Flemming Kjærsdam • 19 maj 2022

Regeringens Digitaliseringspartnerskab om 5G:

Fremover er det ikke bare vores mobiltelefoner og computere, men også langt hovedparten af de enheder og maskiner, som vi omgiver os med i hverdagen og i vores arbejdsliv, der er forbundet til internettet. Det vil introducere nye muligheder for borgerne, der benytter teknologien til hverdag, men i særdeleshed også for danske virksomheder, i produktionssektoren, i landbruget, i sundhedssektoren, på transportområdet, kommuner mv.

- Digitaliseringspartnerskabet mener, at det er afgørende for at understøtte konkurrenceevnen, et effektivt og produktivt erhvervsliv og et samfund, der samler land og by, at Danmark er først med, når nye muligheder for at effektivisere vores digitale infrastruktur opstår.
 

Frekvensauktion:

Hi3G, TDC og TT-Netværket (Telia og Telenors fælles netværksselskab) har betalt en samlet tilladelsespris på over 2,2 mia. kr. (2.212.432.000 kr.) i den auktion, som blev afsluttet den 6. maj 2019. De mangler endnu at blive etableret dækning i 156 ud af de 212 områder.

 

Dækningskrav:

Dækningskravene omfatter 212 områder. TDC har 79 dækningsområder, Hi3G har 67 områder og TT-Netværket har 66 områder. Dækningskravene skal senest være opfyldt 4. april 2022.

 

Grunden til master strander

Det har ikke været muligt at finde egnede placeringer, hvor der er en villig lodsejer (udlejer af areal), hvor placeringen samtidig lever op til planlovens krav om, at det åbne land som udgangspunkt skal friholdes for tekniske anlæg, og at mobilmaster derfor som udgangspunkt skal placeres op ad eksisterende bygninger og tekniske anlæg.

I de tilfælde, hvor kommunerne udsteder landzonetilladelse til placeringer, som ligger mere end 20 meter fra eksisterende bebyggelse, så underkendes en sådan placering oftest af Planklagenævnet, som enten peger på, at ikke alle alternative placeringer i nærheden af eksisterende bygninger er blevet undersøgt, eller peger på, at der skal anvendes ekspropriation, såfremt der er en placering, som er mindre indgribende i naturen på trods af, at der ikke er en lodsejer, som ønsker at have mobilmasten stående.            

 

Teleindustriens forslag

En undtagelse fra krav om landzonetilladelse. Mobilmasterne spiller samme rolle i beredskabet, som radio- og tv-master tidligere gjorde. Det er derfor naturligt, hvis mobilmasterne får samme undtagelse fra landzonetilladelse, som radio- og tv-master har i planloven.

At der udstedes et landsplansdirektiv om mobilmaster i landzonen med hjemmel i den eksisterende planlov (kræver ikke lovændring). Arbejdet med et landsplansdirektiv kan igangsættes med det samme og kan afsluttes i år. Et landsplansdirektiv har status af en bekendtgørelse og vil kunne give kommunerne mere fleksible rammer for at udstede landzonetilladelse til opstilling af master i det åbne land.