Flemming Kjærsdam • 22 november 2020

KOMBIT bygger bro til Næste Generation Digital Post med Serviceplatformen

5. august 2021 slukker Digitaliseringsstyrelsen for forbindelsen til det nuværende e-Boks. Samme dag åbner Næste Generation Digital Post (NGDP). KOMBIT går nu aktivt ind på markedet for Digital Post og vil tilbyde digital infrastruktur til post gennem Serviceplatformen og agere rådgiver og sparringspartner for kommunerne.
 
Der er i dag omkring 70 forskellige kommunale fagsystemer, der sender og modtager Digital Post til borgere og virksomheder, og mange af de store fagsystemer er udstyret med en postfunktion. En postbesked kan være alt fra indkaldelse til en køreprøve, en undersøgelse på hospitalet eller en kommunal tilladelse til en ombygning på huset. Alene KOMBIT-løsningerne sender og modtager over 11 millioner breve om året.
Den fælleskommunale infrastruktur skal kunne understøtte Næste Generation Digital Post (NGDP). KOMBIT har i dag snitflader over til E-Boks, som betjener en række fagsystemer i det kommunale systemlandskab. Når E-boks fases ud i offentlig sammenhæng i august 2021, tilbyder
KOMBIT også at være en fælles indgang for kommunerne til at sende og modtage post for alle fagsystemer mod den nye digitale postløsning. Vælger man KOMBIT som broker, får man som kommune en række fordele:
“På Serviceplatformen understøtter vi allerede i dag en sorteringsfacilitet. Posten sorteres til fordeling enten digitalt eller til fjernprint for de borgere, der er frameldt digital post. Denne service er inkluderet i den såkaldte ”buffetpris”, som kommunerne betaler for at benytte Serviceplatformen. Så hvis man ikke allerede benytter Serviceplatformen til gratis postsortering, er der en god business case i at få omlagt postsorteringen og print fra den nuværende løsning,” siger chefkonsulent Jan Kjellerup, KOMBIT.
Han mener, det generelt giver god mening for kommunerne at udnytte de services, der allerede er betalt for gennem Serviceplatformen. Bruger man serviceplatformen sikres tillige højeste sikkerhed, one-stop shopping og mulighed for at kunne trække på øvrige services i forbindelse med opmærkning af post. I dag anvender kun 10-12 kommuner den eksisterende postsnitflade, som Serviceplatformen tilbyder mod E-boks.
”Vi har en forventning om, at antallet af kommuner vil vokse markant, når NGDP afløser E-boks i august 2021. Vi er måske kommet lidt sent ud med budskabet, men til gengæld har vi fået rigtig god respons, når vi har præsenteret det - både fra leverandører og kommuner”, siger Jan Kjellerup.
Forberedelserne er i gang for at tilpasse den nuværende integration, som distribuerer post til borgere gennem E-boks, Fjernprint og NemSMS, ligesom der arbejdes på de nye integrationer, som skal hjælpe kommuner og leverandører med at få fuldt udbytte af det nye MeddelesesModel (MeMo), som introduceres med NGDP.
Det er en temmelig stor transition for kommunerne. Hvert eneste fagsystem, som har et postsystem, skal omlægges til det kommende Digital Post system. Omstillingsprocessen giver samtidig mulighed for en langt smartere opmærkning af post, men det kræver, at kommunen tager stilling til i hvilken grad de vil udnytte det nye meddelelsesformat MeMo i den enkelte fagløsning.
 
MeMo
Med det nye NGDP introducerer Digitaliseringsstyrelsen en ny beskedstandard for meddelelser, der sendes frem og tilbage mellem det
offentlige, virksomheder og borgere.
”MeMo kan bruges til ”smart” opmærkning, og det betyder, at det bruger informationer fra fagsystemer langt mere intelligent og effektivt og kan på den måde være med til at automatisere håndtering af meddelelser.
Digitaliseringsstyrelsen gennemfører nu en omfattende implementeringsproces, hvor kommunerne for hvert fagsystem skal sætte ambitionen for, hvordan man vil udnytte det nye meddelelsesformat.
”Både KL og KOMBIT er opmærksomme på, at kommunerne har brug for rådgivning og sparring på tværs til denne opgave. Derfor vil KOMBIT bl.a. tilbyde kommunerne at facilitere leverandørstyringen samlet for de mange aftaler, der nu skal indgås”, siger Jan Kjellerup.
 
Overgangsperiode på to år
Der er indført en overgangsperiode på to år i NGDP-projektet. Det betyder, at de kommuner, der ikke får alle fagsystemers postsystem gjort klar til ibrugtagningen af MeMo og NGDP, får lov til at sende post som de plejer. Det er ikke en invitation til at blive forsinket, men nok snarere en erkendelse af, at ikke alle 98 kommuners fagsystemer forventes at blive lagt om til tiden med det nye MeMo format.
”Der er en overgangsordning på to år, der gælder de kommuner, der ikke er klar til MeMo formatet d. 5. august 2021. De kan i perioden bruge den nuværende snitflade, siger Jan Kjellerup.