Flemming Kjærsdam • 24 august 2022

OS2 Fællesskabet indfører afgift på deres løsninger

Vi står et rigtig godt sted til at komme steppet videre med OS2-fællesskabet,” siger formand Bo Fristed, OS2, efter generalforsamlingen har besluttet at indføre en afgift på OS2-fællesskabets 25 produkter. Afgiften, som brugerne af OS2-fællesskabets produkter kommer til at betale, ruller ind i sekretaritatet for OS2, som dermed får mere pondus til at understøtte support, produktudvikling og markedsføring.

 

OS2 indfører en afgift på de 25 Open Source produkter, som skal være med til at sikre en professionalisering af produkterne og at styrke sekretaritatet for OS2.

Der var enstemmig opbakning fra generalforsamlingen til at indføre den nye betalingsmodel. 

Bo Fristed:Med betalingsmodellen, som vi har i dag, betaler medlemmerne et abonnement for at være med i OS2. Hvert produkt har en koordinations- og styregruppe. Her har man sin egen økonomi, og der betaler brugerne af hvert system, ind til udvikling og vedligeholdelse af det enkelte produkt”.

Det vil sige, at der sker ikke nogen overførsel af midler fra produkterne ind til sekretariatet. Vi har fået at vide, at der er behov for at få støtte fra sekretariatet til koordinations- og styregrupper for produkterne. Det er selvfølgelig en vanskelig opgave, når sekretariatet ikke har penge til det. Derfor indfører vi afgiften på produkterne, for at kunne udvide sekretaritatet som så kan yde support til koordinations- og styresgrupperne”.

Den nye betalingsmodel er en del af den nye strategi for OS2. En strategi, som frem mod 2025 ønsker at sikre, at OS2-fællesskabet kan levere den værdi som forventes og efterspørges af medlemmerne. Der er stort fokus på, at det offentlige skal være bedre til at genbruge de digitale løsninger som virker. En opgave som OS2 tager meget seriøst og som OS2 mener skal løses ved at basere sig på åbenhed og ejerskab.

 

Tre områder i ny strategi

Den nye forretningsstrategi består af tre ting. Først som allerede nævnt indførelse af den nye betalingsmodel.

Trin to kaldes for talentudvikling, hvor OS2 har en ambition om at vælge mindst tre af de eksisterende produkter og gøre dem endnu bedre. 

Og trin tre er at lave to helt nye projekter, hvor der skal være fokus på produkter, som er målrettet borgerne. 

Bo Fristed: Hidtil har de løsninger, som OS2 fællesskabet har, understøttet den interne administration i en kommune. Med de nye borgervendte løsninger træder OS2 Fællesskabet ind i en ny æra”. 

Som en del af den nye betalingsmodel afleverer hvert produkt, som har en økonomi, en procentdel af omsætningen til sekretariatet. 

Den procentdel varierer. Hvis kommunen er medlem af foreningen betaler den en lavere procentdel, end de kommuner, som bruger et OS2 produkt men som ikke er medlem. Det gør vi for at motivere kommunerne til at melde sig ind i OS2, siger Bo Fristed.

Som nævnt går den nye afgift til at opgradere sekretariatet, så det bliver i stand til at kunne understøtte produktet med noget som produktet ellers skulle have kunnet, eller som skulle købes ind udefra.

Det kan sagtens være, at vores produkter ender med at blive lidt dyrere, fordi vi har pålagt den afgift til at være medfinansierende af sekretariatet.” 

Det kan være GDPR understøttelse, altså hjælp til at sikre, at løsningerne de er, kompatible med  persondataforordningen. Det kan også være hjælp i forhold til anskaffelse eller genudbud af en løsning. Det er en professionalisering af produkterne, hvor vi kan være med”. 

Noget af den kritik der har været rettet mod Open Source produkter har gået på, at de ikke er ligeså gode som den licenserede software fra de kendte leverandører. Den kritik giver Bo Fristed ikke meget for og mener, at den nye treårige strategi i OS2 er et skridt i den rigtige retning.

I løbet af 2021 meldte KOMBIT sig ind i OS2 Fællesskabet og markeds- innovationschef Inge Speiermann Vognsen, KOMBIT, sidder med som obervatør i OS2 bestyrelse. 

 

 

FAKTA

OS2

74 kommuner er medlemmer af OS2,

65 leverandører er medlemmer af OS2

OS-fællesskabet har en portefølje på 25 Open Source-løsninger.

Der er gang i otte nye initiativer og flere på vej