Flemming Kjærsdam • 23 maj 2024

Kommunerne er både nysgerrige og usikre om brugen af AI-værktøjer

Kommunerne er nysgerrige overfor at bruge værktøjer inden for Kunstig Intelligens, men de er samtidig også usikre på, hvad de må bruge det til, siger kontorchef Frederik Nordentoft, Digitalisering og Teknologi, KL.  

 

Ifølge KL´s Teknologiradar, som følger anvendelsen og interessen for nye teknologier, viser målinger, at over en tredjedel af de 634 respondenter siger, at de er ved at afprøve generativ AI som Chat GPT, mens 15 pct. af respondenterne siger deres kommune har det i drift, og 32 pct. overvejer at bruge det.
”Der er en stor lyst til at afprøve og bruge løsninger med generativ AI, og der er kun 16 pct., der siger, at de ikke overvejer at bruge teknologien. Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvornår noget er i drift, og i mange tilfælde er det måske mindre løsninger eller den individuelle brug, der tænkes på, når de enkelte respondenter besvarer vores spørgeskema. Der er en stor nysgerrighed. Der er også en stor tro på teknologien,” siger Frederik Nordentoft.
Det er gået utroligt stærkt med udbredelsen af generativ AI i landets kommuner. Da KL lavede Teknologiradaren for 2023 – var teknologien slet ikke med i målingen, da teknologien først for alvor blev kendt, da ChatGPT blev lanceret i november 2022.  
”Det er gået utroligt stærkt med at få generativ AI udbredt. Vi har nærmest aldrig set en teknologi blive udbredt og kendt så hurtigt af så mange mennesker før, og det er ikke kun i IT-afdelingen de har hørt om det, det er på tværs af alle afdelinger. På den anden side, kan man også spørge ind til, hvilken værdi den tilfører lige nu. Jeg synes, vi er i en fase, hvor hypen er stor, og hvor den ene konsulentrapport overgår den anden ift. effektviseringspotentialerne. Vi snakker meget om potentialerne med anvendelsen af generativ AI, men vi er kun lige begyndt at se de første eksempler på, at kommunerne kan skabe resultater med teknologien.”
”Vi skal nu til at finde ud af, hvor og hvordan det giver mest mening at bruge teknologien: Hvad kan du bruge det til som sagsbehandler i en kommune? Lad os sige på beskæftigelsesområdet? I jobcenteret? Hvad er det så helt præcist, du kan bruge det til? Det begynder vi faktisk at se nogle bud på, der er fx en række kommuner, som arbejder på en referat-assistent, der kan hjælpe sagsbehandlerne med deres arbejde, vi ser kommuner bruge generativ AI i deres chatbot-løsninger mv. Når vi tager teknologien i brug, kræver det, at der er styr på risiko- og konsekvensanalyserne, at vi har styr på data og hvordan de bliver brugt og opbevaret.” siger Frederik Nordentoft.

Tre kategorier
Ifølge Frederik Nordentoft er der især tre kategorier af generativ AI – de såkaldte sprogmodeller - der bruges i kommunerne lige nu.
Der er de offentlige tjenester som, Gemini og ChatGPT.
Der er de integrerede løsninger som Copilot fra Microsoft og det ser vi efterhånden også i nogle fagsystemer.
Og så er der den tredje variant, hvor kommunen selv bygger en kommunal løsning der snakker ”kom-
munalsk”, der er Næstved Kommune GPT og der bliver også arbejdet på en KommuneGPT.  


Store forventninger til AI
Ifølge Laura Skytte Andersen, konsulent i KL, svarer 37 pct. af de 512 kommunale medarbejdere og chefer, der har valgt at give deres bud på fremtidens mest værdiskabende teknologi, at generativ AI er fremtidens mest værdiskabende teknologi. På andenpladsen er Robotic Process Automation (RPA) med 16 pct., mens 13 pct. svarer videoløsninger.
”Lige nu arbejder KL på at indsamle erfaringer i kommunerne, hvilket skal resultere i et AI-Danmarkskort på KL´s videncenter. Vi har et netværk om AI i KL, hvor vi deler erfaringer. Det har eksisteret i tre år. Sidste gang var der 130 deltagere. Bare i løbet af det seneste år er antallet af deltagere i netværket tredoblet. Her fremgår det også, at nysgerrigheden er stor, men de er også usikre på anvendelsen, og der udestår helt klart nogle lovhjemmels og juridiske spørgsmål om anvendelsen af generativ AI, når det tænkes udrullet bredt i en organisation” siger Frederik Nordentoft.
Det er ikke nok at investere i teknologien, man skal også lære at bruge den og vide hvad man må bruge den til.
Frederik Nordentoft siger, at der mangler lovgivning/regulering på området. Om det skal være en generel AI-hjemmel eller om der skal ændres i sektorlovgivningerne, er ikke afgjort. Men det er noget, som KL vil arbejde for, fx i den nye AI-taskforce som Nikolaj Wammen og Marie Bjerre har nedsat.
”Vi er glade for, at der kommer en taskforce, som kommer til at sætte fuldt fokus på, hvordan vi får skabt de bedst mulige rammevilkår for, at AI kan være en del af løsningen på de store samfundsproblemer, vi skal løse de kommende årtier,” siger Frederik Nordentoft.