Henrik Brix • 20 maj 2021

Digital infrastruktur er det nye sort

Det er snart sagt lige meget hvor vi kigger hen. Som kommunal it- og digitaliseringschef, direktør i et forvaltningsområde eller som politisk beslutningstager, så kigger vi på digital infrastruktur – og langsomt, men sikkert går det op for os, at betydningen af den ikke kan overvurderes. Digital infrastruktur er det nye sort.

Digital infrastruktur er det afgørende fundament for digitaliseringen af det danske samfund, hvis det skal drives strategisk og ikke som et usammenhængende samfund med en række spredte initiativer. Digital infrastruktur omfatter hele palletten fra internetforbindelser (mobile og faste) over fællesoffentlige løsninger som NemID (snart MitID) og Digital Post til kommunernes fælles infrastruktur, der er bygget på den fælleskommunale rammearkitektur.

Det helt indlysende er at se på den digitale infrastrukturs betydning under Coronapandemien. Hvordan var det lige gået med vores samfundsøkonomi, med børnenes undervisning, med borgerservice, med de praktiserende lægers konsultationer, med skatteinddrivelsen, hvis ikke vi havde haft en veludbygget digital infrastruktur. Nej, det var slet ikke gået. Danmark er – relativt set – kommet langt, netop på grund af den digitale infrastruktur. Noget som kun et fåtal af befolkningen har opdaget. Sådan er det ofte med infrastruktur. Det er noget vi har. Først når det ikke er, forstår vi værdien af den.

EU har fået øje på Danmark. I den nye Genopretningsfond, der skal få Europa på benene igen – efter Coronapandemien – har EU øremærket 2,3 mia. kr. til digital transformation over de næste fem år. Genopretningsfonden og digitaliseringen gælder selvfølgelig alle EU-landene, men mange kigger i Danmarks retning, fordi vi to gange i træk har ligget øverst i Forenede Nationers digitaliseringsindex. Ikke kun på grund af den digitale infrastruktur, men også på grund af vores tværoffentlige samarbejde om digitaliseringsstrategierne. Og så er vi fremme ved næste skridt.

Regeringens digitaliseringspartnerskab
I regeringens digitaliseringspartnerskab, som nu får en kærkommen økonomisk håndsrækning fra EU til digital transformation, bliver datadrevet udvikling grundlaget for digital transformation og velfærd. Bruges data klogt, kan de være med til at forbedre klimaet, velfærden, brugeroplevelser og meget andet.

Og så er vi inde ved kernen. Ingen datadrevet udvikling og digital transformation – uden digital infrastruktur. Den er grundlaget for det hele. Både fra det helt nære, når borgeren møder kommunen eller til det nationalt favnende, hvor alle skoleelever undervises hjemme fra i samme tidsrum over internet. 

Frem til oktober skal det nye digitaliseringspartnerskab lægge brikkerne på plads til en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi – i et samarbejde med organisationer og private og offentlige virksomheder.

KITAs indspark til digitaliseringspartnerskabet er derfor at sikre det digitale fundament – digital infrastruktur – for at øge hastighed og udnyttelse af digitaliseringen samt sikre åbenhed og transparens for borgere og virksomheder. Fundamentet skal favne både det offentlige og det private. Og det skal foregå på åbne og lige vilkår.

Nøgleordet her er samarbejde – og fundamentet er den digitale transformation ved hjælp af data og digital infrastruktur.