Flemming Kjærsdam • 24 februar 2021

SKI-aftale splitter kommunerne op i tre geografiske områder

SKI deler kommunerne op i tre selvstændige delaftaler i den nye 50.48 tele- og dataaftale, som 83 kommuner har tilmeldt sig. Det betyder, at den nye 50.48 kommer til at bestå af fem delaftaler – en for staten – tre for kommunerne og en for internet til offentlige hjemmearbejdspladser.
 
Den ny firårige 50.48 tele- og dataaftale går i drift 1. januar 2022. Aftalen dækker 83 kommuners og statens indkøb af tele- og dataydelser, og internetforbindelser til hjemmearbejdspladser. I dag består 50.48 af to aftaler – en for staten og en for kommunerne. Den nye aftale vil bestå af fem delaftaler. Aftalen skønnes at have en samlet værdi på 1,4 mia. kr. over fire år.
Kontraktansvarlig Sisse Thorsbjerg, SKI: ”Aftalen har stor økonomisk værdi. Samtidig er markedet for telefoni og data præget af få, store spillere. For at sikre størst mulig konkurrence har vi derfor valgt at dele aftalen op i fem delaftaler. En for staten – tre geografisk afgrænsede for kommunerne – og en for internet til hjemmearbejdspladser. Sidstnævnte delaftale for hjemmearbejdspladser er i dag omfattet af 50.47. Men den vil blive nedlagt og være en del af 50.48 fremover”.
Kommunerne bliver som sagt delt op i tre geografiske områder af konkurrencemæssige hensyn. En aftale for Nord- og Midtjylland. En for Syddanmark og Sjælland. Og en for Hovedstaden.  
I den nuværende 50.48-aftale fra 2018 vandt TDC både staten og 80 kommuner. 
”I nogle områder er nogle leverandører meget stærke. Derfor har vi splittet kommunerne op i tre områder, så kommunerne i området får den leverandør, der afgiver det stærkeste tilbud netop der. Det bliver sådan, at hvert område bliver tildelt en hovedleverandør og mulighed for to standby-leverandører for hvert område. Med denne aftale åbner vi op for konkurrencen og for bedre dækning i de enkelte områder,” siger Sisse Thorsbjerg.
 
Dækningsgraden 98,5 pct.
Der er skruet 0,5 pct. op for dækningsgraden for staten i forhold til tidligere. Kravet i den nye 50.48 er et generelt udendørs dækningskrav på 98,5 pct. Samtidig er der stillet særskilte krav til områdedækning samt indendørs- og udendørs lokationsdækning, hvor kommunerne har kunnet indmelde alle de lokationer, de ønsker udendørsdækning på. Herudover har de kunnet vælge en lokation, der skal være garanteret indendørsdækning på samt 10 prioriterede lokationer, hvor de ønsker garanteret indendørsdækning.
Hvis der er områder, hvor leverandøren ikke kan levere dækning, vil der være mulighed for at benytte en såkaldt standby-leverandør, som et supplement til hovedleverandøren. Standby-leverandøren kan fx anvendes ved manglende dækning fra hovedleverandøren.
”Alle offentlige organisationer kunne melde en række lokationer ind, da de tilsluttede sig aftalen. De offentlige organisationer kunne både angive et koordinat for områdedækning og adresser på lokationer, hvor der ønskes udendørs- og indendørsdækning. Heraf kunne de så udvælge 10 lokationer, hvor der skulle prioriteres indendørs dækning,” siger Sisse Thorsbjerg.
Ifølge Sisse Thorsbjerg er det typisk lokationer med mange medarbejdere, eksempelvis rådhuse, administrationscentre og omsorgscentre, der prioriteres til lokationer med indendørs dækning. 
Det er tredje gang, at SKI udbyder det offentliges tele- og dataydelser på den forpligtende 50.48 aftale.  I det første udbud i 2014 var der 67 kommuner med. I 2018 steg det til 80 kommuner. Og i 2022 har 83 kommuner som nævnt valgt aftalen til.
Den kommende 50.48-aftale for tele og data kommer til at minde om den eksisterende aftale på området i forhold til sortiment, anvendelighed og dækningskrav, da kunderne og markedet har udtrykt tilfredshed med den eksisterende aftale.
Udbudsmaterialet er publiceret i begyndelsen af februar.
 
 
 

 
Udvælgelseskriterier

På delaftale 1-4 vil tildeling af rammeaftalerne ske på grundlag af ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor ”Pris” vægter 60 pct. mens ”Kvalitet” vægter 40 pct. På delaftale 5 foretages tildeling på grundlag af pris.
 
l Delaftale 1 – Tele og data, Staten
l Delaftale 2 – Tele og data, Nord- og Midtjylland
l Delaftale 3 – Tele og data, Syddanmark og Sjælland
l Delaftale 4 – Tele og data, Hovedstaden
l Delaftale 5 – Internetforbindelser (kablet)
 
For at sikre fair konkurrence om offentlige kunders adgang til 5G inden for de kommende år har SKI set sig nødsaget til at annullere det igangværende udbud af 02.08 Tele og data. Aftalen vil efter planen blive genudbudt den 20. marts 2021. ”Det er særligt kravet til 5G, der gør, at vi ser os nødsaget til at justere udbudsmaterialet,” siger udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding.
 
SKI har dermed valgt at annullere og genudbyde 02.08 Tele og data, som ellers havde tilbudsfrist den 8. februar.
Annulleringen sker, da kravene til 5G ikke har vist sig at fungere i et marked, hvor der er stor forskel på, hvor langt de potentielle leverandører er med udrulningen af 5G.