Flemming Kjærsdam • 20 maj 2021

FEM udviklingsspor

Partnerskabet skal drøfte og komme med anbefalinger på strategisk niveau til regeringen inden for fem hovedspor:
Fremtidens offentlige sektor
Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser
Bedre mulighed for samskabelse , offentlig-privat samarbejde og innovation
Et datadrevet samfund
Danmark i fremtiden

 

”Det politiske niveau og topfolk fra private og offentlige organisationer vil komme til at præge arbejdet. Det er en styrke, at vi ser på det i fællesskab, da det langt hen ad vejen er de samme emner, der rører sig i private og offentlige organisationer. Det vil give digitaliseringen et mere strategisk sigte, frem for en diskussion om, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver,” siger Rikke Hougaard Zeberg. 

Flere af de fem udviklingsspor lapper ind over hinanden. Udviklingssporet om datadrevet udvikling og sporet om offentligt og privat samarbejde vil også kunne blive en del af den offentlige digitaliseringsstrategi, da det hænger naturligt sammen.

Regeringen har afsat ½ mia. kr. årligt til digitalisering som medfinansiering og desuden afsat ½ mia. kr. over fire år i Regeringens Digitaliseringsfond. Det vides ikke endnu om midlerne kommer fra regeringen selv, eller om regeringen bruger midlerne fra EU´s Genopretningsfond.

Dansk Industri har ifølge Rikke Hougaard Zeberg spillet ind med seks temaer og 46 nye initiativer i regeringens digitaliseringspartnerskab for at give deres input til den dagsorden, som sikrer, at Danmark kommer op i superligaen i Europa.

Danmark har stærke industrielle styrkeområder f.eks. inden for klima og miljø, vandteknologi, life science, energi og produktion med store mængder data, som ifølge DI ikke udnyttes tilstrækkeligt. 80 pct. af de industrielle data bliver således ikke udnyttet, men indeholder en basis for vækst og innovation.

”Vi skal blive bedre til at dele data virksomhederne imellem ved at skabe incitament til, at virksomheder deler/sælger data indbyrdes. Det kræver, at vi udvikler nogle modeller for, hvordan data deles, så det er nemt, trygt og værdifuldt for de involverede virksomheder. I EU’s datastrategi lægges der op til, at man begynder at se på sådanne modeller eller dataområder, som de også kaldes. ”Områder” hvor en række aktører – kunder og leverandører samt offentlige myndigheder – kan dele data på kryds og tværs,” siger Rikke Hougaard Zeberg.

 

Digitaliseringsindex
Den offentlige sektor i Danmark har i både 2018 og 2020 ligget øverst placeret i Forenede Nationers digitaliseringsindex blandt 193 lande. Ved begge undersøgelser er det især samarbejdet på tværs af de offentlige myndigheder, der er med til at sætte en tyk streg under den danske placering.

Det er vigtigt, at denne placering ikke bliver en sovepude.

Rikke Hougaard Zeberg: ”Der er stor interesse for Danmark fra udlandets side. Vi udnytter ikke altid den interesse nok. Vi kan blive bedre til at sælge vores digitale løsninger til andre lande. Det kræver et tæt samarbejde mellem regeringen og erhvervslivet, og det er derfor også oplagt at tage op i digitaliseringspartnerskabet. Nu kommer alle pengene fra EU´s genopretningsfond ud i medlemslandene, som skal investere massivt i digitalisering, ikke kun i virksomhederne, men også i den offentlige sektor. Det er en oplagt chance for et eksporteventyr, som vi må og skal gribe.”

”Der er et kæmpe potentiale for, at de danske virksomheder kan komme ud og være med til at eksportere nogle af de mange gode løsninger. Her har DI allerede et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet om at få vores virksomheder ud på de europæiske markeder.”

”Det er nødvendigt at stille data til rådighed i langt højere grad end vi gør i dag. Vi skal sikre digitale kompetencer til alle. De digitale kompetencer skal ind lige fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne, universitetsuddannelserne og til de medarbejdere, som allerede er ude i virksomhederne”.

”Vi skal have flere it-specialister på banen, så vi får noget hjælp til at servicere virksomhedernes digitale omstilling. Vi kan se, at der er rigtig mange af de store virksomheder i gang, men vi har en kæmpestor pulje af små, mellemstore virksomheder, som ikke er kommet i gang med den digitale transformation. I hvert fald ikke kommet rigtigt i gang endnu. Der er et stort potentiale, hvis de bliver gjort mere digitale,” siger Rikke Hougaard Zeberg. 

I Finansministeriets baggrundspapir hedder det:

” Som et af verdens mest digitaliserede lande har Danmark et solidt fundament for at drage fordel af de store muligheder, som følger med øget digitalisering. Både i erhvervslivet og i det offentlige er potentialet enormt, og digitaliseringen kan desuden blive en vigtig drivkraft for den grønne omstilling. Derfor inviterer regeringen nu topledere og eksperter helt ind i maskinrummet i et nyt digitaliseringspartnerskab, der skal levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan udnytte digitaliseringen. Anbefalingerne vil blive fulgt op af en ny og samlet digitaliseringsstrategi fra regeringen”.

 

 

Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg  Thomas Kastrup-Larsen:

”Digitaliseringspartnerskabet er et godt initiativ, som kan være med til at skubbe yderligere liv i den digitale dagsorden. Der er ingen tvivl om, at vores i forvejen meget digitale samfund har været en styrke i coronatiden. Det har vi i høj grad mærket i kommunerne, hvor vi hurtigt kunne omstille os med skærmbesøg i borgerens hjem, virtuelle borgermøder, hjemmearbejde og digital genoptræning”.