Flemming Kjærsdam • 26 august 2021

”Kommunerne kan få meget mere for pengene med Open Source”

”Kommunerne kan få meget mere digitalisering for pengene med Open Source end med investeringer i almindelige proprietære it-løsninger Derfor skal vi have langt flere Open Source løsninger i drift i landets kommuner,” siger ITK-chef Bo Fristed, Aarhus Kommune, som er nyvalgt formand i OS2-fællesskabet.

OS2-fællesskabet, der består af 69 kommuner og 67 leverandører, har fået ny formand. ITK-chef i Aarhus Kommune, Bo Fristed, afløser direktør Michel van der Linden, Kalundborg Kommune, der træder af efter seks år som formand for OS2’s bestyrelse.

“Open Source er for mig ikke kun et spørgsmål om at få ting billigere. Jeg vil næsten gå så vidt som til at sige, at økonomien er en biting. Med Open Source handler det om, at vi kan få meget mere for de samme penge. Det handler ikke om at spare. Selvfølgelig skal vi spare i kommunerne, når vi bliver bedt om det. Men ved at introducere Open Source, får man mulighed for at dele løsninger på tværs af kommuner, uden at delingen udløser ekstra licensomkostninger. Flere kommuner får dermed glæde af investeringerne. Jeg mener ikke, at det er den rigtige tilgang kun at have et økonomisk sigte i forbindelse med Open Source. Hvis man gennemfører et Open Source projekt korrekt og holder fast i ønsket om og have mere end én leverandør, kan man få it-systemerne til at leve længere, end de gør i dag”.

”Det er jo sådan, at anskaffelse af it-systemer til det offentlige som regel kører som et hjul, efter gældende udbudsregler og de it-kontrakter der findes. Så vælger kunden en leverandør, og med alverdens ambitioner omkring åbenhed. Man har måske også nogle ambitioner om at få systemet til at leve videre efterfølgende. Det kan for eksempel ske ved, at man introducerer en ”ubegrænset anvendelsesret,” som KOMBIT i høj grad benytter sig af. Men det ender typisk med, at kontrakten på et eller andet tidspunkt løber ud, og så skal man igennem et nyt udbud og nye kontrakter og et nyt system. I den nye udbudsproces går en hel masse viden og funktionalitet tabt i organisationerne”.

”Med Open Source skifter ejerskabet af løsningen fra leverandør til

systemejeren. Det vil sige kommunen eller en gruppe af kommuner i fællesskab ejer systemet og stiller det til rådighed for andre kommuner. Jeg kan godt lide tanken om at have mere end en leverandør fra starten af. Da København og Aarhus Kommune i sin tid investerede i en total modernisering af folkebibliotekernes digitale services , skete det ikke for at spare penge. Det var en betydelig investering. Det førte til det nogen måske husker som TING, der i dag er en national løsning for samtlige 98 kommuner, der bygger på Open Source”.

”Alle kommuners bibliotekshjemmesider ser forskellige ud på grund af de lokale aktiviteter og tilbud, men de er bygget ud fra den samme skal. Kommunen har fået en lokal bibliotekshjemmeside, der opdateres løbende med sikkerhed og funktioner. Det flugter enormt godt med min tænkning omkring Open Source. Vi har fået langt mere for pengene. Og vi har faktisk ikke sparet penge på vores biblioteks-it. Men vi har en fælles forening Det Digitale Folkebibliotek med 25 ansatte der også driver og videreudvikler eReolens forskellige digitale løsninger. Foreningen er, ejet af kommunerne, og vi har fået et meget agilt set-up til ny udvikling i folkebibliotekerne,” siger Bo Fristed.

 

Ejerskabet flytter sig

Udover de 69 kommuner i OS2 er Statens IT, Region Midt, SKI, Kriminalforsorgen og KTC (Teknik & Miljø) også medlemmer.

”Som kommune skal man være bevidst om, at når ejerskabet af løsningen flytter fra leverandør over til kunden, skal kommunen have adgang til andre kompetencer. Det er vigtigt at koden bliver kvalificeret, især når der leveres ind fra flere leverandører. Med Open Source kommer opgaveløsningen meget tæt på den faglige opgave. Når der kommer nye funktioner i vores biblioteksløsning, så er det en bibliotekar i Aarhus Kommune, som kvalificerer de funktioner, som leverandøren har leveret. På samme måde er det en programmør fra et neutralt ”Core-team” der kvalificerer koden. På den måde bliver leverancerne fra leverandørerne tjekket fagligt, inden  nyudvikling sættes i drift. Det kræver programmører i vores egen organisation, eller samarbejde med andre leverandører der alene varetager den opgave. Men samlet set får vi langt mere for pengene, end hvis vi hver især havde indkøbt kommunale biblioteksløsninger,” siger Bo Fristed.

 

Mira

For nyligt deltog Bo Fristed i en præsentation af MIRA, som er en app, der er udviklet af fysioterapeuter. Her kan borgerne, der har brug for behandling, via appen fortælle om deres generelle tilstand, blive husket på at motionere etc. Derved får fysioterapeuten borgerens eget input til brug i behandlingen og kan bruge denne viden til f.eks. at forberede et besøg. Appen bygger på Open Source og kan dermed tages i brug over alt.

”Jeg blev så glad, da jeg så præsentationen, fordi det er, hvad Open Source handler om. At lave løsninger der er målrettet borgerne og kan deles på tværs af kommuner,” siger Bo Fristed. 

Open Source er på vej frem i kommunerne og er mere anerkendt nu end tidligere. Det er ikke blot åben kildekode, men også åbne data og åben innovation, hvor sidstnævnte både handler om metoder til nyudvikling, men også om at dele den udvikling og innovation der sker, også når det handler om andet end IT-løsninger. Men Bo Fristed mener, vi kun er ved begyndelsen.

 

Schrems II

Et af de nye områder er GDPR, som er blevet mere aktuelt efter Schrems II dommen fra EU-domstolen.

Kommunerne arbejder løbende på at håndtere konsekvenserne af Schrems II dommen og får også opdateret vejledning fra bl.a. KL. Vi kender endnu ikke den endelige løsning men det er åbenbart, at USA og ikke-sikre tredjelande ikke skal have adgang til vores data. Problematikken viser vores afhængighed af store systemer udenfor vores kontrol. Jeg er kommet derhen, hvor jeg tænker at det er helt oplagt at vi - i Europa - får udviklet løsninger der giver os kontrol over vores data. Hvis vi skal i gang med en form for fælles europæisk udvikling, vil det give rigtig god mening, fra starten at tænke det som et stort og fælles Open Source-projekt, gerne styret ovenfra af EU og med afsæt i en styret flerleverandørstrategi,” siger Bo Fristed.

 

 

 

 

Siger tak til den afgående formand
"Jeg vil rigtig gerne rose den tidligere formand, Michel van der Linden fra Kalundborg Kommune, for hans arbejde for OS2-fællesskabet. Han har de seneste seks år været med til at professionalisere vores forening. Både i kraft af vores governancemodel og konsolideringen af vores sekretariat. Men Michel har i høj grad også bidraget til at få Open Source sat på ledelsens landkort i kommunerne."
Bo Fristed, Århus Kommune