Flemming Kjærsdam • 20 maj 2021

notITser maj 2021

 

 

 

Rigsarkivet lagt ned af folk, der vil kende deres fødselstidspunkt

Rigsarkivet har fået 12.000 henvendelser. Heraf er over halvdelen 6.500 fra folk, der på minuttet vil vide, hvornår de er født.

Ifølge DR skyldes den store tilstrømning af aktindsigter, at man i december 2020 vedtog en ændring i arkivloven, der giver danskerne ret til at søge indsigt i materiale i Rigsarkivet, der omhandler dem selv.

Tidligere skulle det vurderes, om man kunne få dispensation fra den daværende arkivlov, før man kunne få udleveret noget.

Og det er lige præcis interessen for, hvornår vi er født, der har givet Rigsarkivet sved på panden, at de har måttet skrive ud om de længere sagsbehandlingstider fra tre-til seks måneder. Antallet af henvendelser om fødselstidspunkt er steget fra 700 til 6500.

-

 

Bredbåndspuljen i 2021

Det er politisk besluttet, at statens bredbånspulje fortsætter i 2021.

Ligesom i 2020 afsættes 100 mio. kr., og tidsfristen for ansøgning om tilskud vil være i slutningen af oktober måned.

Også i år forventes Energistyrelsen at sende en besked i eBoks til alle støtteberettigede adresser i Danmark. Antallet af adresser forventes at være ca. 90.000.

Aktuelt udestår kun politisk drøftelse af småtilpasninger af særligt pointmodellen for bredbåndspuljen.

Dansk Energi forventer her, at det maksimale tilskud per adresse vil blive øget fra 100.000 til 125.000. Det forventes at småøer vil blive tilgodeset med ekstra point, mens områder med dårlig dækning med mobilt bredbånd også får ekstra point.

For så vidt angår sommerhuse, er det forventningen, at de fortsat  vil være tilskudsberettiget i bredbåndspuljen i 2021.