Flemming Kjærsdam • 24 februar 2022

“Det er så yndigt at følges ad for to, som gerne vil sammen være” NFS Grundtvig 1855

Grundtvig havde nok ikke lige set den komme i 2022. Men flere af de it-og digitaliseringschefer og eksperter i informationssikkerhed mener, at digitalisering og beskyttelse af personfølsomme data bør følges ad.

 

Det går gennem Magasinet KITAs artikler om informationssikkerhed som en rød tråd, da målrettet og systematisk håndtering af borgeres personlige data er en forudsætning for, at borgerne kan bevare tilliden til de offentlige myndigheder.

Chef for digitalisering og forretningsudvikling Jens Kjellerup, Ballerup Kommune mener, at informationssikkerheden og tillidsdagsordenen er de helt grundlæggende vilkår i digitaliseringen i kommunerne for at kunne sikre borgernes rettigheder fremover. 

Formand Henning Mortensen, Rådet for Digital Sikkerhed, undrer sig over, at kommuner og regioner er skrevet ud af den nationale plan for cybersikkerhed. “De strategiske indsatser for national databeskyttelse i samfundet bør omfatte kommuner og regioner.

Digitalisering af serviceeydelser og investering i datasikkerhed bør følges ad af hensyn til borgernes tillid til de offentlige myndigheder. 

IT-sikkerhedsspecialist og jurist Allan Frank, Datatilsynet, roser kommunerne for deres indsats siden Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018. “Der sker fejl. Måske en gang ud af tusinde, men det sker. Og det er, når det går galt, at vi læser om det. Så selv om kommunerne gør et godt, professionelt stykke arbejde, ser vi stadig den slags sager. Men indtil videre har vi kun indstillet til bøder i syv tilfælde”.

Tidligere chefrevisor i BDO og Kommunernes Revision Anders Ganer skriver i sit indlæg, at kommunaldirektørerne sidder i et dilemma, fordi opgaven med at fremskaffe millioner til beskyttelse af personfølsomme data, skal hentes andre steder i budgetterne.

“Kravene vokser i samme takt som trusselsbilledet. Men der følger sjældent penge med øgede krav, og dermed bliver finansiering og opmærksomhed en del af det store nulsumsspil.”

OS2rollekatalog er en løsning, der idag bruges af 32 kommuner. Sekretariatschef Charlotte Bülow Glavind, OS2rollekatalog: “OS2rollekatalog spiller en vigtig rolle for sikkerhed af persondata i forbindelse med digitaliseringen. Varetagelsen af personlige data i forbindelse med digitaliseringen er ikke kun et spørgsmål om lovgivning, men også et spørgsmål om borgernes tillid til myndighederne”.