Flemming Kjærsdam • 23 maj 2024

Cybersikkerhed skal være en del af Danmarks forsvar

Kommunerne oplever et stigende antal angreb på deres IT-systemer. Derfor har Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Incuba og Alexandra Instituttet etableret konsortiet Security Tech Space, som et nationalt videncenter for cybersikkerhed.


Det er snart to år siden, at Aarhus Kommunes borgmester Jacob Bundsgaard (S) fik ideen om at øge cybersikkerheden ved at etablere et fælles videncenter i Aarhus og at se cybersikkerheden som en del af Danmarks forsvar.
Et center, der bl.a kan bistå virksomheder ved hackerangreb, skaber dog ikke sig selv. Det er afgørende, at politikerne i udmøntningen af midlerne fra forsvarsforliget også vil fokusere på forskning og erhvervssamarbejde om cybersikkerhed samt indsatser, der kan styrke cybersikkerhedskompetencer i de danske virksomheder og hos myndigheder. Det handler ikke kun om følsomme data, der i de forkerte hænder kan misbruges, men også om at beskytte vores infrastruktur.
Chef for Fælles IT og Digitalisering, Lone Juric Sørensen, Aarhus Kommune: ”Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Incuba og Alexandra instituttet er partnere i Security Tech Space. Det er et konsortie, med over 60 private virksomheder og organisationer, offentlige myndigheder, vidensinstitutioner. Vi deler den vision at gøre cybersikkerheden til en del af det danske forsvar og at styrke cybersikkerheden gennem videncenteret.”
”Formålet med et videncenter for cybersikkerhed er at opbygge og afprøve nye teknologiske løsninger, der beskytter borgernes data og den digitale viden, som vi har i kommunerne, beskytte virksomhedernes data og så videre. Det er jo et formål at sikre hele forsvarskæden, rundt om organisationerne. Derfor er
Aarhus Kommune med som partner i Security Tech Space”.

Rekrutteringsproblemer
I en analyse, som konsulentvirksomheden Deloitte har lavet for Security Tech Space, hedder det ”at virksomheder oplever betragtelige udfordringer med at rekruttere, og disse vanskeligheder kun er blevet større de seneste år. I 2016 var det seks pct. af virksomheder med 10 eller flere ansatte, der oplevede vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret it-arbejdskraft. I 2022 er denne andel fordoblet til 12 pct.
”Det er vigtigt at have for øje, da arbejdskraft potentielt kan være en vigtig faktor for at fremme Aarhus’ styrkeposition inden for cybersikkerhed”, skriver Deloitte.
Så samtidig med at truslerne mod kommuners IT-systemer er markant stigende, er det stadigt vanskeligere for kommunerne at rekruttere de rette kompetencer til at beskytte sig mod truslerne.  
Lone Juric Sørensen: ”Jeg tænker, at det for mange kommuner, kan være vanskeligt at tiltrække de rigtige kandidater med de faglige kompetencer på cybersikkerhedsområdet. Det gælder både for store og små kommuner. Der er ikke mange af den slags kandidater i det hele taget - så hvordan får vi som samfund mest muligt ud af det her? Vi ser Security Tech Space som en kapacitet på baggrund af konsortiepartnerne og adgangen til viden og til forskning som kan skabe større robusthed i vores forsvar af data og mod truslerne udefra”.
Lone juric Sørensen: ”Når vi skal beskytte borgernes data, skal vi have bedre teknologiske løsninger inden for cybersikkerhed. Vi skal se de nye muligheder med teknologierne i forhold til vores sårbarheder og risikovurderinger, og styrke at vi får opbygget nogle nye kompetencer og mere kapacitet. Det kan vi ikke gøre hver for sig”.
”Kvalitet og kompetencer på det faglige område, er vi gode til i Aarhus, da vi har et fundament, der er godt at bygge videre på, blandt andet med Universitetet, hvor vi har kvalificerede kandidater.”
”Der er kandidater fra Datalogi. De er blandt de dygtigste i verden inden for kryptologi. Så vi har et fundament i Århus, der handler om forskning og vidensformidling. Der er nogle iværksættere og miljøer, der kan udklække nogle af de nye kompetencer og kapacitet på området. Ja, dem har vi faktisk brug for – ikke kun i Aarhus men over hele landet.”

”Kommunerne kan være aftager af den teknologi, som partnerne i videncenteret udvikler, og vi vil gerne understøtte forskningen, så der kommer nye teknologiske løsninger, der modsvarer truslerne ude fra. De trusler udvikler sig jo med rivende hast blandt andet på grund af kunstig intelligens. Der har vi brug for, at teknologien, der forsvarer os mod de trusler, matcher det”.
”Der vil kommunerne være aftagere af de løsninger. Og vi ønsker at bidrage til at skabe et miljø, hvor vi rent faktisk kan skubbe på den udvikling om mere robust cyberforsvar. En løsning som hjælper området, og at der bliver udklækket potentielle medarbejdere, som erhvervsliv og myndigheder kan bruge”.
”Hvis videncenteret eller en partner har udviklet teknologi eller metoder, et værktøj eller lignende på cybersikkerhedsområdet, så vil Århus Kommune kunne stille sig til rådighed som testpartner på nogle områder. Og det er værdifuldt for videncenteret. Det kan være en måde at bidrage på i forskning og udvikling af nye løsninger for at få noget godt ud i den sidste ende,” siger Lone Juric Sørensen.