Flemming Kjærsdam • 20 maj 2021

KL’s Teknologiradar har fået sit gennembrud i kommunerne

 

To ud af tre kommuner har brugt KL’s Teknologiradar i det seneste år.

Dermed har Teknologiradaren fået sit gennembrud under Coronapandemien.

 

”Skærmbesøg hos ældre, chatbots i borgerservice, virtual reality på socialområdet, sensorer i bygninger og robotsoftware.” Eksempler på virtuelle velfærdsløsninger, der bliver brugt i landets kommuner, står i kø. To ud af tre kommuner har i det forløbne år brugt KL´s Teknologiradar som et digitalt værktøj. Kommunale it- og digitaliseringschefer bruger blandt andet Teknologiradaren til at få det hurtige overblik over de forskellige teknologiers modenhed og hvor mange kommuner, der har afprøvet teknologierne.

KL´s Teknologiradar udkom første gang i 2020 og er for nyligt kommet i en ny 2021 udgave.

”Vi har set et behov i kommunerne for at få et overblik og en viden om, hvordan det teknologiske landskab i kommunerne ser ud, og hvor udbredte og modne forskellige teknologier er,” siger Caroline Hegelund, leder af KL’s Innovations- og Teknologienhed.

Hun glæder sig over, at KL´s Teknologiradar i løbet af relativt kort tid er slået igennem i landets kommuner og opfordrer til, at man også bruger Teknologiradaren til at få en snak om brugen af digitale løsninger og ny teknologi: Hvordan ser det så ud hos os selv, lykkes vi med at implementere de mest modne teknologier og har vi overblik over hvad vi er i gang med at afprøve og får vi skaleret det, når vi lykkes?

Teknologiradaren viser, at kommunerne i stor stil anvender digitale løsninger og ny teknologi. Nogle teknologier er blevet endnu mere udbredte under Coronapandemien, hvor alle har skullet arbejde mere digitalt og virtuelt.

Videoløsninger og cloud er således meget udbredte og 99 pct. af de adspurgte vurderer, at videoløsninger er relevante for opgaveløsningen og 93 pct. at cloud er relevant. Primo 2020 – før Coronanedlukningen - lå

relevanstallene omkring de 80 pct.

Nogle af de andre nye teknologier ser ud til at være på nogenlunde samme niveau i relevans og udbredelse som i 2020. Det gælder softwarerobotter og det gælder Machine Learning som 81 pct. betegner som relevant for løsningen af opgaver i kommunerne. Men kun 12 pct. har Machine Learning i drift. 28 pct. af kommunerne overvejer Machine Learning.

Når det kommer til IOT (Internet of Things) mener 85 pct. af kommunerne, at det er relevant teknologi at tage i brug. 30 pct. har taget IOT i drift.

 

Radarens opbygning

Kort fortalt er der en samlet kommunal Teknologiradar og radarer på otte selvstændige fagområder, som svarer til de kommunale forvaltningers arbejdsområder. I alt stiller Teknologiradaren skarpt på 27 teknologier fordelt på fire modenhedsstadier: ”klar, afprøv, holde øje og afvent”. Caroline Hegelund forklarer, at en teknologis placering på de forskellige stadier er baseret på to faktorer:

Teknologiens tekniske modenhed, der er vurderet af forskere fra DTU. Og teknologiens udbredelse i kommunerne, der er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne.

”Over 1000 kommunalt ansatte fra alle 98 kommuner har vurderet teknologiernes udbredelse og relevans. Radaren giver således et godt billede af teknologiernes udbredelse i kommunerne og kan inspirere, men der er på ingen måde tale om en fuldstændig kortlægning,” siger Caroline Hegelund.

”En af teknologierne ”process mining” som er en form for avanceret arbejdsgangsanalyse, ser ikke ud til at  blive anvendt af så mange endnu, men kommunerne vurderer teknologien som særdeles relevant. Og vores teknologiske panel på DTU vurderer teknologien som ret moden. Det betyder, at ”process mining” er en teknologi, kommunerne skal holde øje med i forbindelse med automatisering. Det er et godt eksempel på, hvordan en it-chef kan bruge Teknologiradaren i sin egen kommune,” siger Caroline Hegelund, KL.

”Det er vigtigt at sige, at budskabet med Teknologiradaren ikke er ”teknologi for teknologiens egen skyld”. Kommunerne har mange udfordringer, de skal løse. De skal levere god service på ældreområdet, skabe trivsel og læring for børnene i skolerne, få flere i arbejde, løse klimaudfordringer og meget andet. Det er de udfordringer, der skal være drivkraften. Teknologiradaren kan så give et fingerpeg i den rigtige retning,” siger Caroline Hegelund.