Flemming Kjærsdam • 20 maj 2021

Milliardinvesteringer booster digitaliseringen

 

EU øremærker 2,3 mia. kr. i de kommende fem år til den digitale transformation i Danmark. Det er EU´s genopretningsfond, der medfinansierer en del af landenes genopretning for at komme tilbage på sporet efter Coronapandemien.
 

EU sender en check til Danmark på i alt 11,5 mia. kr. for de kommende fem år. Heraf øremærkes hver femte krone til digitalisering frem til 2027, svarende til 2,3 mia. kr.

Udover penge til digital transformation, så fylder den ”grønne omstilling” meget i den samlede genopretningsfond fra EU. Da de digitale løsninger tit er svaret på klimaudfordringerne, vil det også tælle med i digitaliseringen af samfundet. 

Der er tale om massive milliardinvesteringer i digital transformation i de kommende fem år.

Regeringen har i marts måned nedsat et digitaliseringspartnerskab, der skal skabe rammerne for den fremtidige digitalisering.

Direktør for digitalisering, Rikke Hougaard Zeberg, Dansk Industri:

”Det er rigtig positivt, at regeringen har taget dagsordenen om den digitale transformation til sig. Den er blevet placeret højt, dér, hvor den hører hjemme. Digitaliseringen har så stor indflydelse på det danske samfunds fremtidige økonomi, virksomhedernes konkurrenceevne og fremtidens velfærd”.

”Samtidig har regeringen sat nogle personer rundt om bordet, der kan løfte diskussionen, og som kan eksekvere på vegne af deres medlemmers og virksomheders dagligdag,” siger Rikke Hougaard Zeberg.

 

27 personer i spidsen for partnerskabet
I spidsen for det 27 personer store partnerskab sidder bestyrelsesformand for tyske Siemens og Mærsk, Jim Hagemann Snabe. Frem mod oktober 2021 skal han lede partnerskabet frem mod konkrete løsninger inden for i alt fem udviklingsspor, der sikrer, at Danmark kan udnytte digitaliseringen til at skabe vækst og grøn omstilling på en og samme gang. Finansminister Nikolai Wammen (S) står klar med milliarder til at booste genopretningen af Danmark.

Det hedder i Finansministeriets kommissorium for partnerskabet, at de lande, der er bedst til at udnytte mulighederne i digitaliseringen, også vil vinde kampen om job, vækst og velfærd – efter Coronapandemien. 

Siden 2019, da Mette Frederiksen (S) blev statsminister, har digitalisering ikke fyldt overvældende meget for regeringen. Men efter Coronanedlukningen den 11. marts 2020, har det været en øjenåbner for mange, hvor stor en betydning den digitale infrastruktur, NemID, Digital Post, sundhed.dk, Coronaapp og det kommende Coronapas, fjernundervisning, og hele den digitale sagsbehandling og indberetning har haft. Industriproduktion og eksport har også kørt derudad. Den har vist sig at have en ufattelig sammenhængskraft i hele samfundet, så stærk, at folk er ved at være trætte af ”kun” at mødes virtuelt. Men det har forandret Danmark for altid – i digital retning.

Med regeringens digitaliseringspartnerskab bliver der skrevet et nyt kapitel i Danmarks digitale historie. Tidligere har offentlige digitaliseringsstrategier været diskuteret og udarbejdet af embedsmænd på tværs af kommuner, regioner og styrelser. Med det nye initiativ får erhvervslivet og organisationerne en stor rolle at spille i samarbejdet med de offentlige organisationer.