Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du opretter dig som medlem og som evt. bruger af KITAs hjemmeside www.itchefer.dk
 
Dataansvar
KITA er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:
 
KIT@, foreningen af kommunale IT- og digitaliseringschefer
c/o Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
CVR: 25596129
 
 
Formål med behandling og kategorier af personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger når du opretter dig som medlem af foreningen og når du benytter medlemsforum. Formålet med behandlingen er således dels at registrere medlemsoplysninger, dels at understøtte KITAs aktiviter, som du finder yderligere information om her.
 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 
Når du opretter dig som medlem behandler vi almindelige personoplysninger i form af medlems- og kontaktinformationer:

 • Navn
 • Titel (valgfri)
 • Mailadresse
 • Telefonnummer (valgfri)
 • Kommunens postadresse (valgfri)
 • Kommunens EAN (valgfri)
 • Afdeling (valgfri)
 • Arbejdsområde (valgfri)
 • Notifikationspræferencer (valgfri)
 • Om du ønsker invitation til regionsmøder (valgfri)
 • Adgangskode (adgangskoden er ikke synlig for andre – ej heller administrator)

 
Hvor stammer oplysningerne fra
KITA modtager oplysningerne direkte fra dig, når du opretter en medlemsprofil eller vedligeholder denne.
 
Modtagere
Vi overlader dine personoplysninger til KITAs databehandlere. Disse databehandlere behandler alene personoplysningerne på KITAs vegne og i overensstemmelse med KITAs instruks.
 
Oplysningerne kan desuden videregives på hjemmesiden (bestyrelsen) og i foreningsblade. Derudover er oplysningerne tilgængelige for andre medlemmer på KITAs intranettet, KITAs sekretær og journalist på medlemsblad.
 
Tredjelande
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
 
Opbevaring og sletning
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde formålene, som fremgår ovenfor.
 
Dine rettigheder
Du har ret til:

 • At anmode om at få indsigt i dine personoplysninger
 • At få berigtiget, slettet eller begrænset brugen af oplysningerne
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine oplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk