Carsten Steno • 31 august 2023

Specialenhed sætter skub i digitalisering af hjemmeplejen

I Haderslev Kommune er indførelsen af digitale løsninger i hjemmeplejen betroet et særligt team, der udelukkende fokuserer på at få løsningerne indført. Det har allerede givet resultater, selvom digitaliseringen endnu ikke er selvfinansierende.


Alle er efterhånden klar over, at digitale løsninger er et af midlerne til at imødegå manglen på arbejdskraft i den kommunale hjemmepleje, der får stadig flere opgaver i takt med at gennemsnitsalderen stiger og sygehusene bliver mere specialiserede.
Men i praksis er det svært at indføre digitale løsninger i en travl hverdag. Og endnu sværere er det at skalere dem til et niveau, hvor de for alvor frigør arbejdskraftressourcer til andre og mere værdiskabende formål.
Det har man taget konsekvensen af i hjemmeplejen i Haderslev Kommune, hvor man i 2021 oprettede en særlig enhed, et E-distrikt, der udelukkende koncentrerer sig om at indføre digitale løsninger i kommunens hjemmepleje. Enheden har i dag to sygeplejersker, syv sosu-assistenter, en it-supporter og en velfærdskonsulent ansat.
Efter halvandet år er der allerede gode nyheder. For E-distriktet performer nemlig helt eller delvist på alle fire bundlinjer, som E-distriktet har sat sig for at leve op til.
Den menneskelige bundlinje
På den menneskelige bundlinje er resultaterne entydigt positive. De borgere, som E-distriktet betjener med digitale løsninger, er tilfredse. Fokus-gruppeinterviews viser f.eks., at borgerne føler en større uafhængighed, fordi de ikke skal vente på, om en sosu-assistent kommer ud med deres medicin. En del føler sig også mindre stigmatiserede, fordi de ikke længere skal opleve, at en hjemmehjælperbil er parkeret på vejen ud for deres bopæl.

Den økonomiske bundlinje
Også på den meget vigtige økonomiske bundlinje er der resultater at berette om, selvom E-distriktet endnu ikke er selvfinansierende.
Her er målet, at 10 pct af alle borgere med servicelovsydelser skal modtage mindst én e-ydelse, ligesom 30 pct af alle borgere med sundhedslovsydelser skulle modtage mindst én e-ydelse.
I dag modtager 50 af de i alt 550 borgere i Haderslev kommune, der er visiteret til medicinadministration, en teknologisk løsning i form af en medicinteknologi. Derved er der i alt frigjort tid svarende til 3-4 sosu-assistenters årsværk, idet medicinhåndtering i gennemsnit tager otte minutter, hvis det skal gøres manuelt. Dertil kommer køretid.
”Jo flere ydelser vi kan levere, jo mere selvfinansierede bliver vi. Da vores indtægter er aktivitets-baserede, har vi for tiden et underskud, men vi arbejder stærkt på at få endnu flere e-ydelser leveret. Vi er nu ikke længere i projektfasen, men i fuld drift og vi bliver stadig klogere på, hvordan vi skal få e-ydelserne til at fungere i hverdagen”, siger afdelingsleder for E-distriktet, Rikke Mølgård Nielsen, til Magasinet KITA.

Faglighed og netværk
På den faglige bundlinje skal E-distrikt leve op til tilfredshedsmål blandt medarbejderne i distriktet og de er, ifølge Rikke Mølgård Nielsen, fuldt opfyldt.
I forhold til den fjerde bundlinje, der handler om netværk – dvs. accepten blandt de visiteredes familier og venner – er der også gode resultater.
Men Rikke Mølgaard Nielsen oplever dog, at nogle pårørende er skeptiske, når dér indføres E-løsninger. Bl.a fordi de frygter for konsekvenserne af, at der som følge af de digitale løsninger bliver færre eller kortere besøg af hjemmeplejen.
”Men i disse tilfælde er det ofte andre problemer som ensomhed eller psykisk støtte, der skal afhjælpes – f. eks via en besøgsven. Så her forsøger vi skille tingene ad og inddrage netværk og civilsamfund i det omfang det er muligt.
De gode resultater betyder ikke, at der ikke er udfordringer.

Konkurrence om rekruttering
En af dem er rekruttering af medarbejdere til det nye E-distrikt
For nok har E-distrikt i Haderslev været heldige med at kunne rekruttere blandt de færdiguddannede sosu-assistent-uddannede på sosu-skolen i Åbenrå, hvor der er oprettet en linje med en særlig digital overbygning.
”Men vi er i stadig konkurrence om de digitalt interesserede sosu-assistenter med sygehusene, der kan tilbyde job, hvor sosu-assistenterne også får muligheder for at give injektioner og andre opgaver, som de assistent- udannede finder attraktive. Det kan vi ikke tilbyde i E-distrikt,” forklarer Rikke Mølgård Nielsen.
Et alternativ er rekruttering blandt andre faggrupper som f.eks. terapeuter eller pædagoger. Men her kan faggrænser være et problem.

Flere teams
P.t. overvejer E-distrikt den fremtidige organisationsstruktur. I Haderslev Kommune arbejder man med selvstændige teams efter forbillede fra Holland og her er et af principperne, at teams ikke må være større end 12 personer. Derfor er en mulighed at oprette sattellit-teams i to af kommunens andre centerbyer, Vojens og Gram.
It-mæssigt hviler arbejdsopgaverne med at afprøve nye teknologier i høj grad på E-distriktets e-support, som samarbejder med kommunens IT-afdeling.
”Som udgangspunkt tager vi dog kun teknologier i brug som er levedygtige. Vi deltager ikke i deciderede udviklingsopgaver. Men selvfølgelig giver vi leverandørerne feedback på afprøvede teknologier”, slutter Rikke Mølgård Nielsen
FAKTA

Disse teknologier arbejder E-distriktet i Haderslev med:

Medicinhåndtering:
Diverse teknologier som Dosecan, Evondos og Medido
Skærmopkald (KMD Nexus video)
Psykisk støtte
Hjælp til bad
Medicin-administration
Hjælp til f.eks. blodtryksmålinger og
andre målinger.
Stomi-pleje
Kontinens-udredning
Tena-identify (udrednings-ble)
Intelligent drikke kop