Flemming Kjærsdam • 24 februar 2022

OS2-formand Bo Fristed: ”Open Source står foran et gennembrud i den offentlige sektor”

Da formand for OS2 Bo Fristed for et år siden forudsagde, at halvdelen af alle landets kommuner ville anvende Open Source beskedfordeleren OS2-IOT, var han måske en kende for optimistisk. Men her ved indgangen til 2022 viser det, at mere end 30 kommuner – altså en tredjedel – er i gang med at kigge på den open source-baserede IoT-platform, som bruges til at standardisere data på tværs af sensorer. Det er dog noget.

 

 

Ved indgangen til 2022 vejrer Open Source morgenluft.

”Open Source står foran sit gennembrud i 2022. Og hvis ikke i 2022, så i 2023. Jeg kan mærke, at kommuner, regioner og statslige institutioner i stigende grad tager Open Source applikationer i brug, og i de mange år, jeg har beskæftiget mig med Open Source, har vi aldrig været tættere på et egentligt gennembrud end netop nu,” siger formand for OS2-fællesskabet Bo Fristed, ITK-chef i Aarhus Kommune.   

Selvom udviklingen i 2021 er gået lidt langsommere end forventet, er det en optimistisk OS2-formand. Der er store perspektiver i denne nye IOT-platform, som Netcompany har udviklet. Når først kommunerne får øjnene op for besparelserne ved at bruge den platform, ”vil de tage den i anvendelse. Hvis ikke i år så til næste år,” siger Bo Fristed.

 

Open Source i EU

Bo Fristeds optimistiske tilgang bygger ikke kun på viden og erfaringer fra danske kommuner. For godt et år siden kom EU-kommissionen med ”Think Open”. Det er en strategisk plan for Open Source anvendelsen i medlemslandene, som en vej til at skabe digital tillid mellem borgere og myndigheder, gennemsigtighed og leverandøruafhængighed. EU-Kommissionens strategi er en vision for digital transformation, innovation og europæisk samarbejde med Open Source som løftestang. 

Ifølge Bo Fristed vil vi i 2022 se flere europæiske lande gøre det ”obligatorisk” at indkøbe Open Source-løsninger i det offentlige. Italien har taget førertrøjen i dette udbrud og senest har Tyskland defineret, at det offentlige skal foretrække Open Source løsninger og bruge det som værktøj til at sikre den ”digitale suverænitet” i Europa. Det er værd at bemærke, at tyskerne ikke siger Tyskland, men Europa.

Det sidste med ”digital suverænitet” skal nok ses i sammenhæng med GDPR-forordningen fra 2018 og den meget omtalte Schrems II afgørelse fra EU-domstolen i 2020. EU-domstolens afgørelse vender sig mod de udenlandske leverandørers cloudløsninger, som via lovgivning kan blive pålagt at udlevere personoplysninger om europæere til myndigheder og domstole i lande udenfor EU.

”Dermed kan man også konkludere, at Open Source kan blive værktøjet til at hjælpe EU ud af det dilemma, Schrems II dommen har sat de offentlige myndigheder i EU-landene om beskyttelse af persondata. Open Source kan bidrage til at skabe en europæisk platform som et alternativ til de udeneuropæiske cloudleverandører”.

”Statens IT har udviklet en cloudløsning på en Open Source platform og begynder at lave services til den som en pendant til Amazon og Azure fra Microsoft. Vi har fået en vejledning fra det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) om, hvis vi vil være i overensstemmelse med GDPR, skal vi ikke bruge databehandlere, som er afhængige af lovgivning, der kan kræve persondata udleveret om europæiske borgere,” siger Bo Fristed.

Dermed sætter han også lys på det problem som offentlige digitaliseringschefer er havnet i efter Schrems II. Det er svært at sætte udvikling i gang med Azure fra Microsoft, da EU-domstolens afgørelse fra 2020 siger, det er ulovligt. Dermed sættes meget i stå. Men ifølge Bo Fristed er det også med til at øge efterspørgslen efter Open Source. Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde. Når vi skal noget nyt, kan vi lige så godt anskaffe det i Open Source.

 

Ny vejledning om Open Source

KL er i gang med at publicere en vejledning til Digitaliseringsstyrelsen. Guiden handler om Open Source i det offentlige.

Bo Fristed: ”Jeg er sikker på, at vejledningen åbner døre til direktionerne i de offentlige forvaltninger, fordi Open Source-løsninger skaber mere værdi. Ikke kun i kommuner og regioner men også i staten.”

”Vi er nu et sted, hvor bestillere og indkøbere af it-løsninger ikke længere afviser at bygge deres forretningsudvikling på Open Source-løsninger,” siger Bo Fristed. 

 

Datasikkerhed

Open Source-løsninger er lige så sikre at bruge som licensbaserede løsninger. OS2 formanden siger, at det ikke betyder noget for sikkerheden, at kildekoden er offentlig tilgængelig. Data ligger beskyttet hos den leverandør, der driver løsningen. Da Open Source-løsninger bygges op af komponenter, vil hver leverandør af en komponent sikre den enkeltvis.

”Open source er ikke bygget af amatører. Det er nøjagtigt lige så professionelt som alt andet. Open Source er en anden forretningsmodel. Kunden ejer løsningen i stedet for at leverandøren ejer den. At eje software stiller forpligtelser til kunden – blandt andet i forhold til at vedligeholde den og at sikre data. Når man gør det i fællesskaber, bliver det endnu mere sikkert”.

Open Source er ikke billigere. Det koster rigtig mange penge at udvikle, det koster det samme at drive. I Danmark bor vi det samme antal mennesker som i Hamborg. Men det giver ikke mening at lave 98 forskellige systemer, hvis vi kunne gøre det i fællesskab.

”Det tæller plus for den forretningsvendte del af kommunerne – i dialogen med borgerne og virksomhederne – at EU har lavet en europæisk strategi, hvor løsninger kan deles over grænserne. Når vi laver softwareprojekter i EU-regi, forudsætter EU, at det kan deles med aktører i andre lande. Det lægger et positivt Open Source-pres på alle”.

 

KOMBIT med i OS2

I OS2-regi har KOMBIT fået valgt markeds- og innovationschef Inge Speiermann-Vognsen ind i bestyrelsen. KOMBIT har ifølge Bo Fristed fået øjnene op for Open Source-anvendelsen i kommunerne. KOMBIT gennemfører EU-udbuddene i de såkaldte K-98 løsninger. Når en monopolløsning udløber efter seks år, har KOMBIT typisk sikret sig ”ubegrænset brugsret” til kildekoden i løsningen, som så kan sættes i drift hos den leverandør der vinder det efterfølgende udbud. Det kan imidlertid være vanskeligt for en ny leverandør at drive et system man ikke selv har lavet.

”Hvis der på et tidspunkt kommer en national Open Source-strategi, vil det være en stor omvæltning for alle der arbejder med udvikling af offentlig IT-understøttelse. Vi er virkelig glade for at KOMBIT er trådt ind i bestyrelsen i OS2. Det åbner helt nye perspektiver i kommunernes digitalisering, hvis man kan tage det bedste fra begge verdener. Vi håber på at vi allerede i løbet af 2022, får realiseret et Open Source-projekt mellem KOMBIT og OS2.”