Flemming Kjærsdam • 22 november 2023

Herning sparer 250.000 kr. med grøn strøm i serverrummet

Det startede for godt et år siden med et IT-ledelsesmøde i Herning Kommune over en kop kaffe. IT-og digitaliseringschef Poul Venø, Herning Kommune, blev spurgt om, hvorfor han ikke havde regnet på, hvilke konsekvenser, det ville få ved at skifte over til grøn strøm med driften af kommunens serverrum. Som sagt så spurgt. Der blev regnet. Og idag kører Herning Kommunes store serverrum med strøm fra vindmøller og solceller fra leverandøren DLX. Besparelse 250.000 kr. årligt.Det der startede som et spørgsmål, er faldet godt ud på den økonomiske bundlinje.
Poul Venø: “Jeg må være ærlig og sige, det havde jeg ikke forventet – før vi begyndte at regne på det. At vi kunne spare så mange penge på den konto. De godt 24.000 kr., som vi sparer hver måned er beregnet efter el-priserne i januar 2023. Hvis vi sammenligner med de høje strømpriser fra 2022 vil besparelsen være mellem 700.000 kr.-800.000 kr. Så vi sparer kilowatt og kroner og øre hver eneste dag”.
Besparelsen på de 250.000 kr. om året er ud fra de nuværende takster. Poul Venø opfordrer derfor sine kolleger i kommunerne til at gå strømregningen igennem og overveje grøn drift af serverne.
Datacenter løsningen fra DLX, er med fuldautomatisk køleanlæg der altid justerer køleniveauet efter behov. I de kolde måneder af vinterhalvåret, udnyttes også den meget kolde udetemperatur til at køle datacentret.

I de varme måneder om sommeren, hvor temperaturen er høj og behovet for køl ligeledes er højt – er de store solcelle anlæg på taget med til at dække en stor del af strømforbruget. Hvilket er med til at gøre datacenteret endnu mere grønt og energivenlig.
Overskudsvarmen fra de forskellige datacentre hos DLX hosting dirigeres ud til varmepumper som kan genanvende energien og være med til at opvarme de øvrige kontorer.
Ud over besparelsen på energi opnår Herning Kommune også optimering på driften, da de centrale komponenter som UPS, generator, brandslukning og køl driftes af DLXs hosting, ligger i det nordlige Herning og væk fra rådhuset, hvorved IT-afdelingen kan fokusere tiden på IT opgaver.
“Ved et traditionelt serverrum kører serverne, når du tænder for kontakten og det samme gør køleanlægget. Begge anlæg kører hele tiden. Sådan fungerer det idag på vores serverrum for de 1000 medarbejdere på Rådhuset. Og strømmen som leveres på traditionel vis er ligeledes dyrere. Så vi sparer både kilowatt, men den grønne strøm er afgiftsfri
– og det fører til de omfattende besparelser,” siger Poul Venø.
 

Rådhuset
Foruden den grønne strøm kører kommunen med et traditionelt UPS-anlæg som back-up ved strømafbrydelser. UPS´en kan sikre driften i 12 timer. Er strømafbrydelsen længere kan der fyldes mere diesel på UPS-anlægget.
På Rådhuset i Herning står ligeledes en dieselgenerator, som kan holde serverne i luften i 24 timer. Men it-chefen vil begynde at kigge på serverdriften på rådhuset og på begge UPS´er for at finde mulige grønne alternativer.
“Der er flere bundlinjer i grøn omstilling. Vi tænker på, om vi kan flytte den ekstra generator et andet sted hen og få strøm fra sol og vind. Så vi går over til kun at have en UPS, der så kører grønt. Alt, som er sparet, reducerer kommunens samlede CO2-udledning.”
 “Det har også stor politisk signalværdi at fortælle borgere og virksomheder, at vi sparer energi og CO2 udledning. Vi ville have accepteret at lave grøn omstilling til de samme omkostninger som idag. Men nu sparer vi både penge og CO2, og vi kan være med til at indfri de politiske målsætninger i 2030,” siger Poul Venø.
Når man åbner en dør til det grønne, og det viser sig, at det godt kan lade sig gøre, så kigger kommunen også andre steder hen. Herning har kigget på grønne pc´er og grønne mobiltelefoner. Men det er foreløbigt blevet ved forsøget.
“Vi har også lavet en CO2-omregner. Den viser hvor meget træ, man bruger, når man printer en side. Omregneren visualiserer hvor meget CO2 der bruges ved print. Reaktionen er, at folk bliver flove, når det går op for dem, hvor mange træer der skal fældes for, at de kan printe,” siger Poul Venø.