Flemming Kjærsdam • 22 november 2020

Professor dr. jur. Henrik Udsen: EU-dommen stopper ikke dataoverførsler

Centerchef professor dr.jur Henrik Udsen, Københavns Universitet: “EU-Domstolens afgørelse sætter ikke et stop for dataoverførsler. Dommen gør det svært at vide præcis, hvornår det kan ske og på hvilke betingelser, det kan ske. EU-Kommissionen og den amerikanske administration vil givetvis forsøge at finde en ny model for overførsler til USA. Samtidig arbejder det europæiske databeskyttelsesråd på en vejledning, der kan give mere klarhed over, hvilke supplerende foranstaltninger til dataoverførsler, der kan gøre overførslerne lovlige og dermed i praksis sikre overførslen af data på tværs af landene.”
”EU-Domstolen siger også, at man kan bruge standardkontrakter, som overførselsgrundlag, men hvis 3. partslandet, som modtager data, ikke kan give garantier for persondatabeskyttelse, så er det ikke i orden at bruge det. Det kræver en ekstra sikring”.
”EU-Domstolen uddyber ikke i dommen, hvilke ekstra foranstaltninger, der skal gøres for at sikre overførslerne. Der sker mange overførsler hver dag med cloudløsninger. Men problemet er at finde en vej, der overholder retningslinjerne ved dataoverførsler og så i praksis gøre det muligt at sikre overførslerne,” siger Henrik Udsen.