Flemming Kjærsdam • 22 november 2020

Sermersooq Kommune outsourcer it-driften i seks år til Comby

Grønlands største kommune, Sermersooq, outsourcer for anden gang i træk it-driften til øens største IT-leverandør, Comby A/S.
 
Efter en åben udbudsrunde har Sermersooq, der er Grønlands største kommune, valgt at outsource it-driften til den grønlandske it-virksomhed, Comby. Baggrunden for at outsource bunder i et ønske om at øge effektiviteten og reducere omkostningerne på it-området.
Første gang Semersooq Kommune valgte at outsource it-driften til en ekstern leverandør var i 2014. Dengang gik man også i åbent udbud, og vinderen blev Comby. Kontrakten løb over seks år, og nu har Sermersooq gentegnet sin outsourcing kontrakt med den samme leverandør i yderligere seks år.
”Siden vi for seks år siden lagde it-driften ud af huset, har vi reduceret vores omkostninger til it betragteligt, samtidig med vi har hævet serviceniveauet. Derfor var det oplagt for os at fortsætte ned ad den sti. Vi har denne gang kørt et helt reelt åbent udbud igen, og Comby vandt på de kriterier, vi havde opsat,” fortæller Gerth Jakobsen, Chef for Intern Service og Digitalisering.
Combys tilgang til it bygger på en ambition om at understøtte hver enkelt kundes forretning ved at gøre it-driften effektiv og værdiskabende. Og den tilgang har været et godt match for Sermersooq.
”Da vi første gang valgte at outsource, var det udelukkende et spørgsmål om effektivitet. Det handlede om, at den interne IT-afdeling ikke var effektiv og dygtig nok, og at driften var for dyr. Samarbejdet med Comby har øget vores effektivitet og serviceniveau og har reduceret omkostningerne, og det har det, fordi vi har haft en tæt dialog hele vejen igennem,” fortæller Gerth Jakobsen.
 
Brian Torp, CEO i Comby, der er Grønlands største it-virksomhed, siger:  ”For os handler effektiv it-drift om, at it skal understøtte din organisations forretningsprocesser. Derfor er vi ikke bange for at udfordre det eksisterende og skære ind til benet, så vores kunder kun bruger penge og ressourcer på de it-elementer, der skaber værdi for deres forretning”.
 
Værdien opstår i dialogen
Comby ønsker at være mere end en leverandør; de vil gerne være en rådgivende samarbejdspartner, som kunderne tør lægge deres forretning i hænderne på. Derfor gør de meget ud af at forstå den organisation, de står overfor, hvilket også har været afgørende i samarbejdet med Sermersooq.
”Det, der har fungeret godt i vores samarbejde med Comby, er den utrolig tætte dialog, vi har haft. Det har været et kriterie i begge udbud, at vi ønskede en fri og samarbejdssøgende kontrakt. Og det har vi fået med Comby. Vores kontrakt er ikke en standardkontrakt; den er ikke specielt detaljeret, og det betyder, at vi snakker meget om tingene og stiller krav til Combys forståelse for vores organisation. Den løbende dialog og sparring betyder meget for os, og den ånd passer Comby rigtig godt ind i,” forklarer Gerth Jakobsen.
Udover den fleksible kontrakt har Sermersooq i deres seneste udbud stillet krav til driftssikkerheden og økonomien i deres IT-løsning. Også her har Comby opfyldt kravene.
”En af de ting, vi har vægtet højest, er it-sikkerheden, og her ved vi selvfølgelig af erfaring, at Comby godt kan levere. Og det er klart at deres gode kendskab til os, har indflydelse på deres troværdighed og tilbud,” påpeger Gerth Jakobsen.
 
Fremtiden for Comby
Hos Comby fejrer man i disse dage det genvundne udbud og kigger frem mod en spændende fremtid – både på Grønland og i Danmark.
Comby har i foråret 2020 åbnet et kontor i Slagelse.
”Nu glæder vi os til at kunne levere lige så stærke løsninger til danske kommuner og erhvervskunder,” fortæller Brian Torp.
 
 
 
FAKTA
Sermersooq er den største kommune i Grønland med 22.738 indbyggere, hvilket gør den til Grønlands største målt på indbyggertal. Kommunens største by er Nuuk, der samtidigt er hovedstaden i Grønland, med 17.796 indbyggere. De øvrige byer og bygder i kommunen er spredt på kysten i helholdsvis Vest- og Østgrønland.
Sermersooq Kommune er også en geografisk stor kommune. Den strækker sig fra det vestlige, sydlige og t il det østlige Grønland. Det er verdens næststørste kommune målt på areal. Kommunen er 12 gange større end Danmark.