Flemming Kjærsdam • 26 august 2021

De store digitale fundamenter køres i stilling

I dette efterår lyder startskuddet for NgDP (Næste generation Digital Post) og MitID som er afløseren for NemID. Digitaliseringsstyrelsen er ved at indføre NSIS-standarden som ny sikkerhedsstandard i behandlingen af persondata mellem myndigheder og borgere og får stor betydning for begge løsninger.

Begge områder er at karakterisere som kritisk digital infrastruktur.

Fra NemID til MitID betyder, at 5,2 mio. NemIDbrugere konverteres til MitID i løbet af otte måneder.

Vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen:

”Der har været fokus på den digitale infrastruktur under Coronapandemien. Det har vist sig, at den digitale infrastruktur har været forudsætningen for, at de kritiske funktioner i samfundet kan køre. Hvis NemID er nede går rigtig mange ting i stå. Både NemID og Nem-Login er forudsætninger for, at hospitalerne fungerer under Coronapandemien, uanset om det er booking af tid til test eller til vaccinationer”.

Lige nu er kommunerne i fuld gang med at forberede sig til implementeringen af NgDP. Odense og Hedensted er to kommuner, der har engageret sig aktivt i projektet og begge kommuner er positive over for det nye MeMo-format, men ser tværsektorielle standarder for anvendelsen som en forudsætning for at høste væsentlige effektiviseringsgevinster.

KL har igangsat et projekt, der skal hjælpe kommunerne med at få størst mulig forretningsmæssig værdi ud af de nye muligheder i MeMo-formatet. Det indebærer prioritering af de krav, der skal stilles til fagsystemleverandørerne samt forsøg på at skabe grundlaget for en standardisering af offentlige myndigheders opmærkning af Digital Post meddelelser.

Ud over at stille de nye Digital Post snitflader til rådighed, har KOMBIT fået opgaven med at koordinere og skabe overblik over fagsystemleverandørernes planer for omlægningen af de brevbærende fagsystemer til NgDP.