Flemming Kjærsdam • 29 februar 2024

Kommunerne får nyt greb om gravetilladelser i landområder

Lige før folketinget gik på juleferie fik kommunerne en håndsrækning fra Christiansborg, da en ændring i vejloven gør kommunen til myndighed om gravetilladelser i landområder med private fællesveje. Hidtil har det været den enkelte lodsejer eller grundejerforening, som skal godkende gravetilladelser på private fællesveje til fiberselskabet. Med den nye ændring i vejloven fra 1. januar 2024, bliver kommunen vejmyndighed i landzoner.  


Ifølge Fiberalliancen, der repræsenterer energiselskaberne der udruller fibernet, er der årligt hundredvis af sager om nabostridigheder, der stopper fiberprojekter i landområder.   
“De svære gravevilkår har været med til at forhindre, forsinke eller fordyre anlægsprocessen for fibernet i landzoner med det resultat, at et stigende antal husstande og virksomheder i landområder afskæres fra at få adgang til hurtige internetforbindelser. Vi ser hundredvis af sager om året, hvor det ikke handler om andet, end at naboer er uenige med hinanden,” siger branchechef Thomas Woldiderich, Fiberalliancen.
Humlen består i, når der skal graves fiber i jorden uden for de store byer i kommunerne, ude i landzonerne, er der en masse private fællesveje, som grundejere eller grundejerforeninger ejer. De private fællesveje kan være ret lange, og neden for enden af vejen, kan der bo nogen, der gerne vil have fibernet. For at komme derned, skal der graves langs med private fællesveje og her skal fiberselskabet have tilladelse til at grave fra de grundejere, der ligger der. Og hvis de siger nej, har det spændt ben for udrulningen af fiber til dem, der ønsker det.

“Vi har som sagt i hundredvis af den slags sager om året, hvor den digitale infrastruktur bliver kørt ud på et sidespor – uden at kommunen eller fiberselskabet reelt har kunnet gøre noget. Det nye er, at nu kan kommunen som vejmyndighed i landzoneområder gå ind og skære igennem og give gravetilladelsen, hvis kommunen godkender fiberprojektet. Det har kommunerne hele tiden kunnet gøre i byzonerne, men ikke i landzonerne. Nu kan de også give gravetilladelsen på private fællesveje i landzoner. Lovændringen er godt for fiberudlrulningen i landområder og dermed får vi ligestillet land og by.,” siger Thomas Woldiderich.    
Med de nye regler får fibernetselskaberne mulighed for at anmode kommunen om at meddele tilladelse til at placere fiberkabler på private fællesveje i landzoner i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed med lodsejeren.