Flemming Kjærsdam • 16 november 2022

Seks midt-og vestjyske kommuner indgår aftale med Telenor til 57 mio. Kr.

Seks midt- og vestjyske kommuner har indgået en fireårig aftale med Telenor til i alt 57 mio. kr. Det er tredje gang i træk, at Business Region Midtvest finder sammen om en fælles indkøbsaftale i et EU-udbud uden om SKI. Chef for Digitalisering & IT Thomas Hyldgaard, Lemvig Kommune siger, at udover kommunerne sparer et årligt millionbeløb, har hver kommune også fået garanti om bedre dækning i et eller to områder med særlig dårlig dækning”. Så den indgåede kontrakt handler ikke kun om penge. Den handler også om bedre dækning.

 

De seks kommuner der er med i aftalen, er foruden Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Herning, Struer, Holstebro og Skive. Besparelsen på den nye aftale er mellem 25 pct. og 30 pct. lavere end den forrige aftale. Aftalen omfatter fastnet- og mobiltelefoni, mobilbredbånd og indkøb af mobiltelefoner.

Vores mål er at lave den bedste aftale for de kommuner, som er med i indkøbet. Denne gang har vi primært holdt øje med priser, men også på dækning og administration. Dækningen denne gang har ikke haft det alt overskyggende fokus, da vi i de to forrige udbrud, har fået markant bedre dækning end fra starten af. Så vi kan godt se, at hvis vi skulle gøre ret meget mere på mobildækningen, vil det blive ekstremt dyrt at gøre. I den markedsdialog, vi har haft, inden vi gik i udbud, har vi jo kunnet skrue på nogle forskellige knapper”. 

Med hensyn til bedre dækning har vi to muligheder. Enten at sætte flere master op selv og få teleselskabet til at montere udstyr på masterne. Eller udpege områder, hvor leverandøren så udbygger deres net efter de planer de har. Vi er endt med, at i den nye aftale har hver kommune fået lov til at udpege nogle områder på en kvadratkilometer med særlig dårlig udendørs dækning. Nogle kommuner har fået to af den slags områder med i den nye aftale og en kommune har udpeget et område. Det er stadig bedre end det vi kunne få med SKI´s aftaler,” siger Thomas Hyldgaard.

Aftalen indeholder også opsætning af tre 5G hotspots i udvalgte områder, hvor der er behov for den hurtige datahastighed som 5G teknologien kan levere. Thomas Hyldgaard nævner Lemvig Kommunes Klimatorium, FMC Cheminova og Thyborøn som relevante for et hotspot. De seks kommuner vil kunne få i alt18 hotspots etableret i samarbejde med Telenor.

 

Et abonnement=nem administration 

Som udgangspunkt har hver eneste medarbejder kun et abonnement, der dækker det hele – mobiltelefoni  og mobilt bredbånd. Abonnementet følger telefonerne og starter som et lille” abonnement. Hvis en medarbejder så bruger telefonabonnementet ekstra meget – f. eks. til data, så vokser abonnementet op i en ny prisklasse.

Vi har som kommuner også brug for nogle smarte løsninger. Løsninger som er nemme at administrere. Kravet om, at vi kun har et nummer pr. medarbejder betyder at vi har færre abonnementer. En gang om året justeres de abonnementer, som i årets løb enten er steget eller dem som bruger det lidt. Dem, der bruger abonnementet meget, løftes op i en ny prisklasse, mens dem der bruger det mindre, forbliver i standard abonnementet. Vi har mindre administration og teleleverandøren har også mindre administration. De mekanismer giver fordele hos alle parter og er med til at sænke priserne og forbrugt tid til administration,” siger Thomas Hyldgaard.

De seks kommuner i Midt- og Vestjylland indgik deres første aftale i 2014. Den nye aftale gælder fra 2023 og fire år frem. Der er næsten ligeså mange indbyggere i de seks kommuner som i København, men kommunerne er store geografisk set  og svarer til to gange størrelsen af Fyn.

 

 

Boks

De seks kommuner der er med i aftalen, er foruden Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Herning, Struer, Holstebro og Skive. Besparelsen på den nye aftale er mellem 25 pct. og 30 pct. lavere end den forrige aftale. Aftalen omfatter fastnet- og mobiltelefoni, mobilbredbånd og indkøb af mobiltelefoner.