Flemming Kjærsdam • 25 maj 2023

Nyt fælleskommunalt it-system på sundhedsområdet rulles ud i 98 kommuner

 

København og Aalborg kommuner har gennemført udbuddet af det fælleskommunale it-system Kommunal PRO (Patient Rapporterede  Oplysninger), der er et digitalt dialog- og samarbejdsværktøj til at udveksle sundhedsoplysninger om borgerne på tværs af kommuner og sektorer. København og Aalborg har været de to pilotkommuner og har nu taget løsningen, der skal udbredes til alle kommuner i indeværende år, i brug.

 


Aktuelt er 18 kommuner i drift eller ved at implementere Kommunal PRO. Og derefter kommer to store bølger af implementeringer i eftersommeren og efteråret, og planen er, at alle kommuner er i drift ved årets udgang.
IT- og digitaliseringschef Rikke Saltoft, Københavns Kommune: “Vi ser ind i et år fuld af aktivitet. Kommunerne tager Kommunal PRO i brug hen over tre implementeringsbølger. I marts kom yderligere 12 kommuner på løsningen, samt to bølger i august og november.
Samtidig kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor Kommunal PRO blev klar til drift. De første seks kommuner tog løsningen i brug i efteråret 2022 i en pilotafprøvning, og erfaringerne er gode”.
Foruden København og Aalborg Kommune har Roskilde, Ikast-brande, Brønderslev og Vejle Kommune deltaget i det indledende pilotforsøg. Logikken er så, at de første kommuner deler deres erfaringer med Kommunal Pro til de næste kommuner, indtil man når i mål.    
Det er softwarefirmaet Systematic, der med MedWare som underleverandør, har vundet kontrakten. Løsningen giver mulighed for, at PRO-data (patientrapporterede oplysninger) kan deles på tværs af kommunegrænser og sektorer. Selve udbuddet blev gennemført i 2021.
I maj 2018 vandt Systematic ligeledes kontrakten om digital infrastruktur til det landsdækkende telemedicinske projekt om KOL. Et projekt, der dengang blev gennemført i organisationen FUT (Fælles Udbud af Telemedicin). Nu kommer så de næste skridt med nationale sundhedsydelser, der bliver koblet på den nationale infrastruktur i alle 98 kommuner.
Rikke Saltoft: “En ting er at udvikle en løsning. Det kan være svært nok i sig selv. Men i vores tilfælde har vi skullet udvikle en løsning, som skal spille sammen med en fællesoffentlig infrastruktur, som har en masse fællesoffentlige komponenter, som løsningen skal interagere med. Det er voldsomt komplekst og der er masser af sten på vejen, når man gør sådan noget her for første gang. I vores tilfælde har vi også skullet prøve den fællesoffentlige infrastruktur af for første gang. Indtil videre er tilbagemeldingerne positive fra læger og sundhedspersonale i kommunernes områdecentre.”
Telemedicin bliver stadig mere populært til at yde medicinsk behandling og sundhedsydelser eksternt gennem teknologi. Under coronapandemien vandt en række telemedicinske ydelser frem, eksempelvis videokonsultationer, som blev brugt som alternativ til almindelige konsultationer.
Danmark har også en national telemedicinsk strategi, der understøtter udvikling og implementering af telemedicinske løsninger på tværs af landet. Strategien fokuserer på flere nøgleområder, herunder brugen af telemedicin til at forbedre adgangen til sundhedsydelser i landdistrikterne, brugen af telemedicin til at understøtte kronisk sygdomshåndtering og brugen af telemedicin til at forbedre patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingen.
 

Et digitalt spørgeskema
Kommunal PRO er et digitalt spørgeskema som borgeren udfylder og sender sine data ind til kommunens sundhedscenter. Patienten får et link på en app. Her åbnes spørgeskemaet og data sendes ind til områdecenteret.
IT- og digitaliseringschef Niels Rygaard, Aalborg Kommune: “Jeg synes noget af vigtigste med Kommunal PRO er, at de data, som sundhedspersonalet får, er borgerens belysning af sin egen tilstand og situation. Normalt kigger sundhedsprofessionelle på borgere, og vi har nogle resultater og vi har en patientjournal. Det fortsætter vi naturligvis med at have. Men med Kommunal Pro kommer der en ny dimension til. Her fortæller borgeren selv, hvordan han eller hun opfatter sin situation på det givne tidspunkt. Det er helt nyt. Og det giver sundhedspersonalet vitale data. Hvis der er tale om en diabetes patient eller en hjertepatient får sundhedspersonalet mulighed for at gribe tidligere ind, hvis der er behov for det. Det har vi Ikke tidligere i samme grad haft mulighed for. Jeg ved, at læger og sundhedspersonalet ser frem til at få borgernes data med i deres indsats over for borgerne”.
De data, som borgeren udfylder i spørgeskemaet kan som sagt “deles”, og det betyder, at hvis der er behov for at flere kompetencer kigger samtidig, vil det også kunne give et kvalitativt løft i patientbehandlingen.
Udover Kommunal PRO nævner de to digitaliseringschefer også et sideløbende projekt – Telma – der er ved at gå i pilotdrift. Det er et nyt telemedicinsk projekt, målrettet de patienter, som har eget måleudstyr i hjemmet, som led i deres behandling. Det kan være udstyr til måling af blodtryk, og udstyr til KOL-patienter. De kan så sende resultaterne ind til de centre i kommunen, som så kan dele det.  
Rikke Saltoft: “Vi bruger vores kræfter bedre og klogere. Vi når længere med de samme ressourcer. Det er ikke mindst vigtigt med de massive udfordringer sundhedssektoren har med at rekruttere arbejdskraft. En af de forventninger vi har og som også bliver understøttet af de tilbagemeldinger fra sundhedspersonalet, er, at de allerede er nået meget længere efter den første snak med borgeren, fordi de har fået relevante data fra borgeren til at starte dialogen med. En anden ting er, at medarbejderne oplever, at de kommer hurtigere tættere på et resultat med de borgere, som er inde i et forløb”.

 


FAKTA

• BORGER: Får PRO-skema på sin tablet eller telefon. Logger ind med MitID. Udfylder spørgeskemaer om egen tilstand og indsender det til sin kommune. Borgeren får besked om at der ligger et spørgeskema via indkaldelsesbrev i E-boks og man kan få adviseringer via NemSMS, så man husker sit skema.

• Medarbejder: udformer og udsender spørgeskemaer til borgerne. Medarbejder får adgang til borgernes besvarelser, triageringer/fortolket visning og uddata (på sigt). Det er et dialogværktøj, der kan være en hjælp til at opstille individualiserede mål og planer for borgeren. Man kan dele spørgeskemaer på tværs af kommuner (og regioner og stat) via de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter, som løsningen er integreret med. Beslutningsstøtte til medarbejderne i form af fortolket visning (farvemarkeringer af svar).

• Løsningen trækker på national telemedicin infrastruktur (FUT) og indeholder et medarbejdermodul og et borgermodul samt anvender det fælles klinisk-administrative modul, som FUT udbyder. Desuden nationale tjenester som National Serviceplatform og Dokumentdelingsservice. KPRO er den første borgervendte løsning på den fællesoffentlige telemedicinske infrastruktur og har taget en række børnesygdomme for hele den offentlige sektor.