Henrik Kastoft • 25 maj 2023

Svaret findes i baglommen

Nyt digitalt værktøj kan bane vej for mindre administration, hurtigere svar og mere arbejdsglæde i kommuner og regioner. Til gavn for ansatte, arbejdsgivere og borgere.


Digitale arbejdsredskaber vrimler op af jorden i hidtil uset tempo. Et af de seneste skud på stammen er fra Danmarks tredjestørste fagforening, FOA. Med appen TR i FOA har tillidsfolk bogstaveligt talt svaret i baglommen: Løsningen på mange af de små og store udfordringer i en travl hverdag.
Appen fylder ikke meget, men perspektiverne er store: Med 172.000 medlemmer danser FOA mere end nogen anden fagforening tæt kinddans med borgernær velfærd. Fordi medlemmerne passer vores børn, plejer ældre og patienter på hospitaler, slukker ildebrande, kører sygetransport, yder hjælp til mennesker med handicap, sørger for at busser når frem, har ansvar for rengøring, laver mad på sygehuse, skoler, kaserner og vedligeholder bygninger.
For de flestes vedkommende i kommuner og regioner – for nogle også i privat regi.
”Vores medlemmer har længe været pressede på tid og arbejdsvilkår. Det gælder også tillidsfolk i kommuner og regioner. De skal være nærværende for kolleger og samtidig passe deres job. I flere år har FOA-afdelinger og tillidsfolk ønsket sig et digitalt universalværktøj, som kunne minimere kontortid foran en computerskærm – og i stedet slippe kræfterne løs ude blandt kolleger. Derfor har vi gjort os umage med at inddrage tillidsfolk i udviklingen af appen,” fortæller Per Nissen, souschef i FOA TR.
 

Populær blandt tillidsfolk
Meget tyder på, at opgaven er fuldført. Siden lanceringen af TR i FOA i foråret 2023 er appen downloadet til 1.980 Android-mobiltelefoner og 3.683 Iphones.
Nu er fokus at få alle kommuner og regioner i Danmark til at implementere TR i FOA i deres MDM-systemer. MDM står for Mobile Device Management og er nærmest at betragte som en skal, der beskytter myndigheders databaser og IT-udstyr mod trusler udefra, som kan kompromittere datasikkerheden.
Flere kommuner er i gang – Silkeborg Kommune skiller sig ud som den, der er nået længst. TR i FOA har været i drift siden marts. I den kommunale it-afdeling har konsulent og it-udvikler Jimmy Borgen Jensen stået for screening, test og implementering:
”Med et slag på tasken har vi i Silkeborg Kommune 3-400 apps, som er testet, sikkerhedsgodkendt og gjort tilgængelige for ansatte på mobiltelefoner og tablets udleveret af arbejdsgiver. 10-15 af de mange apps er udviklet af eksterne aktører ¬– som eksempelvis TR i FOA. Sikkerhedsgodkendelsen handler i bund og grund om tre ting: Først og fremmest sikre at appen er forsvarlig at sætte i drift og ikke kommer til at give os problemer. Dernæst at funktionaliteten understøtter det daglige arbejde på en måde, vi som kommune ønsker. Og til slut at vi som IT-afdeling er i stand til at supportere appen i hverdagen”.
Efter grundig screening og omfattende test – hvor der ikke var noget at komme efter – tog selve implementeringen af appen en dags tid, forklarer Jimmy Borgen Jensen. Foreløbigt har 17 FOA-tillidsfolk i Silkeborg Kommune downloadet appen til Android-enheder og et lignende antal til IOS-enheder.


