Flemming Kjærsdam • 29 februar 2024

SKI 02.22 grøn IT datacenter aftale gennem nyt indkøbssystem

SKI´s dynamiske indkøbssystem for it-drift, 02.22, bliver den første aftale med fleksible grønne krav, der øges i takt med udviklingen i markedet. Energiforbruget i datacentre estimeres i dag at udgøre to-tre pct. af verdens samlede energiforbrug, svarende til energiforbruget for hele flyindustrien. ESG-direktør Katrine Pape Huldahl, SKI: “Ofte har den grønne omstilling en pris – en meromkostning, men når vi taler om server og storage samt grøn it-drift, går den grønne og økonomiske bundlinje hånd i hånd”.  
 

SKI´s ESG-direktør Katrine Pape Huldahl lægger ikke skjul på, at det dynamiske indkøbssystem 02.22 IT-drift har store perspektiver for den grønne omstilling. Det gælder både for de offentlige indkøbere og de leverandører af datacenterdrift, der får ordrerne. Datacentre udleder lige så meget CO2 som den samlede globale flytrafik, og udledningen fra datacentre stiger støt. I 2030 forventes datacentre i Danmark at øge energiforbruget, så det udgør op til 13 pct. af Danmarks samlede energiforbrug.
“Når vi taler grøn IT-drift, så er energibesparelser i brugsfasen og effektiv datacenterdrift både godt for pengepungen og den grønne omstilling,” siger Katrine Pape Huldahl.  
Når det er så vigtigt for SKI at lancere nye grønne krav på 02.22 IT-drift-aftalen skyldes det, at teknologi til datacentre udleder 80 pct. af energien i driften.
Formålet med de nye grønne krav i det dynamiske indkøbssystem for IT-drift er at sænke CO2-udledningen fra datacentre. Derfor pointerer Katrine Pape Huldahl vigtigheden af, at kravene ikke er fastlåst i fire år, som på en traditionel rammeaftale, men hvor både services og leverandørfeltet kan være dynamisk.
“Vi har over de sidste to år været i gang med at kortlægge, hvilke grønne krav og tiltag vi kan implementere på IT-drift. På samme tid er vi den første indkøbsorganisation, som lancerer de nye grønne krav på området. Vi håber, at vores offentlige søsterorganisationer i EU og i Norden følger trop. De er i alt fald positive overfor vores arbejde og enorme indsats, som vi har delt med dem. Hvis vi kan gå sammen på tværs af EU og bruge de samme metoder og krav til at fremme den grønne dagsorden igennem det offentlige indkøb af teknologi til datacentre, kan vi skubbe og modne markedet i samme retning og hurtigere, end hvis vi skulle gøre det selv. Vi har også tiltro til, at hvis vi når en bred kam af ordregivere i EU-samarbejder, så kan vi hæve den grønne barre og udvikling på området,” siger Katrine Pape Huldahl.    
 

Syv ydelsesområder
På 02.22 IT-drift kan offentlige indkøbere købe IT-drift inden for syv ydelsesområder, der dækker alt fra en enkelt server til outsourcing af hele IT-driften. Inden for fem af de syv ydelsesområder, bl.a. clouddrift og co-location, har SKI defineret en række krav, der fremmer den grønne dagsorden.
I det dynamiske indkøbssystem arbejder SKI med et “trafiklys” – med grønne, gule og røde farver – som illustrerer forskellige grader af krav efter ambitionsniveau, som man som offentlig ordregiver kan stille, når man udarbejder et konkret indkøb i systemet. Kriterierne følger de retningslinjer og adfærdskodeks, som er vedtaget og tiltrådt af EU. Hvert halve år genbesøger SKI kravene og deres inddeling i rød, gul og grøn i dialog med markedet.   
SKI arbejder også på at indarbejde muligheden for, at de offentlige kunder også kan evaluere leverandørernes tilbud i det dynamiske indkøbssystem efter, hvor grønne de er. Det vil gøre det muligt både at stille krav og give flere point til den virksomhed, der tilbyder den grønneste løsning.
Det er ikke kun i Danmark, at virksomhederne vil blive mødt af nye krav for at begrænse energiforbruget af IT-driften. SKI har et tæt samarbejde med de nordiske lande og Holland, som også kigger på, hvordan de kan bruge SKI’s model på deres indkøbsaftaler.

 


Fakta

•     Basiskrav er krav, som alle virksomheder i dag kan leve op til, og som SKI derfor anbefaler, at man altid tilvælger
•     Kravene i grønt lys kan langt de fleste virksomheder på markedet leve op til, så de begrænser ikke konkurrencen mærkbart, ligesom de ikke – eller stort set ikke – er fordyrende
•     Kravene i gult lys er mere ambitiøse end kravene i grønt lys. Her kan færre virksomheder leve op til kravene, og kravene vil forventeligt også forhøje prisen.
•     Krav i rødt lys omfatter de krav, som stort set ingen kan leve op til i dag. SKI fraråder derfor som udgangspunkt at stille disse krav, da de i højere grad skal vise leverandørerne, hvad de skal sigte efter at kunne levere på sigt.

SKI er i gang med at udvide modellen med grønne krav i trafiklys til andre dynamiske indkøbssystemer i it-paletten, herunder 02.06 Standard software og 02.19 Fagsystemer.