Flemming Kjærsdam • 23 maj 2024

SBSYS i fuld gang med nye udbud

Brugerklubben SBSYS er i fuld gang med at udbudssætte de to firårige rammeaftaler, der danner grundlag for samarbejdet mellem nu 42 kommuner og to regioner om ESDH-løsningen SBSYS med tilhørende støttesystemer. Rudersdal Kommune og Region Nordjylland når at gå i drift på de eksisterende rammeaftaler, hvorimod Hillerød Kommune som det nyeste medlem har valgt at vente med at tage SBSYS og SBSIP i brug til 2025 på de nye rammeaftaler.
Med på udbuddet står denne gang alle fem regioner samt 92 kommuner, som dermed er kvalificeret til at indtræde i foreningen og umiddelbart tage hele Brugerklubbens systemportefølje i brug i egen organisation. Det er i øvrigt femte gang, at fællesskabet konkurrenceudsætter rammeaftaler siden det første EU-udbud i 2012.
Udbudsrunden gennemføres som tidligere med en opdeling i to rammeaftaler, der begge gennemføres som udbud med forhandling. Prækvalifikationsfasen er netop vel overstået med deltagelse af flere interesserede bydere og dermed udsigt til reel konkurrence blandt leverandører i det danske marked.
De indledende tilbud skal være i hus inden sommerferien og danner grundlag for en forhandling med byderne. Processen afsluttes med evaluering af de endelige tilbud i oktober. Brugerklubben forventer at indgå aftaler med de vindende leverandører i slutningen af 2024.

Brugerklubben SBSYS ejer og udvikler systemerne SBSYS og SBSIP. Flere end 50.000 brugere anvender dagligt Brugerklubbens systemer. Ambitionen er at skabe værdi for det enkelte medlem med sammenhængende it-løsninger, der fuldt ud lever op til de offentlige standarder. I den sammenhæng ønsker Brugerklubben at udvikle løsninger, der er modulære, åbne mod eksterne systemer og kan udvikles af flere leverandører.
Brugerklubben har siden sin start i 2003 arbejdet på at skabe en samarbejdsform, hvor kommuner og regioner i et offentligt fællesskab, kan præcisere behovene for systemudvikling, og bestille leverancer hos en eller flere leverandører.
Brugerklubben udgør et strategisk, landsdækkende fællesskab omkring digital forvaltning, hvilket Brugerklubben har lagt til grund for sin vision og mission. Brugerklubben SBSYS er anerkendt af KL og KOMBIT og indskrevet som en del af den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi.