Flemming Kjærsdam • 24 august 2022

Direktør Christian Harsløf, KL: “Manglen på arbejdskraft er den helt store udfordring frem mod 2030”

Omdrejningspunktet i Kommunernes Digitaliseringspolitik Gentænk velfærden” er skrevet op mod den altoverskyggende udfordring kommunerne har med manglen på arbejdskraft. Kommunerne vurderer, at der vil være et underskud på 44.000 ansatte i 2030, hvis opgaverne løses på samme måde som idag. Direktør Christian Harsløf, KL, siger: Digitalisering og automatisering bliver en del af svaret for at tackle den udfordring”. 

 

Manglen på hoveder og hænder, opfatter KL som det altoverskyggende problem i kommunerne, hvor prognoser siger, at der mangler yderligere 44.000 ansatte i kommunerne i 2030 – især på ældre- og ungeområderne. Kommunerne har netop lanceret Kommunernes Digitaliseringspolitik Gentænk velfærden”, som er et politisk dokument for arbejdet med digitalisering i kommunerne.

Direktør Christian Harsløf, KL: Vi skriver den bevidst meget hårdt op imod den udfordring med mangel på arbejdskraft. Det er den altoverskyggende udfordring lige i øjeblikket i den kommunale sektor. Det er manglen på hænder, og vi har svært ved at se, hvordan den udfordring skal håndteres, hvis ikke digitaliseringen bliver en del af svaret.” 

Dermed lægger den nye digitaliseringspolitik sig i forlængelse af den store digitaliseringspolitik fra marts 2019, ”På forkant med fremtidens velfærd”, hvor det især handlede om de demografiske udfordringer med flere ældre og unge. Manglen på arbejdskraft har imidlertid vokset sig stor i den mellemliggende periode.

Der mangler jo tusindvis af hænder, især på ældreområdet. Det er vigtigt for os at sige, at det er ikke en udfordring, vi står alene med i kommunerne. Det er en generel udfordring, at der mangler hænder i mange dele af vores samfund. Det handler ikke kun om at rekruttere, fordi vi kan ikke alle sammen rekruttere os ud af de her udfordringer. Det handler om strukturen på vores arbejdsmarked,” siger Christian Harsløf. 

 

10.000 årsværk

Regeringen har i Danmarks digitaliseringsstrategi” fra maj 2022 en målsætning om gennem digitalisering at frigøre mere tid til den borgernære velfærd svarende til 10.000 årsværk over 10 år og bidrage til at løse manglen på arbejdskraft i den offentlige sektor. Regeringen vil drøfte arbejdet med KL og Danske Regioner.”

Når der ifølge prognoser mangler 44.000 ansatte i 2030 i landets kommuner og digitaliseringen ifølge regeringen kan frigøre 10.000 årsværk, mangler der stadig mere end 30.000 ansatte i kommunerne i 2030.

De 10.000 årsværk er en målsætning, som regeringen har meldt ud. Vi ved reelt ikke, hvor stort potentiale digitaliseringen har. Det er meget svært at måle, men jeg mener, det er rigtigt, at digitalisering ikke er hele svaret på udfordringen med arbejdskraft”. 

Hvis vi skal lykkes med at få hænder nok til den offentlige sektor, så er der mange veje vi skal gå. Det er, hvordan samarbejder kommuner og regioner og hvordan fordeler vi opgaverne mellem os. Hvordan sikrer vi, at man træffer den rigtige beslutning første gang, for eksempel når man skal stille en diagnose til en borger.” 

Hvordan får vi flere til at arbejde på fuld tid. Hvordan lykkes vi med at gøre ældresektoren attraktiv. Hvordan vagtplanlægger vi på en hensigtsmæssig måde. Hvordan arbejder vi med at reducere bureaukrati. Udfordringen med at skaffe hænder og hoveder går gennem mange forskellige indsatser.” 

Digitalisering er et af svarene. Det er meget, meget svært at sætte et fast tal på det, men digitalisering hører med i ligningen,” siger Christian Harsløf. 

 

Brugervenlig teknologi

Teknologien skal bruges til at modernisere velfærden. Allerede nu kan sensorer bruges til at skabe tryghed i ældre menneskers hjem. Videomøder kan gøre møder med jobcentret mere smidige. Kameraer kan identificere huller i vejene. Algoritmer kan forudsige oversvømmelser. Og kommunens fakturaer kan godkendes og betales af en computer uden assistance fra et menneske. Mulighederne bliver mange flere. Det skal kommunerne investere i.

KL er i dialog med kommunerne om, hvordan vi kan sætte endnu mere turbo på udbredelsen af de modne teknologier. Der er masser af teknologier, der har vist sit værd i en eller anden kommune eller et andet sted i samfundet, og hvor vi godt kunne være endnu hurtigere til at sætte turbo på at få det implementeret”.

Det er velfærdsteknologi som hjemmemonitorering, som vi bruger inden for telemedicin. 

Det kan være administrative processer, hvor vi har set forskellige kommuner arbejde med automatiseringsprocesser indenfor det administrative område”. 

Det er noget, vi tager fat på, ved at få delt de gode erfaringer på tværs af kommuner. Det gælder alt fra postsortering til ruteplanlægning og så videre.” 

Det kunne også være digital genoptræning som noget af det mange kommuner efterhånden har gode erfaringer med. 

Det kunne være nogle af de modne teknologier man tog fat på. Det kunne også være indenfor hele klima- og miljøområdet,” siger Christian Harsløf. 

 

Tiliden til digitaliseringen

Alle gode tiltag om digitalisering er i sidste ende underordnet, hvis ikke borgerne har tillid til de digitale løsninger. I den seneste udgave af Magasinet KITA hed det, at 22 pct. af befolkningen havde udfordringer med de digitale løsninger.

Derfor skal vi kun introducere de teknologier, som borgerne er trygge ved at bruge. Og heldigvis har vi en teknologiparat dansk befolkning”.

Men det bekymrer mig at så mange har udfordringer. Derfor er det også et af pejlemærkerne i vores politik, at vi skal have mere brugervenlige løsninger. Det er i øvrigt også et initiativ i den fællesoffentlige strategi”. 

Vi kan ikke leve med at der er en gruppe af befolkningen, som føler sig sat udenfor. 

Og derfor er det vigtigt, når man designer de her ting, at de opfattes som nemme at bruge”. 

Borgerne skal have flere muligheder. Vi har jo meget snakket om digitalisering, som noget man kan blive fritaget for”. 

Det er ikke det, det handler om. Der vil stadig være nogen, der skal fritages for digital post. Men måske handler det også om, at vi får lavet noget, der er mere brugervenligt, end det vi kommer fra. Det analoge spor, at skulle møde op nede i borgerservice, er jo heller ikke altid nemt”. 

Det kan være svært at finde rundt i den offentlige sektor, hvis man begår sig analogt, så det allervigtigste er at arbejde med brugervenlige løsninger uanset om de er analoge eller digitale.”