Flemming Kjærsdam • 31 august 2023

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon, Hørsholm: “Mere borgernær digitalisering”

Når vores velfærdssamfund bliver mere digitalt, har vi et fælles ansvar for at sikre, at de borgere, der er udfordret af de digitale løsninger, fortsat har let adgang til den service og de ydelser, de har krav på fra den offentlige sektor. For velfærdssamfundet skal være tilgængeligt for alle – uanset hvilke digitale kompetencer de har. Sådan siger kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon, Hørsholm Kommune, som er i gang med en stor transformation for at få digitalisering ind under huden på alle ledere og medarbejdere i kommunen, så digitalisering kan blive mere borgernær


Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon, Hørsholm Kommune, der har en lang karriere i det offentlige, mener, at digitalisering skal bidrage til bedre service ved at gøre den mere borgernær.
”Vi er helt klart ikke gode nok til at inddrage borgerne i digitaliseringsprojekter. Og særligt i kommunerne, hvor vi i mange sammenhænge er tæt på borgerne og endda ofte er helt inde i deres eget hjem, bliver det helt afgørende. Det kan være skærmløsninger i hjemmeplejen eller dosispakket medicin. Her er borgerinddragelsen for valg af digitale løsninger afgørende,” siger Pernille Halberg Salamon.
Hun mener, at både private og offentlige virksomheder skal have et mere menneskeligt ansigt, når de digitaliserer. Den digitale inklusion er et vigtigt emne. Flere undersøgelser har vist, at hver femte borger er “digitalt udfordret”. Ældresagen har i samarbejde med Epinion lavet en undersøgelse blandt sine medlemmer, der viser at hver tredje er “udfordret” – og at de ældre ikke er specielt uegnede til at bruge teknologi.
“Det skal ikke være sådan, at hvis man er digitalt udfordret med anvendelsen af digital post, MitID, eller andet, så risikerer man at blive lukket ude. Det må ikke ske. Så er der en risiko for, at velfærdssamfundets gode omdømme bliver sat over styr. Det skal være muligt både at være analog og digital i vores fremtidige velfærdssamfund. Det er fremtidens velfærdssamfund, der er oppe til eksamen,” siger Pernille Halberg Salamon.       
Digitaliseringen af samfundet har udviklet sig enormt hurtigt siden begyndelsen af 00´erne. Digitaliseringen af Danmark har i det store hele været en succes.
”Vi er lykkedes med digitaliseringen på de store systemer inden for Skat og borgerbetjening, med pas og kørekort. På de helt borgernære områder, nemlig velfærdsområderne, er der også et stort potentiale for at digitalisere for at løse vores store udfordringer. Og det skal være digitalisering der har et fokus med udgangspunkt i mennesker,” siger Pernille Halberg Salamon.

Mere digital viden
Selvom der har været digitaliseret på livet løs i kommunerne de seneste 20 år, har digitalisering traditionelt været noget, som administrationen har taget sig af. Men nu er det tid til at kommunernes topledelser og byrådspolitikerne i højere grad tager digitaliseringen til sig og interesserer sig for digitalisering. Det er den proces, kommunaldirektøren i Hørsholm nu er i gang med at rulle ud i organisationen, så digitaliseringen fremover kommer til at bidrage til borgernes velfærd.
“Selv om vi har digitaliseret i mange år, og vi topper listen over offentlig digitalisering i internationale undersøgelser, så oplever mange af os, at det at arbejde med digitalisering ikke endnu er en naturlig del af vores arbejde. Digitalisering er ikke blevet en del af vores faglighed endnu. Men der er ingen vej udenom: vi er nødt til at kunne forstå den digitale verden for at kunne løse og udvikle vores velfærdssamfund,” siger Pernille Halberg Salamon.
Det er en politisk og ledelsesmæssig transformation til mere borgernær digitalisering, der nu sættes i gang. I virkeligheden skal digitalisering være en ligeså naturlig ting at have indsigt i som f.eks. økonomi, hvilket alle ledere anser for nødvendigt i deres arbejde.
Digitalisering skal være for mennesker. Den skal tage udgangspunkt i kerneopgaven og bruges til at løse de arbejdsmæssige udfordringer på en ny måde. At gøre borgerne mere selvhjulpne og at løse opgaver effektivt med samme kvalitet.
Alle medarbejdere skal vide noget om digitalisering, så borgere får glæde af digitalisering og ønsker de at vælge digitalisering fra, skal det også være en mulighed. Der er ikke nogen, der skal efterlades på perronen af digitale grunde.
“Det stiller krav om det “hybride veldfærdssamfund”, hvor borgerne kan eksistere både digitalt og analogt. Det stiller krav om, at de kommunale organisationer får skabt en kapacitet i organisationen til at arbejde digitalt”.
“Den digitale transformation er mere end bare en strategi. Det er en ændring af mindset og gamle vaner, en ændring af det, som vi ”plejer” at gøre. Vi skal give plads til dem, der ikke trives i det digitale, og sikre, at vores organisationer kan løfte den digitale opgave,” siger Pernille Halberg Salamon.
Foruden at være kommunaldirektør i Hørsholm Kommune er hun medlem af Regeringens Digitaliseringsråd.

Digitaliseringen bidrager til velfærden
Når mange opgaver digitaliseres og automatiseres, er det vigtigt at kommunerne søger efter svaret på, hvad borgerne får ud af digitaliseringen. Det er derfor de skal inddrages.
Kommunaldirektøren vil gøre digitaliseringen relevant ved at gøre det til et politikområde, som får en plads i alle kommunale fagudvalg for at skabe viden og bedre velfærd.
Et konkret initiativ er, at i et af centrene i Hørsholm kommune - Center for Sundhed og Omsorg- har kommunen indført ressourcepersoner, som har særlig viden om digitalisering, og som kan være med til at drive en øget digitalisering på en kommunal arbejdsplads, f.eks. et plejehjem, på en skole eller på en daginstitution.
“Digitaliseringen skal have et særligt fokus - borgerne. Den skal komme borgerne til gode ved at understøtte kerneopgaven. Det kan man ikke sige sker idag. Vi bringer digitaliseringen ind i alle fagudvalg og ud til alle arbejdspladser, så der kommer politisk og ledelsesmæssigt fokus hele vejen i vores service fra rådhuset og ud til borgerne,” siger Pernille Halberg Salamon.
Der kommer massiv arbejdskraftmangel frem mod 2030 og det bliver ifølge kommunaldirektøren svært at rekruttere medarbejdere. Derfor er digitalisering og automatisering nødvendigt for at kunne løse opgaverne på en ny måde med de eksisterende medarbejderressourcer.
“Vi har startet vores transformation med at arbejde med digitalisering som en fælles opgave for alle ledere. Vi vasker trappen oppe fra. Vi er i gang med at fremlægge en investeringsplan for vores politikere, så de beslutter, hvad det er, der skal investeres i de kommende år. Vi har også lavet en overbygning til vores projektlederuddannelse om digitalisering. Så vi lærer, hvad det vil sige at arbejde med digitale projekter. Og vi er kommet med i KL´s teknologipartnerskab om både skærmløsninger og automatisering. Vi skal gentænke velfærden, så den frigjorte tid bliver brugt til mere borgerkontakt,” siger Pernille Halberg Salamon.