Flemming Kjærsdam • 22 februar 2023

Bruger 6,6 milliarder på IT-sikkerhed

6,56 mia. kr. Så mange penge har danske virksomheder og offentlige myndigheder i 13 udvalgte sektorer brugt til eksterne leverandører i 2022 på IT-sikkerhed. 

 

Cyberkriminalitet, eller truslen om samme, er blevet et stort milliardmarked i Danmark. Det fremgår af en leverandøropgørelse, som analysefirmaet IDC Nordic har udarbejdet for Magasinet KITA. Heraf fremgår, at telekommunikation, forsyningsvirksomhed og finanssektoren investerer betydeligt mere end det offentlige gør – målt i investeringer pr. medarbejder.

Associate Director Anders Elbak, IDC Nordic: Når private virksomheder og offentlige myndigheder bruger så mange penge viser det, at IT-sikkerhed er nødvendigt og at der er en masse forskellige trusler, som de i virkeligheden er nødt til at gardere sig mod. Og så viser det også, at lederne har taget stilling til, hvad omkostningerne er ved et eventuelt sikkerhedsbrud. Ja, de er formentlig store”.

Det stopper imidlertid ikke her. For mens truslerne udefra vokser, kommer der også regulatoriske tiltag fra EU med det nye direktiv NIS2.

 

Topscorerne

Telekommunikation, forsyningsindustri og finans investerer mange gange flere midler i IT-sikkerhed end det offentlige. Opgørelsen fra IDC omhandler alene de eksterne udgifter til leverandører.

Det er sektorer med relativt få ansatte som telekommunikation og forsyningsvirksomheder, der bruger flest penge på IT-sikkerhed. Telekommunikationsindustrien bruger årligt 23.315 kr. pr. medarbejder i eksterne udgifter til IT-sikkerhed. Tilsvarende bruger forsyningsindustrien 15.717 kr.

Finanssektoren kommer ind på tredjepladsen med 9.511 kr. pr. medarbejder. Den offentlige sektor bruger 2023 kr. pr. medarbejder på IT-sikkerhed. Så finanssektorens investeringer pr. medarbejder er i gennemsnit over fire gange større end det offentlige.

Dét, undersøgelsen viser, er et billede af de eksterne investeringer på tværs af sektorer. Vi ved ikke, hvor meget sektorerne bruger internt. Men det er min klare overbevisning, at finanssektoren har meget opmærksomhed internt på IT-sikkerhed. Der er en del virksomheder i den almindelige industri, der mener, at sikkerhedsbrud primært sker hos naboen. Det er ikke en holdning, man oplever i de sektorer, hvor der investeres meget. Der bliver foruden de eksterne investeringer også brugt interne ressourcer på at have fokus på sikkerheden. Der er en større modenhed i disse sektorer,” siger Anders Elbak.   

 

 

Fakta:

Investeringer i IT-sikkerhed

Der bruges i alt 6,6 mia. kr. på IT-sikkerhed i Danmark.
Finanssektoren bruger i alt 780 mio. kr. på eksterne leverandører. Offentlige myndigheder bruger 1,2 mia. kr. Der er 82.000 ansatte i finans, 616.000 i det offentlige. Det betyder, at det offentlige bruger under en fjerdedel på IT-sikkerhed pr. medarbejder sammenlignet med finanssektoren.