Flemming Kjærsdam • 22 november 2020

Midtjyderne samler kræfterne om IOT

”I stedet for at vi allesammen hver for sig løber rundt og investerer i nye teknologier, er vi blevet enige om at samle kræfterne om IOT (Internet of Things) på tværs af region og kommuner i Midtjylland,” siger kommunaldirektør Jesper Thyrring-Møller, Struer Kommune og formand for den strategiske styregruppe i det midtjyske netværk, der består af 16 kommuner og Region Midtjylland.
 
Nye fremspirende teknologier som Internet of Things, robotter, droner og kunstig intelligens bliver i stigende grad en del af vores hverdag. Teknologier som kan understøtte løsning af offentlige kerneopgaver. Det er komplekst og det fordrer særlige kompetencer at arbejde med dette felt. Der er ingen grund til at hver enkelt kommune skal løse det selv. Derfor gør vi det sammen i Region Midtjylland.
16 midtjyske kommuner og Region Midtjylland etablerer fra årsskiftet et arbejdsfælleskab under titlen GovTech Midtjylland. Det er Kommunal-
direktørnetværket i den midtjyske region (KD-Net) der har truffet beslutningen, efter et forløb hvor kommunerne har bidraget med ønsker og forventninger til det nye samarbejde. GovTech Midtjylland får base i ITK i Aarhus Kommune med placering på Dokk1. Enheden skal arbejde på tværs af kommunerne i hele regionen.
”Det er kerneområder som trafik, sundhed, belysning, renovation og pumper, hvor sensorer sikrer dataopsamling. Med bearbejdning af de opsamlede data kan vi levere nye services til borgerne,” siger Jesper
Thyrring-Møller.
Med solidt afsæt i kommunernes og Region Midtjyllands faglige
behov inden for eksempelvis miljø, trafik, energi og sundhed, vil det nye arbejdsfællesskab øge kommunernes viden om nye teknologier og skabe konkrete løsninger til gavn for såvel kommunerne som Region Midtjylland. Samtidigt danner GovTech Midtjylland snitflader til leverandører og til statslige- og internationale strategier og initiativer på området.
”KD-Net arbejder netop for at styrke sammenhængskraften mellem kommunerne i regionen og det er derfor kun naturligt, at GovTech Midtjylland fødes i regi af KD-Net med stærk opbakning fra kommunerne”, siger
Jesper Kaas Schmidt, formand for KD-Net og kommunaldirektør i Randers Kommune.
SmartCity begrebet har bredt sig til mange kommuner og handler om at bruge teknologi - f.eks. IoT - til at optimere byernes drift, ved at automatisere, give advarsler, skabe data m.v. Nogle steder giver skraldespandene besked, når de trænger til at blive tømt, andre steder siger redningskransene til, når de forsvinder fra deres rette plads. Kommunerne skaber masser af data, der kan deles, og anvendes til at skabe viden til gavn for borgerne. Maskinlæring og kunstig intelligens kan være diffuse begreber, men er allerede i dag en del af vores hverdag, og vil i fremtiden gøre vores opgaveløsning langt mere effektiv, hurtig og præcis.
”Der er et stort potentiale i, at vi i højere grad end i dag udforsker ny teknologi i fællesskab, udtænker nye løsninger sammen og deler viden og erfaringer med hinanden. Det samarbejde formaliserer vi nu med etableringen af GovTech Midtjylland og fokus er i første omgang at lave konkrete, værdiskabende løsninger til de medvirkende organisationer”, fortsætter Jesper Thyrring-Møller, kommunaldirektør i Struer Kommune og formand for den strategiske styregruppe i det nye initiativ.
Basisfinansieringen til GovTech Midtjylland kommer fra de deltagende kommuner og Region Midtjylland og ambitionen er, at arbejdsfællesskabet via de konkrete projekter skal finde yderligere finansiering fra nationale og internationale puljer. Med GovTech-begrebet introduceres også et intensiveret samarbejde med virksomhederne, der skal være med til at skabe fremtidens fælles løsninger.
 
Projektet er foreløbigt sat til at vare tre år.