Flemming Kjærsdam • 16 november 2022

Ny udbudsstrategi beskytter kommunernes investeringer ved at udvide konkurrencen

Efter at KOMBIT har gennemført monopolbruddet for 17 store fagsystemer i de seneste 12 år, står den kommunalt ejede virksomhed over for at skulle skrive en ny udbudsstrategi, som skal sikre at der fortsat er mangfoldighed og sund konkurrence, når nye systemer skal i udbud og de 17 monopolbrudssystemer genudbydes. Vi vil gerne væk fra en-til-en princippet,” siger markedsdirektør Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT.

 

KOMBITs systemportefølje skal ifølge udbudsloven udbydes med jævne mellemrum. Det har taget 12 år at få kommunerne vristet fri af det it-monopol, som kommunerne skabte med KMD. Men nu lægger KOMBIT en ny udbudsstrategi frem for bestyrelsen inden udgangen af dette år, og Poul Ditlev Christiansen, forventer, at det første genudbud bliver gennemført i 2024. Den ny udbudsstrategi omfatter både porteføljen af de 17 monopolbrudssystemer, som skal i genudbud og de nye systemer, som kommunerne ønsker KOMBIT skal indkøbe for dem.

Poul Ditlev Christiansen: Når vi taler med kommunerne, er der især to forhold, de efterlyser. Det ene er time-to-market. I nogen grad er der frustrationer over, at udviklingen af nye løsninger ikke går hurtigere, end det gør. Kommunerne vil gerne have funktionerne i den nye løsning, og de vil gerne have, at der bliver leveret hurtigt. Det er et forhold vi gerne vil ændre på”.

Det andet er de store skifteomkostninger, som de selvfølgelig er interesseret i at holde nede, når et fagsystem skal genudbydes efter otte til 10 års drift. Så vi har et forretningsmæssigt behov at tilgodese hos kommunerne, hvor de kan genanvende funktionaliteten i fagsystemet, og samtidig holde kommunernes skifteomkostninger nede,” siger Poul Ditlev Christiansen.

 KOMBIT har i løbet af de 12 år med monopolbruddet opbygget en fælleskommunal digital infrastruktur. Den er en vigtig del af grundlaget for kommunernes fremtid, da sikkerheden og adgang til data ligger i infrastrukturen, hvor de er synlige for kommunale sagsbehandlere via SAPA og borgere via Borgerblikket.

Udbuddene i de 12 år er for en stor dels vedkommende vundet af de kendte leverandører i en-til-en leverancer. Det er leverandører som Netcompany, KMD, DXC, Systematic, Edora, Knowledge Kube, NNIT og IBM.

 

Nye udbud i kontraktperioden

Poul Ditlev Christiansen: Hvis kommuner har brugt et fagsystem i otte-10 år er der jo etableret en monopollignende situation, hvor det kan være svært for andre leverandører at have interesse i at byde. Det vil vi gerne råde bod på i den nye udbudsstrategi, hvor vi forestiller os, at vi kan konkurrenceudsætte dele af opgaven. Eksempelvis lave en underaftale på videreudviklingen, så vi får flere leverandører ind over i kontraktperioden. Vi vil gerne væk fra en-til-en pricippet, hvor en leverandør tager det hele fra start til slut.”

Det var nødvendigt med en-til-en, da vi brød monopolet for at sikre udvikling og drift. Men i den nye udbudsstrategi forestiller vi os, at vi kan udbyde driften eller videreudviklingen af en eller flere løsninger, så nye leverandører kan byde ind og lave nye aftaler. Så vil vi få de bedste kontrakter, og der vil være ekstra kapacitet til stede, og det vil også imødekomme kommunernes krav om bedre time to market.”

Som eksempel nævner Poul Ditlev Christiansen Aula – kommunikationsløsningen til folkeskolerne med over 2 mio. brugere. Her vandt Netcompany kontrakten og med Amazon som driftsleverandør. KOMBIT kan, som led i et genudbud, lave en selvstændig aftale om driften af Aula, og eventuelt rammeaftaler om vedligeholdelse og videreudvikling med to-tre andre leverandører.

Det vil give nye funktioner til løsningen og konkurrenceudsætte drift og udvikling. Kommunerne vil opnå større uafhængighed af leverandører til udvikling og drift.

Poul Ditlev Christiansen taler også om konsolidering. 

Når man har en række systemer, så forestiller vi os også, at vi kan konkurrenceudsætte flere systemer samtidig. Det kunne godt være man kunne konsolidere et udbud af driften af to eller flere systemer til den samme driftsleverandør. Så der er både en konsoliderings- og en specialiserings dagsorden. Under monopolbruddet var der fokus på udviklingen. Nu handler det om sikker drift, optimering af det bestående ved at lægge driftsopgaven til én leverandør. Om det skal være et, to eller fem systemer må tiden vise,” siger Poul Ditlev Christiansen.

Han nævner de tværgående udbud som velegnede inden for forskellige områder.

Optimering af porteføljen på tværs er også en mulighed. Beskæftigelsesområdet, hvor der er flere brevmoduler i hvert system. Her kunne man vælge at tage brevmodulerne ud og lægge dem ind som en del af en infrastrukturkomponent. På den måde vil det kun skulle vedligeholdes ét sted. Det er også et fokusområde, vi vil have med i den næste udbudsstrategi.

KOMBIT forventer at den nye udbudsstrategi løber over de næste 10 år.

Den digitale infrastruktur er fundamentet for kommunernes fremtid. Vi har kunnet understøtte kommunerne bredt. Infrastrukturen er fundamentet, og det er også der, kommunernes investeringer vil ligge i fremtiden,” siger Poul Ditlev Christiansen.