Flemming Kjærsdam • 23 maj 2024

Fyn og KL bekymret over manglende dækning på yderlige adresser

Borgmesterforum Fyn udtrykker bekymring om mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn og øerne og i landdistrikterne vil have tilstrækkelig kapacitet til at kommunerne kan levere de nye services til borgerne, som de er forpligtet til at levere.


Borgmesterforum Fyn skriver om dette i en henvendelse til Klima- og Energiminister Lars Aagaard (M).
KL giver udtryk for den samme bekymring. KL har rettet en henvendelse til Folketingets udvalg for Digitalisering og IT, hvor de spørger ind til den samme problematik.
I KL´s brev hedder det: ”Der er generel god mobil- og bredbåndsdækning i Danmark, men der er fortsat en bekymring for, hvordan staten vil sikre, at markedet også leverer tidssvarende og stabile forbindelser til de sidste to pct. adresser, der i dag ikke er dækket.
Kommunerne er bekymret for konsekvenserne af at inkludere mobilt bredbånd, som en del af mulighederne for at opfylde bredbåndsmålsætningerne. Målsætninger, der skulle sikre 100 pct dækning med 100/30 Mbit/s og 98 pct dækning med infrastruktur til at levere 1Gbit/s,” hedder det i KL´s brev.
Chefkonsulent Anne Kathrine Fjord-Marschall, KL: ”Der er jo ikke nogen tvivl om, at mobildækningen er rigtig god. Men noget af det, vi har brug for er, at vi har en sikkerhed for, at vi ikke kommer i situationer, hvor mobildækningen ikke kan lade sig gøre, da det er en delt ressource. Det vil jo være uhensigtsmæssigt, hvis det opstår, hvor vi har brug for at være ude i borgernes hjem til et kontrolbesøg, en monitorering eller et online skærmbesøg. I fremtiden forventer vi at levere endnu mere service i borgernes hjem og dermed bliver stabile forbindelser på borgernes adresser helt essentielt. Altså virker det også når der er fodboldlandskamp i nærheden eller der er gameraften hos naboen? Eller kræver det yderligere investeringer hos borgerne som forstærkere på taget for at få den stabile dækning? Vi har ikke fået nogen dokumentation for dækningen eller hvad telebranchen laver af løsninger for, at alle borgerne har stabile forbindelser. Derfor spørger vi Folketingets udvalg for Digitalisering og IT om disse forhold og konsekvenserne ved Regeringens nye tilgang, så vores bekymring kan fejes væk.”

80 pct. af tiden
Bekymringerne, som KL og og Borgmesterforum Fyn giver udtryk for handler om, at telebranchen ikke kan garantere dækning med mobilt bredbånd på 600Mbit/s download og 30 Mbit/s upload-hastigheder i mere end 80 pct. af tiden i modsætning til fast bredbånd som f.eks. fibernet.
Projektleder Sara Rosager Mortensen, Digitalisering og Teknologi, Assens Kommune: ”Vi er som kommuner bekymret, fordi mobildækningen kun er garanteret 80 pct. af tiden. Kan vi leve med, at der blot 80 pct af tiden er en garanteret dækning, der leverer download og upload hastigheder i den nye model for inddragelse af mobilt bredbånd. Hvad med de sidste 20 pct? Rammer de 20 pct. af tiden lige præcis de tidspunkter, når vi skal levere online støtte og hjælp til borgeren,” siger Sara Rosager Mortensen
Mobildækningen er vigtig og en udbygning og kapacitetsmæssig opgradering af denne er uden tvivl afgørende og vigtig i vores fremtidige opgaveløsninger, men ifølge Sara Rosager Mortensen, er det ingen fremtidssikring, hvis den teknologi står alene i de kommende udrulningsplaner.
”Vi er som kommuner bekymrede på borgernes vegne, når vi skal implementere ny velfærdsteknologi, hvor vi oplever en kraftig vækst i behovet for at kunne tilgå digitale løsninger i udførelsen af serviceopgaver, der er målrettet borgerne. Ligeledes er der et erhvervsliv som også har et stigende behov for en sammenhængende, stabil og fremtidssikret digital infrastruktur. Hvis det fortrinsvis kun bliver mobile løsninger til de resterende adresser i restgruppen og de ikke er garanteret den lovede dækning andet end 80 pct. af tiden, hvilken betydning får det så for de forpligtigelser vi har som kommuner? - og hvordan fremtidssikrer vi i det hele taget de sidste adresser i statens målsætning for 2025 og EU’s målsætning i 2030, som vi ikke har nået endnu,” siger Sara Rosager Mortensen.
”Vi nævner det fordi vil oplever at vi pt. blot ser toppen af isbjerget i forhold til databehovet,- som stiger støt. I kommunerne ser vi på muligheder for i højere grad at anvende online støtte og digitale løsninger til borgere, hvor det giver mening og er relevant. Mange er godt i gang og anvendelsesmængden vil stige. Jeg er lokalt bla. inde over implementering af telemedicin i form af TeleKol og Hjertesvigt. Det er et nationalt bestemt projekt for alle 98 kommuner. Det handler om hjemmemonitorering af KOL-patienter. En opgave som er flyttet ud i kommunerne og netop er igangsat. Lige om lidt følger opstart af hjemmemonitorering af hjertesvigts patienter. Der bliver i det hele taget rigtig meget af lignende tiltag fremover, fordi det er den måde hvorpå vi i større grad kommer til at understøtte vores borgere i hjemmet, som supplement til de fysiske besøg,” siger Sara Rosager Mortensen.  

 


FAKTA
Fynsk Samarbejdsforum for Digital
Infrastruktur (FSDI) har netop afdækket mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn og øerne for 2023. Afdækningen viser, at der stadig er udfordringer med at nå målsætningerne i Teleforliget 2021 om 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Konkret viser afdækningen, at 8.605 adresser i Region Syddanmark ikke har adgang til internet med den hastighed, Teleforliget har sat som et minimum for at kunne sikre en moderne digital hverdag. 7.200 af disse adresser er fynske og dækker over 12.000 mennesker, flere end 2.800 virksomheder og godt 1.200 sommerhuse på Fyn og øerne. Derudover har 3,7 pct. stadigt kun XDSL-forbindelser, som ikke er fremtidssikret og ikke kan opnå 1000 Mbit/s download. Nye tal for 2024 er endnu ikke klar, men forventes offentliggjort i efteråret 2024.