Flemming Kjærsdam • 29 februar 2024

KL reagerer på Datatilsynets afgørelse om Chromebooks

“Der er brug for at ændre lovgivningen, så den er tidssvarende”. Sådan lyder budskabet i et brev, som KL’s formand Martin Damm (V) netop har sendt til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) og justitsminister Peter Hummelgaard (S).


Brevet kommer som en reaktion på Datatilsynets afgørelse om 53 kommuners anvendelse af Google Chromebooks, Google Workspace for Education mv. I afgørelsen vurderer Datatilsynet, at der ikke er hjemmel til at videregive personoplysninger til alle de formål, der videregives i dag. Datatilsynet peger på, at det ikke kun er på skoleområdet, der er behov for en ny lovhjemmel.
”Chromebooks afgørelsen handler ikke kun om skoleområdet, men kan få konsekvenser for alle velfærdsområderne. Det er meget omfattende, og det betyder samtidig, at hele IT-landskabet vil skulle forandres. Vi har en lovgivning, som ikke er fulgt med tiden. Det spænder voldsomt ben for kommunernes arbejde. Og dét er regeringen nødt til at ændre på,” siger KL’s formand Martin Damm og fortsætter:
”Det er jo ikke et isoleret kommunalt problem. Det er en udvikling, som rammer os alle. Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor det er de enkelte kommuner, der skal slås med de store tech-giganter. Og det kan ikke være rigtigt, at vi skal kæmpe for at opfinde et retsgrundlag i hver enkelt sektorlovgivning. Der er brug for en fælles ramme og et fælles retsgrundlag for, hvordan vi kan bruge de digitale redskaber i den offentlige sektor. Og der er brug for det hurtigt,” siger Martin Damm.
Datatilsynet har gvet et påbud til 53 kommuner om at bringe behandlingen i overensstemmelse med reglerne og anviser forskellige måder, det kan gøres på.
Kommunerne skal efterleve påbuddet fra 1. august 2024, men skal senest 1. marts tilkendegive, hvordan de har til hensigt at efterleve det.