Flemming Kjærsdam • 20 maj 2021

ITK-chef Bo Fristed, Aarhus Kommune om OS2/IOT beskedfordeler: ”Over halvdelen af landets kommuner er på inden udgangen af 2021”

OS2-fællesskabet har med Aarhus Kommune som primus motor udviklet en IOT-beskedfordeler, der kan bruges til at ”standardisere” de data, som skal sendes og modtages mellem de forskellige leverandørers sensorer. Chef for ITK i Aarhus Kommune, Bo Fristed, vurderer, at mere end halvdelen af landets kommuner, vil tage OS2/IOT-beskedfordeleren i anvendelse inden udgangen af 2021.

 

OS2-fællesskabet har med Aarhus Kommune som primus motor udviklet en IOT-beskedfordeler, der kan bruges til at ”standardisere” de data, som skal sendes og modtages mellem de forskellige leverandørers sensorer. Chef for ITK i Aarhus Kommune, Bo Fristed, vurderer, at mere end halvdelen af landets kommuner, vil tage OS2/IOT-beskedfordeleren i anvendelse inden udgangen af 2021.

Når ITK-chef i Aarhus Kommune Bo Fristed vurderer, at over halvdelen af landets kommuner vil tage OS2-fællesskabets IOT-beskedfordeler, inden udgangen af 2021, skyldes det også den kendsgerning, at ”beskedfordeleren er vokset op i vores egen baghave”.

”Det er ikke en platform, som nogen ovenover os har defineret og købt af en ekstern leverandør. Det er en meget væsentlig komponent i vores digitale infrastruktur for at transmittere og administrere data. Vi har set det før, når noget opstår på den måde ud fra et behov, vi har, og når der fastholdes en god involvering af dem, der bruger den, og det gør vi i OS2-fællesskabet, så er det ikke særlig svært at få kommunerne til at være med ombord,” siger Bo Fristed.

 

Baggrund

Det var i 2018 Aarhus Kommune indså, at de installerede sensorer  – både dem indendørs og udendørs i byrummet sendte data afsted i forskellige formater. Data var ikke standardiserede, da leverandørerne af sensorer brugte egne standarder. Det gav Aarhus Kommune en kompleksitet i netværkene, da de mange forskellige formater af data, skulle samles op på et tilsvarende antal servere.

Det var herfra ideen til ”beskedfordeleren” opstod. Så data uanset sensor kan transmitteres på samme måde og opsamles på samme server, hvilket øger kommunens udnyttelse af de opsamlede data. 

”Vi brugte en del tid på at få projektet finansieret. Men vi opnåede støtte fra Erhvervsstyrelsen på 3,3 mio. kr. og vi fik samlet udviklingsmidler fra en række kommuner i Region Hovedstaden, hvor vi fik penge til projektledelse og projekt drift. De kunne også godt se ideen i ikke at gøre det hver for sig. Så der er stor opbakning fra kommuner og regioner, fordi det løser et stort administrativt problem med dataopsamling fra sensorer. Lige om lidt har mange kommuner installeret tusindvis af sensorer. Derfor er jeg også ret optimistisk med udbredelsen af beskedfordeleren,” siger Bo Fristed.

I det seneste Magasin beskrev vi GovTech projektet, der består af 16 øst- og midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Her finder Bo Fristed det naturligt at bruge beskedfordeleren, fordi det vil standardisere dataopsamling og datadeling på tværs af kommuner.

Bo Fristed: ”Hvis sensorer måler vandkvaliteten i Gudenåen, der løber gennem syv forskellige kommuner, vil det være en fordel for de syv kommuner at kunne dele data mellem sig. Det giver mulighed for at dele viden samtidig med at det reducerer udgifterne for den enkelte kommune,” siger Bo Fristed.  

Der er også oprettet et fællesskab for dynamiske bydata med 15 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden og DTU Compute. De er også med OS2/IOT beskedfordeler.

 

OS2

Jonas Malte Iversen sidder i Aarhus Kommune og har ansvaret for vedligeholdelse af den nye platform, mens det er KMD, der har ansvaret for driften. Han kalder den nye infrastruktur for en datamotorvej.

”I OS2 har vi arbejdet på en løsning der giver god mening at have med som et fast omdrejningspunkt i forhold til Device management. Vi kan etablere infrastrukturen med  OS2/IOT som komponent.  OS2/IOT er vores løsning på ovenstående problemstillinger.  Vi har som offentlig organisation brugt meget tid på at organisere måden at håndtere grunddata på. Det vi er interesseret i, er ikke at få alt for mange måder at skulle håndtere data, der bliver transporteret via it-løsninger,” siger Jonas Malte Iversen.

”Den nye infrastrukturkomponent minder lidt om, hvis du kan forestille dig, at du bor i et hus, hvor alle stikkontakterne er forskellige. Det vil sige, hvis du får en ny lampe, skal du finde en stikkontakt, der passer til den. Og hvis du ikke finder én, skal du sætte et andet stik på lampen eller skifte stikkontakten. Tænk på, hvor irriterende det vil være at bo i et sådant hus. Den nye beskedfordeler er en ”stikkontakt”, der passer til alle datatransmissioner,” siger Jonas Malte Iversen. 

Bo Fristed understreger, at den nye infrastrukturkomponent ikke er tænkt som ”kommunal it”. Det er OS2 fællesskabet der vedligeholder platformen, mens driften kan man købe sig til. Der forventes at være fire forskellige leverandører.

 

 

Fællesskabet for dynamiske bydata:

Albertslund

Ballerup

Egedal

Fredensborg

Frederiksberg

Gladsaxe

Guldborgsund

Hillerød

Hvidovre

Høje-Taastrup

Ishøj

Kalundborg

Roskilde

Rødovre

Tårnby

Vallensbæk

Region Hovedstaden

DTU Compute