Svar på rede hånd
”Vi kommer til at se mange flere arbejdsrelaterede apps i fremtiden. Stationære pc’er kan meget, men allerede i dag er 65 pct. af den arbejdstid vi bruger ved computer ovre på mobile enheder. Tallet vil vokse og heldigvis for det: Alt hvad vi kan gøre for at tilpasse IT-teknologi til brugernes dagligdag og virkelighed, er i min bog et plus. Det kommer helt sikkert til at gavne både medarbejdere, kommune og borgere, at vi i stigende grad kan løse opgaver og besvare spørgsmål på farten i stedet for at skulle ind på et kontor og finde svar i en gammel, støvet fil på en stationær computer. Det er styrken ved apps – de er lige ved hånden, når vi skal bruge dem,” fortæller Jimmy Borgen Jensen.  
Ulla Gram er afdelingsformand i FOA Silkeborg-Skanderborg. Sammen med souschef Per Nissen tog hun for et år siden den første kontakt til Silkeborg Kommune:
”Helt fra begyndelsen har der været åbenhed fra Silkeborg Kommune og et tæt samarbejde mellem it-folk i kommunen og i FOA. Appen er helt bestemt at anbefale til andre kommuner i Danmark – det handler i bund og grund om at fremme gode løsninger. Appen bygger jo på fundamentet for den danske model: Hvis medarbejdere udfører deres job under ordnede forhold, leverer de en bedre arbejdsindsats til gavn for borgerne”.
 

Værdier vi deler
Heidi Toft Andersen er fællestillidsrepræsentant i FOA i Silkeborg. Hun repræsenterer ni tillidsfolk, der arbejder på kommunale dagtilbud og fem tillidspersoner på skoleområdet.
”Jeg er frikøbt 25 timer om ugen til at passe mit tillidshverv. De resterende 12 timer arbejder jeg i vuggestue. Jeg kan helt klart mærke en forskel til det bedre med appen. Mit arbejde er blevet meget nemmere – vigtige arbejdsredskaber og data er nu tilgængelige, når jeg er på farten ude hos kolleger. Jeg glæder mig meget til den kommende opdatering, hvor overenskomster og aftalearkiv også bliver implementeret i appen”.


Det sker ifølge planen efter sommerferien.  
I en travl hverdag står Heidi Toft Andersen og andre tillidsfolk i FOA typisk med opgaver, der handler om løn, arbejdstid, opsigelse, sygdom, medlemsorganisering, arbejdsmiljø, arbejdsskade, indflydelse, ferie, barsel, nyansættelser, seniorordning, budgetter, kompetenceudvikling, udlicitering, nedsat arbejdsevne, aktivering og ansættelsesvilkår.
Grundvilkår som er altafgørende for det gode arbejdsliv. Grundvilkår der sætter scenen for arbejdsmiljøet og kvaliteten af den service, borgerne møder i kommuner og regioner.
Souschef Per Nissen ser store perspektiver i appen og at FOA – takket være et stærkt ønske og tæt samarbejde mellem tillidsfolk og IT-udviklere – er spydspids på området:

”Den danske model bygger på rammeaftaler mellem ledelse og medarbejdere, hvor en central del er, at arbejdsgiver skal sikre tillidsfolk det IT-udstyr, som er nødvendigt for at varetage opgaven forsvarligt. Vi glæder os meget til at arbejde sammen med kommuner og regioner, så vi kan udligne spændet mellem de mange downloads af appen hos tillidsfolk og de kommuner og regioner, som endnu ikke er gået i gang med at implementere TR i FOA”.
”Appen er i bund og grund et digitalt multiværktøj, som gør tillidsfolk endnu mere handlekraftige, inspirerende og hjælpsomme. Tre værdier som er at genfinde i FOAs grundlæggende DNA og – vil jeg mene ¬– rimer godt på, hvad de fleste kommuner og regioner gerne vil være for ansatte og borgere,” slutter souschef Per Nissen.
”Vores medlemmer har længe været pressede på tid og arbejdsvilkår. Det gælder også tillidsfolk i kommuner og regioner. De skal være nærværende for kolleger og samtidig passe deres job. I flere år har FOA-afdelinger og tillidsfolk ønsket sig et digitalt universalværktøj, som kunne minimere kontortid foran en computerskærm – og i stedet slippe kræfterne løs ude blandt kolleger. Derfor har vi gjort os umage med at inddrage tillidsfolk i udviklingen af appen,” fortæller Per Nissen, souschef i FOA TR.