Flemming Kjærsdam • 26 august 2021

e-Boks indgår treårig aftale som ”visningsklient”

Det er en god forretning at drive Danmarks digitale postkasse. e-Boks omsætning er steget støt gennem de seneste fem år. Derfor var det en streg i regningen for e-Boks, da Digitaliseringsstyrelsen valgte Netcompany som leverandør til at bygge infrastrukturen i NgDP – den nye generation af Digital Post.

Samtidig har e-Boks fået en tre-årig kontrakt med Digitaliseringsstyrelsen om samarbejde som  ”visningsklient” på NgDP, der betyder, at brugere af e-Boks fortsat vil kunne benytte e-Boks, som de hidtil har gjort nemlig til læsning af post fra både det offentlige og private virksomheder.

 

”Når man bruger vores infrastruktur, kan man bygge videre på den. Men det er klart, når man laver et nyt udbud og bygger forfra, så er der noget der går tabt. Vi har ikke den samme rolle i forhold til det offentlige på infrastrukturen. Rollen for borgerne er den samme. Vi vil stadig være der. Dét, borgerne ser, ændrer sig ikke,” siger adm. dir. Ulrik Falkner Thagesen, e-Boks.

Coronapandemien har sat sit tydelige aftryk i e-Boks årsregnskab for 2020. Omsætningen steg med 15 pct. til 267 mio. kr. og et overskud på 41 mio. kr.. Ulrik Falkner Thagesen forventer, at omsætningen på det danske marked til de offentlige kunder forventes at falde i 2021 på grund af ”tabet af udbuddet om udvikling og håndtering af Næste generation Digital Post (NgDP) til den danske stat.

E-Boks direktøren lægger ikke skjul på, at han er ærgerlig over at have tabt infrastrukturdelen på det offentlige marked. Han klynker imidlertid ikke, da 20 års erfaringer med at overføre digitale beskeder mellem afsendere og modtagere, er et aktiv, som står i høj kurs uden for landets grænser. Senest har virksomheden vundet kontrakten om ”Digital Post” i Irland og i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner vundet en lignende kontrakt til en række lande i Golf-regionen.

”Vi ser et spændende internationalt marked for Digital Post. Coronaperioden har været en ren væksthistorie for e-Boks. Der er mange der har kigget misundeligt til Danmark, fordi der har været en stærk leverandør”.

”Vores omsætning til det offentlige marked i Danmark udgør omkring en fjerdedel af omsætningen i Danmark. Det private marked udgør over tre fjerdedele. Sammen med de udenlandske kontrakter vil vi stadig opleve vækst i omsætning og indtjening i år. Først til næste år – i 2022 – vil vi muligvis kunne se et mindre fald i regnskabet,” siger Ulrik Falkner Thagesen.

Man kan vel sige, at hvad indad tabes, skal udad vindes.

 

40 mio. log-ins månedligt

e-Boks sidder tungt på markedet for Digital Post i Danmark med omkring 40 mio. log-ins om måneden. 

”Vi vil fortsat gerne spille en rolle på det offentlige marked ved at give borgerne en god brugeroplevelse. Det arbejder vi hårdt på. Vi har i snart 20 år leveret digitale meddelelser til danskerne, som et alternativ til rudekuverter. Det sparer porto og giver bedre service. Det fortsætter vi gerne med i lang tid. Jeg håber, det bliver borgernes valg af postkasse, der kommer til at bestemme, hvor længe vores samarbejde med det offentlige fungerer,” siger Ulrik Falkner Thagesen.

Den nye NgDP-løsning var planlagt til udrulning i august 2021, men er indtil videre udskudt til udgangen af november 2021. Som nævnt sidder e-Boks på hovedparten af alle logins med en markedsandel på over 90 pct. Med de nye ”visningsklienter” som kommer på markedet, vil situationen for visninger forandre sig. De nye visningsklienter vil kun vise post fra offentlige afsendere, og de har ingen brugere fra starten af.

”Vi tror på, at brugeradfærden er langt mere afgørende end teknologien. Det er vigtigere, hvad brugerne gør, end hvad de teknisk har mulighed for at kunne gøre. Vores undersøgelser blandt brugerne viser, at der er meget lidt interesse for at skifte postkasse leverandør, når man allerede kan læse det hele i e-Boks, - både de private og de offentlige beskeder - hvor man allerede er registreret som bruger,” siger Ulrik Falkner Thagesen.

 

Hjemtagningsøvelse

e-Boks direktøren omtaler NgDP som en “hjemtagningsøvelse”, hvor Digitaliseringsstyrelsen/Finansministeriet hjemtager ejerskabet over driften af NgDP og herefter outsourcer visningen af beskeder til eksterne samarbejdspartnere, som Netcompany og e-Boks.

“ Det er en beslutning, der har den konsekvens, at digitale beskeder fra det offentlige og fra private afsendere deles op i to. Jeg mener det er forkert. Nu har vi i 20 år gjort alt for at samle det. Nu skiller man det ad. Vores undersøgelser blandt borgerne viser, at det mest relevante for dem er at samle Digital Post et sted. Det handler ikke om, om beskederne kommer fra en privat eller offentlig afsender. Der er private dokumenter, der er vigtige, der er offentlige dokumenter, der er vigtige. Det giver god mening at samle det. Det vigtigste for borgerne er at have tingene samlet, så de kan kigge det hele igennem et sted,” siger Ulrik Falkner Thagesen.

e-Boks egne undersøgelser viser, at ikke alle dokumenter er lige vigtige for brugerne. Men det vigtigste er, at dokumenterne er samlet. For mange offentlige myndigheder er det vigtigste, at brugeren åbner dokumentet. Og det gør de i e-Boks, der kan bryste sig af en gennemsnitlig åbningsrate på 89 pct.

”Nu handler det om at se fremad, og vi vil gerne sikre, at borgere og virksomheder ikke lades i stikken med den nye løsning. Derfor er jeg også glad for, at vi som visningsklient kan fortsætte med at vise post fra det offentlige sammen med post fra private virksomheder, og dermed stille borgere og virksomheder gunstigt, da de kan benytte e-Boks på samme måde, som de er vant til,” siger Ulrik Falkner Thagesen.

 

 

Fakta

Ulrik Falkner Thagesen har været adm. direktør i e-Boks siden 1. januar 2017. e-Boks ejes ligeligt af Nets og PostNord.

- 40 mio. månedlige logins

- 4 mio. unikke brugerlogins januar 2021 i Danmark

-  95 pct. af alle logins på e-Boks CPR og 85% på e-Boks CVR

- Post fra både det offentlige og fra private virksomheder

- Har eksisteret og serviceret private og offentlige virksomheder siden 2001

- Leverandør af offentlig Digital Post i Danmark, Norge, Sverige, Grønland og Irland

- 21 mio. brugere globalt