Flemming Kjærsdam • 24 februar 2022

DIGIT køber KMD Nexus for 137 mio. kr.

DIGIT – Digitaliseringsforening Sjælland – med i alt 11 kommuner har underskrevet kontrakt med KMD om indkøb og implementering af KMD Nexus som er anslået til 137 mio. kr.  KMD Nexus er en digital platform, som dækker alle kommunale medarbejdere, der leverer velfærdsydelser på social- og sundhedsområdet til alle voksne borgere over 18 år.

 

Syv ud af de 11 kommuner i DIGIT har en løsning fra KMD i forvejen – mens de resterende fire kommuner har løsninger fra andre leverandører.

Formand for styregruppen i DIGIT, direktør Kasper Sonne, Ringsted Kommune siger:

”Vi har fået en god løsning på kvalitet og pris. Ingen af de 11 kommuner kunne enkeltvis have opnået noget tilsvarende. Indbyggermæssigt er de 11 kommuner større end Københavns Kommune, og det er min overbevisning, at vi er landet rigtigt med denne kontrakt”.

Indkøbet skal være med til at understøtte, at borgerne i de 11 kommuner oplever en sammenhængende service på kommunernes social-, sundheds- og omsorgsområder samtidig med, at medarbejderne får et fælles overblik over borgernes forløb. 

Kontrakten med KMD er indgået efter “EU-udbud med forhandling”, hvor tre leverandører blev prækvalificeret – KMD, Netcompany og Systematic. Udbuddet er gennemført ved, at en stor gruppe af fagmedarbejdere fra alle 11 kommuner har samarbejdet om at udarbejde en fælles kravspecifikation og udbudsmateriale, som blev offentliggjort før sommerferien i 2021.

I efteråret blev der gennemført forhandlinger og endelige evalueringer, som alle kommunerne har deltaget i, hvorefter den fælles projektstyregruppe enstemmigt godkendte KMD Nexus som den fælles løsning. DIGIT kommunerne har gennemført udbuddet med støtte fra advokatfirmaet Bird & Bird.

”Når vi tager de bedste medarbejdere i de enkelte kommuner og sætter dem sammen, så foregår diskussionen i projektstyregruppen på et højt fagligt niveau. Personligt har jeg lært meget af de andre fagpersoner, og jeg er ikke i tvivl om, at når projektet kommer igennem, så vil der sidde en gruppe af virkelig kvalificerede mennesker, som kommer ud i alle krogene af systemet. Hver kommune har altid nogle særligt dygtige fagpersoner, og når man samler dem, så hæves vidensniveauet og diskussionsniveauet markant,” siger Kasper Sonne.

 

02.19 gik ikke

Det har ellers været et hårdt forløb forud for udbuddet. Hele 2020 stod i anskaffelsens tegn, idet de 11 kommuner ville gennemføre det som ”mini-udbud” på SKI’s 02.19 rammeaftale. Det var første gang flere kommuner gik sammen om at anvende SKIs rammeaftaler i et fælles udbud. Derfor var både SKI og Kammeradvokaten, sammen med Implement Consulting Group der har været rådgiver på opgaven, inde over materialet og processen. Udbudsmaterialet blev udarbejdet hen over foråret og sommeren 2020. Det hele endte dog med en klage, hvor en tabende tilbudsgiver klagede til Klagenævnet for EU-udbud. Klagenævnet gav klager medhold. Og så var det ellers forfra.  

 

Det bedste bud

Kasper Sonne: ”Beslutningen om at vælge KMD som leverandør skyldes, at de samlet set leverede det bedste bud. Vi ser frem til samarbejdet med en driftssikker og erfaren leverandør, nu hvor kommunerne står over for sammen at skulle implementere en tværfaglig it-platform. For nogle kommuner og fagområder svarer den valgte løsning til den, som de har i forvejen. Andre kommuner og fagområder står over for den store og spændende, men også udfordrende opgave, med at skulle implementere et helt nyt fagsystem.”

KMD Nexus er et af it-virksomhedens flagskibe med over 100.000 fagbrugere i landets kommuner, og hos KMD er der stor tilfredshed med kontrakten.

”Når systemerne taler det samme sprog, og både borgere, pårørende og ansatte har en brugervenlig og sikker adgang til social- og sundhedsdata, er der stor værdi i at have den samme tværfaglige platform. Vi er glade for, at DIGIT har valgt os som leverandør. Det betyder, at de syv kommuner i DIGIT, der allerede bruger KMD Nexus, kan fortsætte med deres nuværende løsning, men også at de øvrige fire kommuner vil i samme retning. Vi ser frem til et udbytterigt samarbejde med de elleve kommuner,” siger områdedirektør for Sundheds- og Socialområdet i KMD, Lars Haahr Kornerup.

 

 

 

 

De 11 kommuner I DIGIT:
Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og 

Vordingborg kommuner.

 

Nuværende løsninger:

Kommune (Kunden)                                Fagsystem

Greve Kommune                                      KMD Nexus

Guldborgsund Kommune                       KMD Nexus

Holbæk Kommune                                   KMD Nexus

Kalundborg Kommune                            KMD Nexus

Køge Kommune                                        Dedalus Vitae

Lejre Kommune                                        KMD Nexus

                                                                   EG Sensum

Næstved Kommune                                 KMD Nexus

Ringsted Kommune                                 DEDALUS Vitae

Roskilde Kommune                                  KMD Nexus

Slagelse Kommune                                   Systematic Cura

                                                                    EG Sensum

Vordingborg Kommune                           DEDALUS Vitae

                                                                     EG Sensum

 

 

Implementering:

Fra nu til november 2022: Holbæk, Køge, Lejre, Ringsted, Slagelse og Vordingborg

Fra november 2022-til november 2023: Greve, Guldborgsund, Kalundborg, Næstved og Roskilde