Flemming Kjærsdam • 16 november 2022

Ballerup Kommune har sat digitaliseringen i politisk udvalg

Ballerup Kommune har gennem de seneste 12 år haft et Digitaliserings- og Teknologiudvalg, der holder fire-seks møder om året, hvor digitalseringen bliver diskuteret politisk. Digitaliseringschef Jens Kjellerup betjener udvalget og er med til at sætte rammerne for de temaer, som tages op.

 

I Digitaliserings- og Teknologiudvalget i Ballerup Kommune er syv medlemmer af byrådet med ved bordet sammen med kommunens topledelse. Digitaliserings- og Teknologiudvalget er et §17 stk. 4 udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen.

Udvalgets seneste møde den 5. oktober 2022 havde besøg af formand Johan Busse, Dataetisk Råd, på et møde om dataetik. 

Dataetikken fylder mere og mere i den offentlige debat om digitalisering, der er fokus på dataetik ved implementering af nye digitale løsninger og brugen af data”. Det medfører, at offentlige myndigheder skal tage stilling til, hvordan data anvendes i organisationen, hedder det i indkaldelsen til mødet.

Jens Kjellerup: Den digitale udvikling og anvendelsen af data rummer et enormt potentiale. Både med hensyn til effektiviseringer og at yde service til borgerne. Dét, vi så tager op i kommunens udvalg, er hvad må vi og hvor langt vil vi gå med udnyttelsen af data”.

Udvalget har ikke nogen beslutningskompetence. Men udvalget kan indstille forslag og rådgive de stående udvalg, eksempelvis Økonomiudvalget og erhvervsudvalget. Ifølge Jens Kjellerup er diskussionerne i udvalget med årene blevet mere strategiske, da diskussionerne og indstillingerne er med til at sætte retningen for, hvilken vej digitaliseringen skal gå.

Jens Kjellerup siger, at der ikke er teknikere eller it-specialister med i udvalget, så de politiske debatter om digitaliseringen er nede på jorden, så mange vil kunne forstå det.

 

Hver femte står udenfor

I foråret kom en undersøgelse fra revisionsvirksomheden Ernst & Young, der fastslog, at mellem 17 pct. og 22 pct. af borgerne har udfordringer med digitaliseringen. Der er vigende tillid til myndighederne fra borgernes side. 

Både den etiske dagsorden og tillidsdagsordenen er ekstremt vigtige. Der er ved at opstå en absolut sandhed om, at hver femte borger er udfordret af digitaliseringen. At de føler sig udenfor. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune ikke går for langt eller for hurtigt frem med digitaliseringen, så flere borgere mister tilliden til myndighederne. Omvendt skal vi også afklare, om byrådet er parat til at investere i en analog og en digital service samtidig for at fastholde flere borgeres tillid. Det er sådanne pejlemærker, der bliver diskuteret på udvalgets møder,” siger Jens Kjellerup.

De nationale strategier er kommet flyvende ind udefra og fører til givtige debatter i udvalget og i kommunens ledelsesfora. Det har, ifølge Jens Kjellerup, ført til fire store retninger inden for digitalisering.

Den første retning er det socioøkonomiske pres udefra, hvor økonomi og digitalisering er lig med effektiviseringer. Den anden store udfordring handler om rekruttering af nye medarbejdere og fastholde de eksisterende. Og finde svarene på hvordan digitaliseringen kan bidrage i den sammenhæng.”

Den tredje og fjerde retning handler om tværgående digitalisering. Vi prøver at skabe sammenhæng på tværs af de kommunale forvaltninger. Der er borgere, som har flere forløb i hver forvaltning. Her tilbyder vi de borgere sammenhængende sagsforløb. Hvis borgerne siger ja til det, så koordinerer vi det digitalt og stiller op med de kompetente medarbejdere til møder”.

Den anden tværgående retning er inden for byudvikling. Det omfatter befolkningsprognoser, skoler, veje, miljø investeringer, og digitalisering i form af digital infrastruktur. Vi kigger ind i fremtidens byudvikling. Hvordan påvirkes befolkningssammensætningen, og kommunernes behov for medarbejdere med bestemte kompetencer? Og så vi tilbage ved fremtidens udfordring med rekruttering af arbejdskraft.” Men det er væsentlige og relevante diskussioner,” siger jens Kjellerup. 

Jens Kjellerup fortæller også, han har fået udviklet et lille produkt”, som kommunen kan styre sammenhængende borgerforøb med. Og hvis der er interesse for det produkt fra andre kommuner, kan det blive til et produkt i OS2-fællesskabet.

 

Temaer i 2023

Der er sat fem temaer op for udvalget i 2023.

• Principper for digitalisering

• Digitalisering i folkeskolen

• Den digitale og teknologiske udvikling – serviceniveau

GDPR

• Fremtidens digitale blik i Ballerup kommune.

I Kommissoriet for Digitaliserings- og Teknologiudvalget hedder det, at ”udvalget rådgiver og indstiller til Økonomiudvalget og relevante fagudvalg i sager, der vedrører digitalisering og teknologi”.

Udvalget har på tidligere møder drøftet, om udvalget skal søge mandat i Økonomiudvalget til at igangsætte et arbejde med at udvikle og formulere et sæt styrende principper for den fremtidige digitalisering og anvendelse af teknologi i Ballerup Kommune.

 

Årsrapporter

Udover at have de politiske diskussioner har udvalget ansvaret for en række “årsrapporteringer til Økonomiudvalget/byrådet.”  

• Status på it-sikkerhedsbrud og brud på persondatasikkerheden

• DPOens årsrapport

• IT-revisionsrapporten

• Budget og regnskab for IT-forsyningen

IT-forsyningen er det §60 selskab, som Ballerup Kommune har oprettet sammen med Egedal, Furesø og Allerød kommuner og som varetager it-driften.