Flemming Kjærsdam • 23 maj 2024

FUT: Nu kører toget for telemedicin

Den første landsdækkende telemedicinske it-løsning til behandling af patienter med KOL i eget hjem hedder Telma.  Det er patienter med kronisk lungesygdom, der kan behandles via telemedicin. En helt ny opgørelse fra KL og Danske Regioner viser, at Telma bruges af 809 patienter med KOL. Det forventede antal ved årets udgang er 4.350.

Nu kører toget for telemedicin.
Områdeleder Winnie Mortensen Hvam, Fælles Udbredt Telemedicin (FUT), Region Midtjylland: ”Telemedicin er en gamechanger inden for sundhedssektoren. Borgerne får bedre adgang til sundhedsvæsenet. Det øger effektiviteten for borgere, der ikke længere behøver at transportere sig mellem forskellige afdelinger, og det er også mere effektivt for sundhedspersonalet, der kan behandle flere borgere, på kortere tid, når borgerne selv indsender deres målinger digitalt. Telemedicin er med til at styrke borgernes mestring af egen sygdom og sikre, at der bliver reageret i tide, hvis sygdommen forværres eller hvis der er udsving i resultaterne”.  
Telemedicin understøtter behandling, monitorering og rehabilitering af borgere i eget hjem. Patienten har udstyr i hjemmet til at kunne foretage målinger. De kan også svare på spørgeskemaer fra læger og sundhedspersonale. Modtage og sende billeder. Samt gennemføre videosamtaler. Målet er at det sundhedsfaglige personale kan kommunikere direkte med borgeren gennem de telemedicinske løsninger og derigennem opnå en forbedret sundhedstilstand.

FUT infrastruktur
Siden 2016 har kommuner og regioner investeret i en fælles it-platform, FUT Infrastrukturen, til telemedicin, og den er nu taget i drift på tværs af landet. Perspektiverne i mere behandling hjemme via telemedicinske løsninger er store, selvom det kræver en fortsat videreudbygning af både infrastruktur og løsninger.
I november 2023 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet med en aftale om udmøntning af 500 mio. kr. i perioden 2023-2028. Den aftale er en del af Sundhedsreform fra maj 2022, hvor der blev afsat en særskilt ramme på 500 mio. kr. til investeringer i it, teknologi og udstyr til at understøtte bedre hjemmebehandling og sammenhæng mellem region, kommune og praktiserende læger.  
Winnie Mortensen Hvam fortæller, at FUT Infrastrukturen er en digital platform, hvor KOL er den første sygdomstype til behandling af kronikere i eget hjem. Næste skridt er at få flere sygdomstyper med på platformen som patienter med hjertesvigt, diabetes, sårbehandling og patienter med psykiatriske sygdomme.  
Der arbejdes desuden på at skabe en integration til regionernes elektroniske patientjournaler og kommunernes omsorgsjournaler. Målet er at mindske dobbeltregistrering for sundhedspersonalet.

Patienten sender data ind
Borgerne bruger udstyret i eget hjem til at sende målinger ind til sundhedspersonale via FUT Infrastrukturen, der sikrer, at data bliver delt i de tværsektorielle careteams de telemedicinske løsninger er bygget op omkring.
Den nationale telemedicin er en digital motorvej som 98 kommuner og fem regioner kan koble nye og eksisterende løsninger på. Ved at bruge den fælles infrastruktur til mere hjemmebehandling af flere sygdomme bliver det billigere at udvikle løsningen og ressourcerne vil række længere.
Opbygningen af infrastrukturen har været undervejs i et godt stykke tid. Men udover at få det gjort landsdækkende har der også skullet nedbrydes siloer på tværs i sektorerne. Nu er vi der, hvor Telma løsningen bliver rullet ud i alle landsdele.

Flere kronikere
Efterhånden som befolkningen bliver ældre, stiger antallet af borgere med kroniske sygdomme og det lægger et naturligt pres på sundhedsvæsenet. Den nationale udbredelse af telemedicin er derfor en del af den fællesoffentlige strategi for digital sundhed, der skal reducere mængden af indlæggelser på sygehuse og øge patienternes velfærd.
Da FUT Infrastrukturen er modulært opbygget, er det muligt at tilføje komponenter og bygge nye løsninger ovenpå til andre sygdomsområder, hvor hjemmebehandling giver mening,

 

FAKTA

120.000 i behandling for KOL

Cirka 120.000 danskere er i behandling for KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), men en ny telemedicinsk løsning, Telma, har givet pote i pilottesten og skal udrulles i hele landet i løbet af 2024.
TELMA gør det muligt for borgerne at foretage målinger af puls, vægt og iltmætning i eget hjem, svare på spørgeskemaer og være i direkte kontakt med de sundhedsfaglige via video eller tekstbeskeder.
”Vi har gennem de seneste år arbejdet intensivt på at bygge en telemedicinsk infrastruktur og løsninger, som vi kan bruge til en lang række forskellige sygdomme og til at opsamle og dele data på tværs af sundhedsvæsenet. Det er vi endelig klar med og vi kan begynde på det egentlige arbejde med at tilbyde behandling i hjemmet til borgere med KOL. Det er meget positivt”, siger Kontorchef Nanna Skovgaard, for Sundhed og Ældre i KL
 


FAKTA

Udbredelse af TeleKOL for hver landsdel

››› Landsdelsprogram Midtjylland
Aktuelt udbredt til 55 borgere
Forventet udbredt i oktober i 2024 til 1250 borgere

››› Landsdelsprogram Sjælland
Aktuelt udbredt til 60 borgere
Forventet udbredt ved udgangen af december 2024 til 800 borgere

››› Landsdelsprogram Nordjylland
Aktuelt udbredt til 459 borgere
Forventet udbredt i februar i 2025 til 1200 borgere

››› Landsdelsprogram Syddanmark
Aktuelt udbredt til 125 borgere
Forventet udbredt ved udgangen af december
i 2024 til 900 borgere

››› Landsdelsprogram Hovedstaden
Aktuelt udbredt til 110 borgere
Forventet udbredt ved udgangen af december
 i 2024 til 200 borgere

››› Landsdækkende
Aktuelt udbredt til 809 borgere
Forventet ved årsskiftet 4.350