Flemming Kjærsdam • 20 maj 2021

KOMBIT etablerer program, der hjælper kommuner med at få data over på infrastrukturen

KOMBIT har etableret ”Infrastrukturens onboardingprogram”, der skal hjælpe leverandører og kommuner med at få systemerne koblet til den fælleskommunale infrastruktur. Chefkonsulent Jan Kjellerup, KOMBIT, siger, at der er omkring 70 systemer, hvor leverandørernes implementeringer i dag er mangelfulde, når det gælder integrationer til den fælleskommunale infrastruktur, og det er først og fremmest her, onboardingprogrammet sætter ind.

 

KOMBIT styrker sin indsats for at støtte leverandører og kommuner med at få systemer koblet til den fælleskommunale infrastruktur.

Jan Kjellerup: ”Der er i størrelsesordenen omkring 70 navngivne systemer på SKI 02.19, hvor du finder rigtig mange af de løsninger, hvor services fra leverandørerne ikke er integreret over mod den fælleskommunale infrastruktur. Det er systemer fra alle forvaltningsområder, hvor leverandørerne ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt integrationskrav.”

Det er en sag, der har været undervejs i et stykke tid, i takt med at kommunerne har investeret i den fælleskommunale infrastruktur som led i Monopolbruddet. Med den seneste 02.19-aftale flyttede mange kommuners køb af services op i skyen. Det er her leverandørernes manglende integrationer får betydning, da kommunerne ikke får nok ud af deres investeringer i den fælleskommunale infrastruktur, fordi der løber for få data igennem.  

”SKI kan selvfølgelig følge op kontraktmæssigt over for leverandørerne. Men kommunerne er ikke nødvendigvis interesseret i, at SKI gør det. Vi ser en vis tilbageholdenhed, da kommunerne ikke er interesseret i at køre en konflikt mod en leverandør, de arbejder tæt sammen med. På den anden side ønsker kommunerne, at der bliver fulgt op på de manglende integrationer, da de har krav på det. Det er bare svært at gøre for den enkelte kommune. Derfor har kommunerne bedt KOMBIT om at træde et skridt tættere på for at tilvejebringe bedre betingelser for, at kommuner og leverandører kan nå hinanden i den her bestræbelse på at få de manglende integrationer gennemført over mod den fælleskommunale infrastruktur”.

KOMBIT går aktivt ind i at skabe den dialog mellem kommuner og leverandører.

Jan Kjellerup: ”Det er vigtigt at sige, at det ikke kommer til at ske, hvis ikke kommunerne spiller aktivt med. KOMBIT kan ikke tvinge leverandør og kommune til at indgå et samarbejde om integration. Det kræver, at kommunen som kontraktholder vil stille krav om integration til leverandøren. KOMBIT lover så til gengæld at støtte kommunen i dette, og vi har afsat ressourcer til at gøre det med ved at have etableret Infrastrukturens onboardingsprogram”.

 

Ikke kun 02.19

Onboardingprogrammet handler ikke kun om cloudservices fra 02.19. Det handler også om ERP-systemer, ESDH-systemer og øvrige fagsystemer, som kommunerne har købt gennem egne udbud. Mange af de systemer har indlejret selvstændige funktioner som print, opslag af CPR-numre, starte en sag i social- eller sundhedsområdet osv., hvor den fælleskommunale infrastruktur har komponenter, der understøtter disse forretningsbehov.

KOMBIT har jo netop etableret den fælleskommunale infrastruktur for, at de services – print, CPR-opslag-, sagsbehandling – kan køre gennem infrastrukturen som en webservice i stedet for en funktion i hvert enkelt fagsystem. Men hvis leverandørerne ikke integrerer med infrastrukturen, så får kommunerne heller ikke den nødvendige volumen ud af at have investeret i den fælleskommunale infrastruktur.   

”Kommunerne har investeret i den fælleskommunale infrastruktur for at opnå fælles adgang for kommunerne til at bruge de webservices, f.eks. CPR-opslag, beskedfordeling, organisation og klassifikation mv., via den fælleskommunale infrastruktur. Investeringen er foretaget, og nu er der så at sige fri bar. Så der er god logik i at udnytte infrastrukturen bedre. Det skal ske ved, at leverandørerne opfylder deres integrationer, så kommunerne kan få mere ud af deres investeringer i den fælleskommunale infrastruktur,” siger Jan Kjellerup.   

KOMBIT understreger, at integrationerne ikke kun handler om teknologi. Det handler også om organisation, økonomi og forretning. Jan Kjellerup fortæller, at det egentlige integrationsarbejde, hvor kommunerne forstår det forretningsmæssige potentiale i at udnytte infrastrukturen, kan bruges som en strategisk del af digitaliseringen. Infrastrukturens onboardingprogram vil, sammen med kommunerne, over det det næste års tid søge og dyrke de potentialer.

”Det er vigtigt, at kommunerne går aktivt ind som medspiller i dette område. Det er præmissen for at det kommer til at ske. It-cheferne skal drive dette hensyn internt i kommunerne,” slutter Jan Kjellerup.