Venø, Herning Kommune.

I 2015 traf den digitale styregruppe i Herning Kommune i dialog med forvaltningerne den strategiske beslutning, at kerne- og myndighedsopgaven har første prioritet, mens driften af systemet og placeringen af data har anden prioritet.

”Det vigtigste for os er, at medarbejderne har de rigtige værktøjer til at løse opgaverne med. Derfor siger vi, fagsystemet først. Driften af systemet og placering af data kommer derefter. Vi er godt klar over, at leverandørerne skubber teknologi ud til os, hvor mange funktioner i løsningerne bygger på Skyen. F.eks. backup rutiner og at genfinde data – alt det sker automatiseret i en cloudløsning. Det er lækkert. Den nye type rutiner påtager vi os gerne i it-afdelingen, når de giver mening. Men hvis det ikke løfter kvaliteten af kerneopgaven i sagsbehandlingen, vælger vi det fra.”

 

Azure projekt i 2019

Herning Kommune gennemførte i samarbejde med Microsoft en prøvehandling med udvalgte data i et Azure projekt i 2019, hvor de udvalgte data blev samlet i skyen i en ”sø”. Teknologisk set kalder Poul Venø løsningen for en åbenbaring. Men det skabte ikke nok merværdi for sagsbehandlerne og administrationen med at løse kerneopgaven. Derfor blev det, ifølge Poul Venø, ved forsøget. Det kom ikke i drift.

”Det giver selvfølgelig god mening at samle alle data på et sted – i en ”sø”. Men når det ikke løfter kvaliteten i løsningen af kerneopgaven, er der ingen grund til at tage det i brug. Jeg er begejstret for ny teknologi, men kun når det skaber forretningsmæssig værdi og effektiviseringer. Vi skal ikke købe teknologi for teknologiens egen skyld”.

I alle de udbud Herning Kommune gennemfører, analyserer styregruppen, hvilke krav til fagsystemet og hvilke teknologier, der egner sig bedst til at løse den konkrete opgave og hvilken løsning medarbejderne, der skal bruge den, foretrækker. Med et fagsystem spiller teknologien en afgørende rolle for, hvordan processer automatiseres og den leverede service. Men om løsningen skal være On-premise (egen server), hosted løsning (ekstern drift) eller en cloud løsning spiller en underordnet rolle.

”Det er fagsystemet først. Vi ønsker den nyeste teknologi. Vores beslutning fra 2015 holder vi fast i. Så vi vælger fagsystem ud fra, hvem der er bedst til at løse opgaven. Om leverandøren leverer ”on premise” eller ”hosted løsning” eller ”cloud” spiller en mindre rolle,” siger Poul Venø.