Flemming Kjærsdam • 24 februar 2022

Formand Henning Mortensen, Rådet for digital sikkerhed: “Bemærkelsesværdigt at kommunerne er skrevet ud af den nationale cybersikkerhed”

Kommunerne spiller stort set ingen rolle i den nyligt vedtagne plan for national cybersikkerhed. Bevillingen på 270 mio. kr. til den nationale cyberstrategi er landet i Forsvarsministeriet og handler om at beskytte samfundet mod udefrakommende trusler. Det synes Henning Mortensen er helt i sin orden, men det undrer ham, at kommuner og regioner ikke er med i den nye strategi, da de løfter ansvaret for digitaliseringen af velfærdssamfundet og har en stor andel I at opfylde EU´s databeskyttelsesforordning med GDPR- reglerne.

“I den nationale cyberstrategi står der masse om offentligt og privat samarbejde og en masse om statens rolle, men meget lidt om kommunerne og regionerne. Det virker som om, at kommuner og regioner indgår i andre strategier, men bundlinjen er, at der ikke følger penge med til at løse opgaverne om datasikkerheden i kommuner og regioner, og jeg synes i det hele taget, det er problematisk at kalde det for en national strategi uden at have kommuner og regioner med i den. De strategiske indsatser for databeskyttelse i samfundet bør omfatte kommuner og regioner,” siger Henning Mortensen.

Når staten pålægger kommunerne en ny sikkerhedsopgave, har kommunerne en berettiget forventning om, at der følger penge med til at løse den. Hvis der ikke gør, skal kommunerne finde pengene i deres eget driftsbudget.

“Selvfølgelig vil kommunerne kunne finansiere datasikkerheden, men jeg ser gerne, at staten finder penge til det, som et tilskud fra staten til kommunernes datasikkerhed. Der bliver stillet særlige krav til databeskyttelsen i kommuner og regioner fra statens side, og det er bemærkelsesværdigt, at de ikke honoreres økonomisk,” siger Henning Mortensen. 

 

Digitalisering og databeskyttelse bør følges ad

Henning Mortensen forfølger det synspunkt, at digitalisering af serviceydelser og investering i datasikkerhed bør følges ad af hensyn til borgernes tillid til de offentlige myndigheder.    

”Når man digitaliserer så meget i kommunerne med henblik på at finde rum til at få flere varme hænder, er kommunerne nødt til at gøre det på en sikker og fornuftig måde, ellers kan borgerne jo grundlæggende set ikke have tillid til behandlingen af personoplysninger. Når kommunerne effektiviserer og digitaliserer løsninger og begynder at bruge kunstig intelligens for at kunne løse opgaver mere effektivt, jamen, så skal databeskyttelsen naturligvis følge med, ellers må man lade være med at digitalisere”.

“Der skal implementeres sikkerhedsforanstaltninger, og der skal laves design, så vi fortsat kan bevare tilliden til offentlig digitalisering,” siger Henning Mortensen.

Hvis en udviklingsopgave eksempelvis koster 100 kroner at få lavet, men for at gøre den mere sikker, vil den koste 110 kroner.

“Det er nødvendigt, at kommunen sætter de 110 kroner af og ikke løser opgaven for 100 kr. Man må ikke give køb på sikkerheden af persondata”.

“Jeg ser gerne kommunerne får flere penge til digitalisering med den nødvendige datasikkerhed, så vi kan bevare tilliden til digitaliseringen. Det er tilliden til de offentlige serviceområder, der er på spil hvis datasikkerheden ikke er god nok. Der kommer forhandlinger mellem kommuner og Finansministeriet til maj – her ser jeg gerne, at kommunerne får flere penge til at gøre deres løsninger mere sikre,” siger Henning Mortensen.

 

Udfordrende teknologi

Hvis Henning Mortensen skal hæve sig lidt over kommunerne og tage et kig ind på Christiansborg “så synes jeg, at det nogle gange er sådan, at politikerne vedtager lovgivning, som kan vise sig at være ganske udfordrende i forhold til borgernes fundamentale rettigheder,” siger Henning Mortensen.

“SKAT vil, ifølge ny lovgivning, kunne bruge kunstig intelligens til at profilere borgerne ved at samkøre data fra sociale medier og alle mulige registre og hvad de ellers kan hente ind fra hjemmesider. Det er slet ikke i orden, fordi det sætter borgernes fundamentale rettigheder under pres. Jeg har snakket om, at vi skal bevare tilliden til de offentlige myndigheder gennem sikker digitalisering. Her synes jeg lovgiverne skal gøre sig nogen overvejelser om, hvorvidt man overhovedet tillade sig at gøre sådan med nye teknologier og tro, at man kan bevare borgeres og virksomheders tillid til den offentlige forvaltning. En meget væsentlig del af vores demokrati er tilliden mellem borgere og den offentlige forvaltning,” siger Henning Mortensen.