Carsten Steno • 25 maj 2023

Klimaprojekt i mål uden jura-problemer

Jammerbugt kommune har udviklet et vådindeks baseret på frit tilgængelige data og med anvendelse af kunstig intelligens. Det kan varsle lokale oversvømmelser 48 timer frem i tiden. Stor interesse fra udlandet.


Juridiske rammer – især i forhold til GDPR-regler, manglende datakvalitet, utilstrækkelige ressourcer og leverandør-problemer er alvorlige barrierer i forhold til at gennemføre de i alt 40 signaturprojekter med kunstig intelligens, som af Digitaliseringsstyrelsen er sat i gang kommuner og regioner. Men disse problemer er i vidt omfang undgået i Jammerbugt kommune, hvor et af de mest lovende signaturprojekter har set dagens lys.,
Det drejer sig om et såkaldt ”vådindeks”. Det er et dynamisk værktøj, der kan varsle lokale oversvømmelser i det åbne land, ved åer og vandløb og i kystnære områder.
Modellen bag anvender kunstig intelligens sammen med en lang række af de geo- og klimadata, som i dag allerede er frit tilgængelige. Det gælder for eksempel satellitdata, vejrudsigter, terrændata, havvandstand, fordampning og det terrænnære grundvandsniveau.
Tilsammen giver det mulighed for at varsle lokale oversvømmelser 48 timer frem i tiden. Derved får digelag, landmænd, sommerhusejere og private borgere mulighed for at tage deres forholdsregler i tide. Og det er ikke mindst af stor betydning i en kommune som Jammerbugt, der har mange lavtliggende områder med marker og sommerhuse tæt ved kysten. Desuden er indekset et væsentligt værktøj i arbejdet med kommunens klima-tilpasningsplan.
Det nye varslingssystem er p.t. i testdrift for at fange eventuelle børnesygdomme. Herefter vil systemet være tilgængeligt for borgeren i kommunen via en dedikeret hjemmeside.
 

Fokusering er nøglen til succes
Projektet er udviklet i samarbejde med bl.a. Danmarks Teknologiske Institut, (DTU), Alexandra Instituttet og Commentor. Og har fået løbende sparring fra Dansk Meteorologisk institut (DMI), GEUS og Dansk Hydraulisk Institut (DHI).
Chef for digitalisering i Jammerbugt kommune, Morten Hedegaard, forklarer, at fokusering er nøglen til den succes, som kommunen har haft med projektet, der nu er under udbredelse til fire andre nabokommuner.
”I begyndelsen havde vi en ide om, at vådindekset også skulle kunne bruges som informationsgrundlag ved f.eks. lokalplanlægning. Men ved alene at koncentrere os om varsling fik vi fokuseret projektet og samtidig gjort det borgernært og brugbart,” siger Morten Hedegaard.
Varslings-systemer vedr. oversvømmelser findes ifølge projektleder, Heidi Egeberg Johansen allerede i både Danmark og i andre europæiske lande. Men de bygger ofte på store hydrologiske modeller med et mere nationalt scope.
 

Kan skaleres men ikke kommercialiseres
Det nye vådindeks kan skaleres og derved bruges af andre kommuner. Det er foreløbig forsøgt skaleret til hhv. Brønderslev, Frederikshavn og Morsø kommuner. Vådindekset er p.t. ikke kommercielt orienteret, selvom der givetvis er et potentiale. Ideen er at gøre al kode tilgængelig via Open Source og se om der kunne være leverandører, som ville være interesseret i at tage værktøjet til næste niveau.
 

Stor interesse i udlandet
”Det gode ved vores projekt er, at vi har lavet vores vådindeks på frie tilgængelige og relevante miljødata så det giver en mere lokal varsling af oversvømmelse end de store nationale modeller, der ellers findes,” forklarer projektleder Heidi Egeberg Johansen.     
Også udenfor landets grænser har indekset vakt stor interesse, og vådindekset er blevet præsenteret på europæiske konferencer af DTU.
”Det kunne være spændende at få vores læring og byggeklodser ud til andre lande. der så kan udvikle videre på vores fundament”, siger Morten Hedegaard