Henrik Brix • 18 november 2021

Leder

Mens vi venter på……

….En ny Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.
Regeringen nedsatte i foråret Digitaliseringspartnerskabet, som 1. oktober 2021 lancerede 46 anbefalinger til initiativer inden for digitalisering i et samarbejde mellem erhvervslivet og det offentlige. Jeg må indrømme jeg savner det næste skridt. Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Hvilke af de 46 initiativer bliver prioriteret højst? Det vil være godt at se en plan. Jeg glæder mig særligt over anbefaling 10 - ”Stærkt digitalt fundament for den offentlige sektor”, der er helt afgørende for at høste gevinsterne ved digitalisering.

 

….En ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.
Den nuværende strategi udløber om et par måneder, og vi mangler en ny kommende strategi fra 2022 og frem. De seneste 15 måneder har 13 kommuner oplevet hackerangreb jf. en DR rundspørge. Hackerne bliver stadigt dygtigere. Vi skal følge trop for ikke at sakke bagud i våbenkapløbet. Jeg savner også et nyt NemLog-in3, som kommer til efteråret 2022. Og i særdeleshed en afklaring af implementeringen af NSIS-standarden, den nye sikkerhedsstandard.

 

….En modreaktion.
Magasinet KITA har denne gang et tema om “Rejsen mod Skyen”. Jeg er fuld af beundring over, hvor hurtigt udviklingen går inden for offentlig digitalisering. Udviklingen med at lægge data i Skyen er gået rigtig hurtigt over de seneste tre-fire år, og når vi kigger tre-fire år frem fra nu, så vil alle data befinde sig oppe i Skyen, hedder det. Til den tid findes der stort set ikke en dansk kommune tilbage med eget serverrum og traditionel hosted IT. Det er her jeg venter på en modreaktion.

 

Jeg vil gerne være lidt på tværs. Ikke i al almindelighed, men lige præcis her. Fordi når alle data lægges i Skyen, mister vi som kommuner noget af vores selvbestemmelse og selvstændighed. Der er forskel på at arbejde sammen i fællesskaber og deles om løsninger og så overlade kontrollen over data til en bestemt leverandør, der behandler data i Skyen. Det tror jeg vil gå op for flere og flere, og i den erkendelse af den sårbarhed, vil der måske komme en modreaktion. Jeg er ikke teknologistormer og imod udviklingen. Tværtom går jeg helt og fuldt ind for offentlig digitalisering. Men hvis leverandørerne ejer kontrollen over data eller sætter sig på data, så er det et tilbageskridt.
 

Det er vigtigt, at vi som kommuner ikke kæmper den kamp hver for sig. Men at vi arbejder sammen på tværs til gavn for skatteydernes penge og borgernes tillid til digitaliseringen.